Dagelijks beheer

3 juni 2021

“Duurzame beleggingsfondsen halen interessante rendementen”

In 10 jaar tijd is in Europa het kapitaal dat in duurzame fondsen belegd wordt vertienvoudigd. Verrassend is dat de populariteit van duurzame beleggingen vorig jaar fors is gestegen. Die doen het in zelfs beter dan de traditionele beleggingen.

Fondsenanalist Morningstar schat dat er wereldwijd voor zo’n 1,7 biljoen dollar belegd wordt in duurzame fondsen. Vooral in Europa gaat het hard. Terwijl Europeanen in 2011 nog 100 miljard euro in duurzame fondsen stopten, maakten ze er vorig jaar 1,2 biljoen euro voor vrij. Anthea, de duurzame beleggingsoplossing die ING aanbiedt aan haar klanten, breekt eveneens records. Ruben Smets, Investment Specialist Funds bij ING: “Begin 2021 heeft Anthea de kaap van 1 miljard euro onderliggend beheerd vermogen gerond.”

Vanwaar die plotse interesse na een aarzelende start? “Daar heeft de publieke opinie iets mee te maken”, stelt Smets. “Mensen – en dan heb ik het vooral over de jongere generaties – eisen van politici, bedrijven, organisaties en financiële instellingen dat ze zich actief inzetten voor een duurzamere maatschappij.”

Onder meer de klimaatprotesten hebben een duidelijk effect gehad op de financiële markt. “Dat blijkt ook uit de ING-beleggersbarometer van december: één op de drie beleggers verwacht door de samenstelling van zijn of haar beleggingsportefeuille de strijd tegen de opwarming van de aarde te ondersteunen.”

Erasmushogeschool: “In 2020 behaalde Anthea het hoogste rendement van al onze beleggingen”

Erasmushogeschool Brussel koos bewust voor de duurzame beleggingsoplossing Anthea. Die keuze werpt nu zijn vruchten af.

We staan er misschien niet bij stil, maar naast particulieren en bedrijven beleggen bijvoorbeeld ook onderwijsinstellingen in fondsen. Arnout Wouters, CFO van Erasmushogeschool: "Enerzijds is het voor ons een manier om de inflatie te counteren, anderzijds om extra werkingsmiddelen te genereren."

Milieu als beslissingsfactor

Erasmushogeschool belegt haar geld heel bewust in duurzame fondsen. "Aangezien we als hogeschool een voorbeeldfunctie hebben, zijn de wapenindustrie en tabakssector altijd al off limits geweest. Enkele jaren geleden beslisten we om milieu te beschouwen als een beslissingsfactor. We hebben immers een duurzaamheidsstrategie uitgestippeld en financiering maakt daar integraal deel van uit."

De Brusselse hogeschool belegt nu alleen nog in fondsen met een SRI-label. Ze heeft bovendien eigen criteria opgesteld om te bepalen welke sectoren ze uitsluiten of opnemen. "Zo wordt de immobiliënsector niet gezien als een SRI-investering. Als ze echter kunnen aantonen dat ze bezig zijn met bijvoorbeeld energieneutraliteit, dan zijn we geïnteresseerd."

In 2019 besliste Erasmushogeschool om te beleggen in Anthea. "Dat bleek een erg goede beslissing te zijn. Anthea herstelde zich vrij snel na de initiële schok van maart en april 2020. In juni klom het rendement al opnieuw naar boven, terwijl andere fondsen pas in september overeind krabbelden."

Veerkrachtiger

Volgens Ruben Smets is er een logische verklaring hiervoor. "De fondsenbeheerder monitort continu het rendement, het risico en de duurzaamheid. Als die merkt dat daar wat aan verandert, dan stuurt die meteen bij. Omdat fondsen van andere assetmanagers zijn opgenomen in deze portefeuille, dragen zij bij met hun expertise. Dat onderscheidt Anthea van andere beleggingsoplossingen."

Daarnaast zijn duurzame fondsen doorgaans veerkrachtiger. "Ze beleggen in bedrijven die anticiperen op de toekomst. Niet-duurzame bedrijven wachten de regelgeving af om te veranderen en staan dan voor voldongen feiten, terwijl duurzame bedrijven er al jaren mee bezig zijn."

"De cijfers van Anthea herstelden zich als eerste na de initiële schok van maart en april 2020"

Strengere regels

Wat beleggers nog over de streep heeft getrokken om in duurzame fondsen te investeren, is de alsmaar strenger wordende regelgeving. En die trend zal in de toekomst alleen maar toenemen: zo is sinds 10 maart 2021 de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht. Die verplicht verzekeraars, beleggingsinstellingen en kredietinstellingen o.a. om informatie te verstrekken over de potentieel negatieve gevolgen van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Hierover moet gerapporteerd worden vanaf 2023.

De regelgeving dwingt de financiële markt en bedrijven om transparanter te zijn over hun duurzaamheidsbeleid. “Dat zal het werk van de fondsenbeheerder vergemakkelijken. Anthea behelst namelijk verschillende fondsen van assetmanagers als Robeco, Blackrock, Funds for Good … Meer transparantie zal de duurzaamheidsanalyse van deze fondsen vergemakkelijken.” 

Worden bepaalde sectoren per definitie uitgesloten? “Met wapenhandelaars of de tabakssector gaan de fondsen niet in zee. Maar financiering is, naast regelgeving, de sleutel tot een duurzame transitie. Bedrijven die willen investeren in die transitie, worden wel gestimuleerd.” 

Hoger rendement

Meer en meer beleggers delen die mening en sluizen meer kapitaal naar duurzame fondsen door. Dat was niet altijd het geval. “Vroeger waren beleggers erg terughoudend om te beleggen in duurzame bedrijven of technologieën. Ze gingen er namelijk van uit dat dat erg weinig rendement opleverde. Een studie van onafhankelijk onderzoeksbureau Morningstar bewijst dat die bewering niet klopt. Zo presteerde de duurzaam gescreende wereldwijde aandelenindex (MSCI World SRI All Countries) beter dan de traditionele index (MSCI World All Countries) voor de laatste vijf jaar”, aldus Smets.

Meer weten?


Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.