Dagelijks beheer

8 juni 2018

Fouten inzien, uzelf aanpassen en omringd worden door de juiste mensen

Olivier Kahn

Onafhankelijk accountant en begeleider van ondernemers

Olivier Kahn is onafhankelijk accountant en begeleider van ondernemers. Hij is gespecialiseerd in strategie en bedrijfsvoering. Deze twee specialisaties zorgen ervoor dat hij vaak in contact komt met bedrijfsleiders die oog in oog staan met moeilijkheden of tegenvallende resultaten. Wat is volgens hem de beste manier om hiermee om te gaan?

"In de sportwereld heeft men al lang begrepen dat een record niet bij de eerste poging wordt verbroken. In de bedrijfswereld is dat niet anders. Na een eerste tegenvallende poging moeten ondernemers in staat zijn om zich te herpakken en een tweede, of misschien zelfs een derde poging te wagen. Daarbij moeten altijd lessen getrokken worden uit vorige ervaringen en is aanpassing noodzakelijk.” De vergelijking die Olivier Kahn gebruikt om ondernemers die in moeilijkheden verkeren te sensibiliseren, is bijzonder goed gekozen: de doelen die ze stellen en de methodes die ze gebruiken om die doelen te bereiken, zijn in principe te vergelijken met die van topsporters. De manier waarop ze omgaan met tegenslagen kan zware gevolgen hebben! "De eers

3 tips
  • Het is nuttig om een bedrijfscultuur te ontwikkelen die tegenslagen kan incasseren en verwerken.
  • Alles komt neer op snelheid. U moet dus over eenvoudige tools beschikken waarmee u een zekere controle kan uitoefenen.
  • Goede interne en externe medewerkers zijn de sleutel tot succes.
Aanvaarden en reageren
De eerste voorwaarde is om uw ego aan de kant te zetten, de mislukking te aanvaarden en daarna uw strategie opnieuw te bekijken.

"De belangrijkste reden waarom sommige ondernemers met hun hoofd tegen de muur blijven lopen, is dat ze blijven proberen om over die muur heen te klimmen. Pas als de middelen beginnen op te raken denken ze er eindelijk aan om hun strategie te veranderen. Om dit obstakel te overwinnen is de eerste voorwaarde om uw ego aan de kant te zetten, de mislukking te aanvaarden en uw strategie en aanpak opnieuw te bekijken.” Met andere woorden, het is nuttig om een bedrijfscultuur te ontwikkelen die tegenslagen kan incasseren en verwerken.

"Dat is een van de elementen die in veel organisaties ontbreekt: uw fouten aanvaarden en eruit leren. Even van de weg raken is niet erg, maar u moet snel reageren. Dat is het probleem van veel ondernemers: velen wachten tot ze aan hun limiet zitten en geen geld meer hebben om te reageren. En dan is het vaak al te laat.” Alles komt neer op snelheid en u moet dus over eenvoudige tools beschikken waarmee u een zekere controle kunt uitoefenen: “een dashboard met enkele indicatoren. U moet in staat zijn om de ernst van de toestand te bepalen. Daarom kan het goed zijn om een raadgever in de arm te nemen, die soms een bredere visie heeft.”

Een goede voorbereiding en een betrouwbaar netwerk
Veel ondernemers wachten tot ze aan hun limiet zitten en geen geld meer hebben om te reageren. Dan is het vaak al te laat.

"De belangrijkste reden waarom sommige ondernemers met hun hoofd tegen de muur blijven lopen, is dat ze blijven proberen om over die muur heen te klimmen. Pas als de middelen beginnen op te raken denken ze er eindelijk aan om hun strategie te veranderen. Om dit obstakel te overwinnen is de eerste voorwaarde om uw ego aan de kant te zetten, de mislukking te aanvaarden en uw strategie en aanpak opnieuw te bekijken.” Met andere woorden, het is nuttig om een bedrijfscultuur te ontwikkelen die tegenslagen kan incasseren en verwerken.”

"Een goede voorbereiding bestaat uit duidelijk gedefinieerde doelen en het vermogen om snel te kunnen inschatten of ze haalbaar zijn."

"Vandaar het belang van een goed netwerk: “Tegenwoordig is het onmogelijk om alleen vooruit te komen. Goede interne en externe medewerkers zijn de sleutel tot succes.” En in alle functies van de onderneming moet een zekere soepelheid en flexibiliteit ingebouwd worden: “Ik herhaal, een goede voorbereiding bestaat uit duidelijk gedefinieerde doelen en het vermogen om snel te kunnen inschatten of ze haalbaar zijn.” Het geheim is om goed het onderscheid te kunnen maken tussen de oorzaken en de gevolgen van een hindernis … en in staat zijn te focussen op de oorzaken. “Een ondernemer die niet genoeg verkoopt gaat over het algemeen meer reclame maken of zijn prijzen laten zakken. Hij zal zich toespitsen op de verkoop. Nadenken over de dieper liggende oorzaken van de slechte verkoop zou echter zijn eerste reactie moeten zijn. U moet de zaken eerst begrijpen, pas daarna kunt u doeltreffend ingrijpen.”

Meer info?