Dagelijks beheer

27 februari 2020

Geïntegreerde zorg: optimale oplossing, nood aan financiering

Door de vergrijzing is het aantal chronisch zieken zodanig toegenomen dat de gezondheidszorg zich niet heeft kunnen aanpassen. Om hierop in te spelen zijn nieuwe initiatieven nodig, zoals Ida Verleyen, directeur van GZA Zorg en Wonen, heeft begrepen.

Ida Verleyen is licentiate handels- en financiële wetenschappen en moeder van drie kinderen. Na 25 jaar in de verzekeringswereld vond ze dat het tijd was om haar carrière een nieuwe wending te geven. “Ik ging op zoek naar een organisatie met een maatschappelijk doel, want ik wilde met mensen kunnen werken.”

Na een korte passage bij een openbare zorggroep voor ouderen, waar ze mee instond voor de strategie, ging ze in oktober 2013 aan de slag bij de groep GZA (Gasthuiszusters Antwerpen) als verantwoordelijke voor woonzorgcentrum Sint-Bavo in Wilrijk. Sinds oktober 2018 is Ida algemeen directeur van de groep GZA Zorg en Wonen. Deze vzw telt 1100 medewerkers, 10 woonzorgcentra, 5 dagverzorgingscentra, 267 assistentiewoningen en 2 lokale dienstencentra.

“Omdat ik actief in het veld heb gewerkt, nauw in contact ben met oudere personen en medewerkers, voel ik me vandaag zeer comfortabel in mijn functie.”


Ida Verleyen, directeur van GZA Zorg en Wonen

Ida Verleyen, directeur van GZA Zorg en Wonen

Niet echt nieuw

Voor Ida Verleyen is geïntegreerde zorg niet echt nieuw. “De jongste jaren zijn er diverse pilootprojecten en werkgroepen in het leven geroepen om antwoorden te vinden op grote maatschappelijke uitdagingen zoals de vergrijzing, de toenemende complexiteit van de zorg of de financiële toegankelijkheid van die zorg. Ik heb aan enkele van die projecten meegewerkt. Helaas zijn ze grotendeels stopgezet omdat de financiering en regelgeving niet volgden.”

De projecten mogen dan bij gebrek aan middelen geen succes geweest zijn, zij die er hun schouders onder gezet hebben, hebben er heel wat van opgestoken en weten nu welke ingrediënten nodig zijn voor een echt geïntegreerd zorgbeleid.

Binnen de GZA-groep heeft Ida Verleyen diverse voorbeelden van geïntegreerde zorg helpen ontwikkelen. “Naast onze zorgcentra hebben we ook assistentiewoningen voor personen die mits enige assistentie nog voor zichzelf kunnen zorgen. Zodra iemand sterker afhankelijk wordt, is de volgende stap vaak een verhuis naar een woonzorgcentrum. Toch is dat vaak een moeilijke stap, omdat de persoon in kwestie dan afscheid moet nemen van zijn thuisverpleegkundige, die niet in een woonzorgcentrum kan werken. In Wilrijk hebben we een project waarbij we ervoor zorgen dat de persoon in zijn assistentiewoning kan blijven en dat de verhoogde zorg geboden wordt in samenwerking met een dienst voor thuiszorg en thuisverpleging.”

Oplossingen voor het tekort aan verpleegkundigen

“We zien dat dit project werkt en dat de bewoners er baat bij hebben”, zegt Ida Verleyen. “We zouden dit ook in het woonzorgcentrum kunnen organiseren en zo deels het tekort aan verpleegkundigen in de sector opvangen. Op financieel vlak worden we echter niet beloond. Enerzijds moeten we deze samenwerking zelf financieren, omdat de zorgprestaties in onze dagprijs vervat zitten en dus niet door externe diensten bijkomend aan de bewoner gefactureerd kunnen worden, anderzijds daalt de tegemoetkoming van de overheid (tussenkomst op basis van de lonen) als ons zorgpersoneel daalt. De prestaties van thuisverpleegkundigen tellen niet mee voor onze norm en dus blijven we zoeken naar verpleegkundigen die quasi onvindbaar zijn.”

Volgens Ida Verleyen zou ook een betere samenwerking met de ziekenhuizen vandaag perfect mogelijk zijn, bijvoorbeeld voor de verzorging van complexe wonden. “De bewoner zou verzorgd kunnen worden door een mobiel team van gespecialiseerde ziekenhuisverpleegkundigen. Het gespecialiseerde team zou dan ons zorgteam ondersteunen en de bewoner kan in zijn vertrouwde woonomgeving blijven. Dit ligt volledig in lijn met het decreet woonzorg waarin de overheid inzet op zorg aan huis. Helaas worden dergelijke samenwerkingen financieel niet aangemoedigd. Het recept bestaat dus en wij hebben de ingrediënten. Nu nog de nodige regelluwte en een betere financiering.”

Den vrouw die lid is van de GZA-groep en die drankjes serveert aan andere vrouwen in een tuin.

GZA Zorg en Wonen

Meer middelen en een geïntegreerd beleid

Ida Verleyen heeft al tal van projecten gelanceerd en is altijd bereid te investeren in zaken die een meerwaarde kunnen zijn voor de cliënt. Geïntegreerde zorg biedt volgens haar een oplossing voor de actuele zorgnoden. Maar de middelen moeten ook volgen. “Op dit moment moeten we helaas vaststellen dat we niet over de middelen beschikken om te doen wat we zouden willen doen. Laten we bovendien niet vergeten dat het ook onze opdracht is toegankelijke zorg te bieden. We kunnen het ons dus niet permitteren om de rekening gewoon door te schuiven naar onze bewoners.”

Verder worstelt de zorgsector met de verschillende institutionele niveaus: “België telt 8 ministers van Volksgezondheid. Dit bemoeilijkt zeker de samenwerking binnen de sector. Geïntegreerde zorg wordt pas echt mogelijk als bevoegdheden gebundeld worden.”

Om meer samenwerking tot stand te kunnen brengen, hoopt Ida Verleyen op een coherent beleid. “Geïntegreerde zorg, ja! Maar op voorwaarde dat die ondersteund wordt door een geïntegreerd beleid en bijkomende personele middelen.” 

3 tips van Ida Verleyen

  • Zorg voor een goede verstandhouding tussen je leidinggevenden en je medewerkers: communiceer en geef medewerkers een stem.
  • Kies je projecten zorgvuldig: de sector kent heel wat projectoproepen. Hou je niet met te veel zaken tegelijk bezig. Durf neen te zeggen! Kies projecten die voor jouw organisatie  een meerwaarde betekenen.
  • Vier successen, hoe klein ook: bedank uitdrukkelijk iedereen die bijdroeg tot het succes.