Dagelijks beheer

3 maart 2017

Robots, een belangrijke omwenteling voor kmo's

Robots en kmo's, dat is geen liefde op het eerste gezicht. Geautomatiseerde machines inzetten schrikt veel ondernemers nog altijd af. Toch hoeven ze niets te vrezen.

Als u er nog niet over hebt nagedacht, dan is dit het uitgelezen moment. De robot is namelijk niet zomaar een futuristische visie of een modeverschijnsel. Het is, net zoals digitalisering, een realiteit. Welke ondernemer zou in de jaren '70 hebben durven inzetten op de computer? En zoals bij elke technologische revolutie geldt: hoe sneller u op de kar springt, des te meer slaagkans u hebt. Uiteraard moet de robot geen doel op zich zijn, maar een middel om te blijven wedijveren met de concurrentie, die zich waarschijnlijk al heeft uitgerust... met robots.

Een nieuwe generatie intuïtieve robots
"Intelligente robots kunnen een taak die u hen één keer toont, oneindig reproduceren."

Twintig jaar geleden was automatisering voorbehouden aan grote bedrijven, denk maar aan de automobielbranche. De nieuwe generatie machines is echter geëvolueerd om beter tegemoet te komen aan de eisen van kmo'sCoboticsbijvoorbeeld, of collaboratieve robotica, is een opkomende technologietak die "intelligente" robots ontwikkelt. Die machines kunnen zich realtime aanpassen dankzij een intuïtieve structuur. U toont de machine eenmalig een uit te voeren taak, en zij zal ze oneindig reproduceren. Die vaardigheid is een vitaal antwoord op de behoefte aan flexibele productieprocessen bij kmo's.

Een omwenteling vergt voorbereiding!

Een robot installeren in een kmo gaat niet over een nacht ijs, het gaat namelijk niet over een gewone machine. Dergelijke investeringen vragen om een nieuwe organisatie in uw bedrijf. En zoals met elke verandering, kan dat zowel een risico met zich meebrengen als een kans zijn. Hoe beter u de integratie voorbereidt en structureert, des te meer profijt u ervan zult hebben. Denk na over de impact van de robot op de verschillende werkstromen, procedures, de in te zetten vaardigheden, het rendement op investeringen... Stel ook een lastenboek op waarin u uw behoeften nauwkeurig beschrijft.

Is robotisering onrealistisch en onbetaalbaar?
"Robotisering zal op korte termijn jobs doen verdwijnen."

De kostprijs voor robotisering vormt een van de obstakels. Hoewel de prijzen dalen naarmate het aanbod toeneemt, is het net voor kleine ondernemingen vaak een zware investering. Bovendien toont de rentabiliteit zich pas op middellange termijn. Net als voor alle andere technologieën, is er ook voor robots expertise nodig (voor de bediening en het onderhoud). Het is ook best mogelijk dat uw kmo niet groot genoeg is om te automatiseren. En last but not least: het thema werkgelegenheid. Hoewel veel onderzoeksresultaten elkaar tegenspreken, zal de robotisering op korte termijn jobs doen verdwijnen. Maar het fenomeen zou met de jaren kunnen worden gecompenseerd door een sterkere expansie, die vervolgens gespecialiseerdere jobs creëert.

Een belangrijke verandering voor kmo's

De integratie van robotisering blijft van essentieel belang voor de kmo's die lijden onder de druk op de kosten en doorgaans niet in staat zijn om weg te trekken. De robotisering profileert zich dus als een gelegenheid om uw productieprocessen te moderniseren. Ze garandeert u ook een aanzienlijke productiviteitswinst door een toename in volume en kortere productietijden. Ook de betrouwbaarheid van uw productie neemt toe dankzij de consistentie en nauwkeurigheid van de machines. Automatisering biedt ook de mogelijkheid om nieuwe activiteitstakken te ontwikkelen of te investeren in nieuwe markten. De uitdaging voor uw bedrijf blijft dezelfde: concurrentieel blijven en marktaandeel behouden.