Dagelijks beheer

8 juni 2018

Werken met externen: een beroep doen op extra breinen

Kristof Mertens, de CEO en co-founder van Porphyrio, leeft dag in dag uit tussen de kippen. Tegelijk is hij een technologie-ondernemer die de agrarische technologiesector liet kennismaken met de Industriële Internet of Things. Porphyrio heeft altijd veel gezond verstand binnengehaald om de ondernemersdrive en vakkennis van founders Bart Kemps en Kristof Mertens aan te vullen. Kristof legt uit op welke extra breinen hij een beroep doet, en wat daarvan de voordelen zijn.

Wat doet Porphyrio?

Porphyrio levert business intelligence voor professionele veeteeltbedrijven wereldwijd. “Wij focussen ons op het optimaliseren van het productieproces. Er zit allerlei data in de supply chain: bij de farms, de veevoederbedrijven, de dierenartsen, de geneticabedrijven... Wij verzamelen, standaardiseren en analyseren die data om zo via monitoring en predictie dat proces beter te beheersen, gericht op het eindproduct.”

“Alles wat er in een kippenstal gebeurt, volgen we op en we verzamelen die data. Vandaag zorgen we voor het beheer en de interpretatie van gegevens in de pluimveesector.”

“Als we geen spin-off waren geworden, hadden we nooit zover gestaan.”

“Ik ben heel tevreden dat we met de KU Leuven in zee zijn gegaan. We zijn spin-off in de pure zin. We hebben bagage en algoritmes van de universiteit in onze rugzak meegenomen en in ruil daarvoor hebben zij een participatie. Vandaag is de link met de universiteit een belangrijke zet. Het bouwen van nieuwe analytics en big data op dierenmetingen is op termijn de enige manier waarop wij er bovenuit blijven steken. Dat kunnen we niet zonder de toegang tot de gigantische kennispool.”

“De R&D wordt vandaag in samenwerking met de universiteit gedaan. Trouwens, ook op de markt is het spin-off label voor ons een positief element, behalve in Azië. Ik ben ervan overtuigd dat we nooit zover gestaan hadden als we geen spin-off waren geworden.”

Ik ben ervan overtuigd dat we nooit zover gestaan hadden als we geen spin-off waren geworden
“We hebben een witte merel in onze kippenstal binnengehaald.”

“België en onze buurlanden zijn nog steeds onze grootste markt. Al deze landen bewerken we via direct sales. We hebben het geluk gehad dat iemand van 57 jaar met 35 jaar wereldwijde ervaring en contacten in de sector zich wou binden aan ons. Daardoor hebben we ook de strategie via kanalen van distributeurs kunnen opzetten.”

“Onze salesman heeft voor ons gekozen omdat hij al in alle domeinen van de pluimvee gewerkt had, en al die kennis convergeerde perfect in ons product. Verder zat natuurlijk ook de timing goed, en is er – niet onbelangrijk – chemie en een gedeelde visie. Met agenten hebben we vervolgens de Oost-Europese landen aangepakt. Als mensen in de sector te horen krijgen dat een technologiebedrijf in de landbouw distributeurs zoekt, dan krijg je wel reactie.”

“Je kunt je distributeurs verregaand kwalificeren, maar op een bepaald moment moet je mensen vertrouwen. We hebben van bij de aanvang beslist onze distributeurs 2 jaar de tijd te geven om in het netwerk te komen en deals te realiseren.”

“Zet een raad van bestuur en/of een raad van advies op waar je verantwoording aan aflegt.”

“De samenstelling van een raad van bestuur heb je niet 100% in de hand. Onze investeerders, de KU Leuven en Gemma Frisius, hebben een bestuurder. PMV heeft geen bestuurszitje opgeëist, dus die plaats konden we invullen met een onafhankelijke bestuurder. Omdat we bij aanvang een zeer onervaren bestuur hadden, hebben we gekozen voor twee extra waarnemers. Daardoor hebben we nu een goeie mix van mensen met een wetenschappelijk profiel en van ervaren businessmensen, zoals Luc Kindt en Jos Deschagt. De ene heeft veel internationale businesservaring, de andere heeft heel wat spin-offs begeleid.”

De samenstelling van een raad van bestuur heb je niet 100% in de hand

“Om onze vergaderingen zo vlot mogelijk te laten verlopen, krijgen onze leden alle informatie ruim op voorhand. En ik zet mijn vragen expliciet in de briefing. Dat iemand niet actief deelneemt tijdens een raad van bestuur, wordt bij ons niet getolereerd. Onze leden zijn ook zeer veeleisend tegenover ons. In het begin vloek je om het extra werk dat zo’n raad van bestuur vraagt, maar het zorg voor een goed calibratiemoment. Er is nog geen enkele vergadering geweest waar ik geen nuttige outcome heb kunnen uithalen.” “Onze voorzitster is niet één van onze operationele mensen, maar iemand die rustig affirmeert wat de conclusie is en welke acties er nodig zijn. Onze notulen zijn officiële documenten. Dat betekent dat wij aanspreekbaar, en zelfs aansprakelijk zijn voor wat er in de raad van bestuur wordt gezegd. De secretaris is niet één van de co-founders, maar één van de waarnemers. Ikzelf ben het meest aan het woord, dus kan ik niet tegelijk alles bewaken en notuleren. Onze onafhankelijke waarnemer die in vele besturen zetelt, heeft zich al laten ontvallen dat we een raad van bestuur met een bijzondere dynamiek hebben.” Porphyrio kondigt in zijn nieuwsbrief om de paar maanden nieuwe klanten in nieuwe landen aan, en recent zelfs een productovername. Het bedrijf is duidelijk de kinderschoenen ontgroeid en maakt zijn ambitie van wereldspeler waar..

"Er is nog geen enkele vergadering geweest waar ik geen nuttige outcome heb kunnen uithalen"
Ondernemen met een Hoek Af

Kristof Mertens is één van de ondernemers die terug te vinden is in het Hoek Af-boeken van auteur Eric Kenis. Deel drie, Balls & Brains, zoomt in op de start-upcultuur en is verkrijgbaar via www.hoek-af.be vanaf 21 maart 2018. Volg Hoek Af op de voet via @HoekAfBoek.

Hebt u ook een Hoek Af?

Droomt u ervan om uw eigen zaak te starten en zelfstandige te worden?