Dagelijks beheer

Welke voordelen biedt SEPA voor uw bedrijf?

Tot voor kort was het internationaal betalingsverkeer een complex kluwen van procedures en afspraken tussen landen en banken. België was één van de eerste landen in Europa die de overstap naar Single Euro Payments Area (SEPA) helemaal had afgerond. Een belangrijke stap voorwaarts voor de harmonisering en vereenvoudiging van het Europese betalingsverkeer. Bovendien krijgt de ondernemer zo almaar meer mogelijkheden om zijn internationaal cashbeheer te optimaliseren. De laatste update? Bij ING worden de standaard SEPA-overschrijvingen vanaf nu de dag zelf op de rekening van uw begunstigde bijgeschreven.

Wat u moet onthouden

 • Vereenvoudigde betaalinfrastructuur

 • Harmonisering van het betaalverkeer in 35 landen

 • Rekeningnummer wordt IBAN-nummer

 • Eénzelfde betaalformaat: ISO20022 XML

 • De overschrijving in euro wordt de dag zelf nog uitgevoerd (vanuit een Belgische ING-rekening)

Single Euro Payments Area (SEPA), wat is het?

De banken voerden op vraag van de Europese Commissie de eengemaakte Europese betaalruimte in. Binnen die ruimte worden de betaalstandaarden geüniformiseerd (bv. het gebruik van een geüniformiseerd formaat van de rekening). Sinds 1 april 2014 voldoen alle betaaltransacties op Belgische rekeningen aan de nieuwe SEPA-normen. Overschrijvingen in euro en domiciliëringen die niet aan de SEPA-norm voldoen, kunnen sindsdien niet meer worden uitgevoerd in ons land.

Even snel en veilig als binnenlandse betalingen en domiciliëringen

Consumenten, overheden, handelaars en ondernemingen beschikken nu over identieke betaalinstrumenten. Hierdoor kunnen ze binnen de SEPA-zone hun betalingen en domiciliëringen in euro uniform en eenvoudig uitvoeren. Er is dus geen verschil meer in de manier van uitvoering, ongeacht het land van waaruit u betalingen of incasso’s uitvoert.

Voortaan is er binnen de SEPA-zone enkel nog sprake van SEPA-betalingen en vormen de landsgrenzen geen belemmeringen meer voor het betalingsverkeer. Binnen die betaalruimte wordt een grensoverschrijdende betaling in euro even snel, even veilig en tegen dezelfde voorwaarden verwerkt als een binnenlandse betaling.

SEPA in België

Een voordeel specifiek voor België is dat SEPA-betalingen vanuit ons land gratis zijn. Het valt op hoe almaar meer internationale bedrijven hiervan gebruikmaken en hun betaal- en incassostromen centraliseren in ons land.

De voordelen van SEPA voor uw onderneming én uw klant

De SEPA-zone biedt voor een onderneming heel wat opportuniteiten:

 • U kunt in alle 35 SEPA-landen vanuit één rekening zowel domiciliëringen (direct debits) als overschrijvingen in euro (credit transfers) verrichten
 • Transacties binnen de zone worden beschouwd en uitgevoerd als een binnenlandse betaling

Ook voor de klanten zijn er heel wat voordelen:

 • Ze kunnen hun betalingsketen rationaliseren en vereenvoudigen omdat SEPA een uniek formaat gebruikt voor alle betalingstypes
 • Ze kunnen het aantal rekeningen beperken
 • Ze kunnen hun betaalactiviteiten in één land centraliseren
 • Ze kunnen hun interne procedures verbeteren en vereenvoudigen
 • Ze kunnen tarieven van betaalproducten gemakkelijker met elkaar vergelijken

Nieuw: geen wachttijd meer

Vroeger wist u niet exact wanneer zo’n betaling op de rekening van uw begunstigde werd bijgeschreven. ING België is de eerste Belgische grootbank om dit aan te pakken. Vanaf nu zullen standaard Europese SEPA-betalingen vanuit een Belgische ING-rekening nog de dag zelf op de rekening van de begunstigde overgeschreven worden. Zonder extra kosten!

SEPA-domiciliëringen

SEPA biedt de mogelijkheid om grensoverschrijdende domiciliëringen in euro uit te voeren binnen de SEPA-zone. Op die manier kan de schuldeiser ook werken met domiciliëringen als betalingsmiddel voor zijn buitenlandse handel.

Neem de betaalarchitectuur van uw onderneming onder de loep

In het verleden openden heel wat bedrijven rekeningen in verschillende landen om klanten op een lokale rekening facturen te laten vereffenen. Op die manier werden dure grensoverschrijdende transacties vermeden. Dankzij SEPA kan het kostenefficiënt zijn om dat soort buitenlandse rekeningen af te sluiten en via één centrale rekening te werken. Daarnaast beperkt u op die manier ook de administratieve workload tot een minimum. Bovendien heeft de onderneming nood aan minder elektronische bankingsystemen.

SEPA zorgt voor een snellere beschikbaarheid van uw middelen

Behalve de aanzienlijke kostenbesparing als gevolg van SEPA, zijn de middelen ook nog eens sneller beschikbaar. Combineer dat met een betere planning van de uitgaande betaalstromen en u krijgt een accuratere ‘cash forecasting’, wat voor een aantal bedrijven de bankonafhankelijkheid ten goede komt.

SEPA, recente ontwikkelingen

In het verlengde met alle voordelen van SEPA, nemen de banken initiatieven om de troeven van de geharmoniseerde betaalruimte nog te versterken. Voorbeelden daarvan zijn:

 1. Kortere cut-off-tijden (uiterste tijdstip voor aanlevering van een betaling).
 2. Het gebruik van payments/collections on behalf of (POBO en COBO) biedt heel wat mogelijkheden om uw cashmanagement verder te centraliseren en het aantal bankrekeningen nog te verminderen. Het spreekt voor zich dat een performant ERP- of boekhoudpakket noodzakelijk is voor het welslagen van een centralisatieproject.
 3. Het breder gebruik van de ‘category purposes’ (bv. INTC intercompany, SALA (salarissen)…) maakt een efficiëntere boekhoudkundige reconciliatie en een nog performantere rapportering mogelijk.

Meer weten?

 Om alles te weten te komen over de verschillende betaaloplossingen, kunt u ing.be/business-solutions raadplegen of contact opnemen met uw ING-adviseur.