Dagelijks beheer

26 maart 2018

De invloed van millennials op de arbeidsmarkt

Kristel Seymus

CEO van Planet Talent

Philippe Halin

Over Generatie Y is al veel gezegd en geschreven. Hun komst naar de arbeidsmarkt werd door bedrijven lang als een uitdaging beschouwd, maar nu komen ook positieve effecten aan het licht. Hoe kunt u die optimaal benutten?

Samengevat :
  • De nieuwe generatie is inmiddels goed vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt

  • De behoeften van millennials leiden tot veranderingen in humanresourcesmanagement

  • Deze veranderingen komen alle generaties ten goede en helpen bedrijven om zich beter te positioneren in de strijd om talent

Generatie Y - ook 'millennials' genoemd – heeft zijn intrede gedaan in de bedrijfswereld. "Tegenwoordig zijn er op de arbeidsmarkt meer geschikte vacatures in te vullen dan er kandidaten zijn", licht Kristel Seymus toe. Ze is CEO van Planet Talent en specialist in de aanwerving en integratie van millennials in bedrijven. "De kandidaten kunnen dus hun eisen stellen. En generatie Y is daar niet te beschroomd voor."

Verschillend of gelijk?
De meeste millennials zijn opgegroeid in een zogenaamde ‘participatiecultuur’

Hoe groot is het verschil tussen die jonge werknemers en hun voorgangers? Kristel Seymus: "Ze zijn verschillend omdat ze anders zijn opgevoed. Ze kwamen al heel vroeg in aanraking met technologie en zijn niet bang voor de digitalisering van de economie. Integendeel: ze vinden het spannend!" De meeste millennials zijn opgegroeid in een zogenaamde ‘participatiecultuur’. "Voor hen is het normaal dat ze hun mening geven tijdens gesprekken met hun ouders. Ze vinden het dus ook normaal om hun mening te geven op het werk. Tijdens vergaderingen, en zelfs in bijzijn van hiërarchisch hoger geplaatsten."

Een andere houding tegenover tijd

Volgens Philippe Halin, psycholoog en directeur van het Halin-Prémont Enneagram Institute, onderscheidt de nieuwe generatie werknemers zich ook, en misschien vooral, door een radicaal gewijzigde houding tegenover tijd. "Babyboomers en mensen van generatie X (geboren tussen de jaren 1970 en 1990) hadden een eenvoudige kijk op hun toekomst: loopbanen kenden een rechtlijnig verloop; eerst trouwen, dan bouwen, dan kinderen en iedereen rekende erop dat zijn of haar levenskwaliteit geleidelijk zou verbeteren. Tegenwoordig weten jongeren niet waar ze over vijf jaar zullen staan, of met wie ze zullen samenwonen."

Groeien en participeren

Dat lijkt ervoor te zorgen dat Generatie Y zich meer individualistisch gedraagt, zowel ten opzichte van hun werkgever als van hun loopbaanontwikkeling. Voor Kristel Seymus is dat individualisme echter niet noodzakelijk een synoniem voor gebrek aan loyaliteit. "Laten we zeggen dat loyaliteit niet zomaar vanzelf komt. Als het leiderschap, de cultuur en de waarden van de onderneming hen aanspreken zullen ze dat wél zijn." Philippe Halin zit op dezelfde lijn. "Millennials willen groeien, maar ze willen ook participeren en zich inleven in een project dat volgens hen zinvol is. Als je hen een baan voorstelt waarin ze hun capaciteiten optimaal kunnen benutten en waarin ze iets kunnen betekenen, dan gaan ze er enthousiast voor."

Interactie is onontbeerlijk

Een rechtstreeks gevolg van de houding ten opzichte van tijd en de participatieve cultuur van millennials is de behoefte om snel feedback te geven en te krijgen. "Het klassieke jaarlijkse functioneringsgesprek staat haaks op deze werkwijze", legt Philippe Halin uit. "Ze willen snel weten welke impact ze hebben gehad. En ze reageren ook heel snel, met de oprechte wil om zichzelf te verbeteren."

Het einde van carrièreplannen

De wil om deel te nemen en zelf een actieve rol te spelen in hun eigen ontwikkeling en carrière stelt HR-afdelingen voor nieuwe uitdagingen. "Om te beginnen wil de jongere generatie sneller doorstromen", zegt Kristel Seymus. "Ze willen veel ervaringen beleven, zowel op het werk als in hun privéleven. Daardoor hebben ze behoefte aan een bepaalde mate van flexibiliteit in de organisatie van hun werk. Aan de andere kant willen ze geen volledig uitgetekende carrièreplannen. HR-afdelingen moeten zich bezighouden met 'job-crafting': in plaats van een bestaande functie in te vullen moeten ze een baan creëren op individuele maat."

Een aanstekelijke cultuur
Deze nieuwe benadering van human resources zal bedrijven veranderen, en dat is voor alle generaties werknemers goed nieuws

Die nieuwe manier van werken zal gevolgen hebben voor alle werknemers van het bedrijf. "Dat is geen probleem. Integendeel zelfs", onderstreept Kristel Seymus. "Wat voor millennials werkt, is in feite universeel: de behoefte om autonoom te werken, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en de zin van het werk te vinden. Deze nieuwe benadering van human resources zal bedrijven veranderen, en dat is voor alle generaties werknemers goed nieuws. Bedrijven die voor leiderschap en sterke waarden staan, zullen hun zoektocht naar talent met een uitgesproken concurrentievoordeel starten."

Meer lezen?