Dagelijks beheer

11 juni 2018

Hoe leren van uw fouten?

Heel wat ondernemers zien een tegenslag als een voldongen feit en voelen zich 'losers' wanneer het fout loopt. Het maakt ze zenuwachtig of zelfs bang en het zet hun toekomstplannen op de helling. Nochtans wijzen heel wat studies en voorbeelden uit dat zelfs de meest succesvolle ondernemers zich zich in het verleden wel vaker vergist hebben. Sommigen gingen zelfs meermaals of behoorlijk zwaar de mist in.

5 voorbeelden van hoe het fout kan lopen

Er zijn diverse redenen waarom het fout kan lopen. Een paar voorbeelden:

  • de persoonlijkheid van de zaakvoerder
  • gebrek aan voorbereiding
  • de verkeerde middelen gebruiken
  • gebrek aan advies of opvolging
  • een onverwachte tegenvaller of een gril van de markt

Wat de oorzaak ook mag zijn, in België lijkt het een schande om zich te vergissen. In de Verenigde Staten maken fouten daarentegen een evident deel uit van de weg naar succes. Het concept van een 'tweede kans' staat wel op de agenda van Europese beleidsprogramma's, maar in de praktijk is daarvan nog niet veel te merken. Ondernemers die falen of een fout begaan, komen er niet makkelijk zonder kleerscheuren vanaf. Hun imago krijgt een deuk, de misstap staat genoteerd en dat voor langere tijd.

Hoe uw voordeel halen uit een misstap?

Heel wat ondernemers leerden met nederigheid en een open geest uit hun fouten. Voor ondernemers die afstand kunnen nemen, kan een misstap zelfs een springplank naar de toekomst bieden. Er zijn voorbeelden genoeg. Zowel Walt Disney, Ford, Heinz, Dyson als Bill Gates hebben heel wat nederlagen geleden vooraleer ze succesvol werden.

Voor hen maakt falen net deel uit van het avontuur. Ondernemers met die ingesteldheid analyseren hun mislukking om er lessen uit te trekken, zonder anderen te beschuldigen of de oorzaak te zoeken in hun omgeving of een ongunstige economie.

Ondernemers die uit hun as herrijzen, denken positief en daadkrachtig. Ze tonen uitzonderlijke moed. Een leerproces met experimenten en fouten is voor hen een evidentie in een wereld die zo sterk en snel evolueert.

Hun motto is dus duidelijk: schuldgevoelens en succesvol ondernemen gaan niet samen!

"Ondernemers met die ingesteldheid analyseren hun mislukking om er lessen uit te trekken"

5 lessen die fouten ons leren

  1. Een misstap is een kans om te leren en te groeien. Leren om niet meer dezelfde fouten te maken, om positieve lessen te trekken uit tegenslagen en om een project in de juiste richting te sturen. Dat laatste door nieuwe wegen te bewandelen en nieuwe denksporen te verkennen. Wie zich bewust is van zijn fouten is kritischer en realistischer in de toekomst.
  2. Een misstap is een kans om een balans op te maken en niet alleen de zwakke punten, maar ook de sterke punten van de ondernemer en zijn onderneming bloot te leggen. Bij een mislukking doen ondernemers met andere woorden meer zelfkennis op. Ze leren bovendien om hun persoonlijke troeven beter te verzoenen met kansen die zich aanbieden in de toekomst.
  3. Een misstap is een kans om weer met beide voeten op de grond en kunnen we onze prioriteiten op orde stellen. Na een tegenslag groeit vaak ook het gezond verstand, komen de echte waarden vanzelf naar boven en wordt het professionele evenwicht versterkt.
  4. Een misstap is een kans om de ondernemer sterker te maken in een steeds competitievere en agressievere omgeving. Zoals het spreekwoord zegt: "Wat je niet doodt, maakt je sterker!".
  5. Een misstap is een kans om innovatie te bewerkstelligen: in de donkerste tijden komen vaak de briljantste ideeën naar boven. Leed kan een voedingsbodem zijn voor de beste ideeën.

Leren van fouten is simpel, toch?

In theorie lijkt leren van fouten erg logisch. In de praktijk blijkt het minder evident. Ondernemers zullen eerder geneigd zijn zich over te geven aan ontkenning of schuldgevoelens. Dat is zonde, want wie door de zure appel bijt, leert vaak wijze lessen en kan de fout veel beter plaatsen.

In plaats van zich te laten ontmoedigen bij tegenslagen, moet men de rug rechten, afstand nemen, de situatie analyseren, geloven in zijn kracht en de toekomst. Zo kan men vaak beter en sneller rechtkrabbelen.

Lukt het niet alleen? Een helpende hand is altijd welkom. En vaak ook broodnodig.

En nu ?