Dagelijks beheer

13 juli 2018

Welzijn bij werknemers: van bewustwording tot actie

Julie Delize

HR-coach en -consultant bij Itinéraire Bis

Is het een modeverschijnsel of een strategische noodzaak? Het welzijn van werknemers is het onderwerp van heel wat gesprekken. De echte uitdaging voor bedrijven bestaat echter niet in de bewustwording van het belang ervan, maar in het overgaan tot actie...

Om te onthouden:
  • Voor een goed welzijnsbeleid zijn er twee factoren die de kans op slagen bepalen: samenhang en communicatie.
  • Het management moet zijn schouders zetten onder het bedrijfsproject.
  • Een duidelijke en geschikte HR-strategie is noodzakelijk om werknemers aansluiting te laten vinden.

In een competitieve wereld die voortdurend in verandering is, moeten bedrijven zich afvragen hoe het staat met het welzijn van hun werknemers. “U mag mijn bedrijf afnemen en mijn gebouwen verbranden. Als u mij mijn mensen laat houden, heb ik alles meteen weer opgebouwd”, zei Henry Ford al. Investeren in menselijk kapitaal is echter meer dan een filantropische houding.Het staat ook synoniem voor financiële prestaties. Of toch als we bepaalde studies mogelijk geloven… Nochtans is het behoud van welzijn niet altijd makkelijk in de praktijk te brengen in een bedrijf.

Eerst leren stappen en dan pas beginnen lopen
"Geluk kun je niet doen ontstaan met een simpel laagje vernis"

Hoewel een wet uit 1996 (‘welzijnswet’ genoemd) toeliet om de perimeter ervan beter te omschrijven, blijft werknemerswelzijn in het collectieve gedachtegoed nog vaak beperkt tot telewerk of de installatie van een voetbaltafel in de kantoren. Voor Julie Delize, HR-coach en -consultant bij Itinéraire Bis, bestaat welzijn net als een ui uit verschillende lagen. “Geluk kun je niet doen ontstaan met een simpel laagje vernis. Eerst moet je een stevige basis uitbouwen. Yogasessies of een sportzaal zijn enkel de kers op de taart.” Om die basis uit te bouwen onderscheidt de consultant twee cruciale ingrediënten: samenhang en communicatie.

Uw werknemers massages en yogasessies aanbieden? Nutteloos wanneer ze in een slecht kantoor zitten of weinig betaald worden, vertelde welzijnscoach Julie Delize tijdens de Week van de Ondernemers.

Het management: motor en piloot van het welzijn
"De bereidwilligheid van de directie is een conditio sine qua non om een gunstige werkomgeving te creëren"

De bereidwilligheid van de directie is een conditio sine qua non om een gunstige werkomgeving te creëren, maar alleen dat volstaat niet. Het succes van een ‘welzijnsstrategie’ hangt ook af van een positieve managementcultuur. “De organisatie moet kunnen rekenen op een personeelsbeheer dat de sterke punten benadrukt, in plaats van de zwaktes uit te vergroten”, legt Julie Delize uit. “Om samenhang te creëren, moet het bedrijf zijn werknemers aanmoedigen, hen vooruitgang doen maken, hen helpen om hun vaardigheden te ontwikkelen. In die context moeten managers leaders zijn en het goede voorbeeld geven. Ze moeten de waarden van hun bedrijf uitdragen, en blijk geven van samenhang en het vermogen om goed te communiceren. Een goede directeur mag niet voortdurend van mening veranderen, want dan loopt hij het risico dat hij zijn werknemers verlamt. Hij moet blijk geven van beschikbaarheid en menselijkheid, en in staat zijn om oplossingen voor te stellen. De werknemers moeten zich gerespecteerd en gerust voelen.”

Een HR-strategie als hoeksteen

Het bedrijf moet die intenties vervolgens vertalen naar een duidelijke en geschikte HR-strategie. “Die strategie moet dienen als een samenhangend en gestructureerd werkkader”, verduidelijkt Julie Delize. “Of het nu gaat om het organigram of het verloop van de jaarlijkse gesprekken, alles moet gedocumenteerd zijn om duidelijke bakens uit te zetten.” Los van het model – een start-up organiseert zich immers niet op dezelfde manier als een grote groep – is het tot slot essentieel om een gemeenschappelijk bedrijfsproject aan te bieden, dat samenhangend en duidelijk gedefinieerd is, en waarop de werknemers aansluiting kunnen vinden.

Verantwoordelijkheid geven en ‘zin’ creëren

Telewerk, een nieuwe inrichting, gratis fruit of een sportruimte,… dat komt daarna pas. “Comfort draagt bij tot een positieve sfeer, maar het mag niet veranderen in een boom die het bos verbergt”, merkt Julie Delize op. De maatregelen die eruit springen, focussen op een beter evenwicht tussen werk en privéleven, en op het recht om niet beschikbaar hoeven te zijn. “Het is allemaal een kwestie van evenwicht. Telewerk bijvoorbeeld, kun je niet zomaar algemeen doortrekken zonder erover na te denken. De aanpak moet niet alleen aansluiten op de realiteit van het bedrijf, maar moet ook duidelijk vastgelegd worden in de HR-strategie en de functiebeschrijving van de werknemers.”

Inzetten op comfort en werkomstandigheden

Werknemerswelzijn is tegenwoordig een belangrijke uitdaging voor bedrijven en mag niet te licht opgevat worden. Er echt rekening mee houden, betekent dat je grondig moet gaan nadenken over de algemene werking van de organisatie. Om de voorwaarden voor welzijn en de hechting van medewerkers tot stand te brengen, moet er een solide, samenhangende en duidelijke basis gecreëerd worden, met name aan de hand van positief management en een aangepaste HR-strategie.

Laat u inspireren