Dagelijks beheer

20 augustus 2018

Een succesvolle strategie zit in het hart

Peter Rosseel

Managing Director van Management Consulting en Research, spin-off van de Universiteit Leuven

Enkele weken geleden verloren de Belgen van de Fransen in de halve finale van het WK. Er zijn tal van lessen die men uit het (Belgische) voetbal trekt die u ook kunt toepassen op uw organisatie en essentieel zijn om succes te boeken.

Dit was dé Belgische kans, want nog nooit eerder haalden de Rode Duivels een finale. En dat zullen ze volgens Peter Rosseel, Managing Director bij Management Consulting and Research, waarschijnlijk ook nooit doen.

Voor u kwaad begint te worden, legt hij u graag uit waarom: cultuur is de schuldige. Er zijn dan ook tal van lessen die hij uit het (Belgische) voetbal trekt die u ook kunt toepassen op uw organisatie en essentieel zijn om succes te boeken. U ontdekt ze in dit artikel.

Les 1: Succes begint met een onvoorwaardelijk vertrouwen vanwege het leidinggevend team
"De spelers waren allen gefocust op de wedstrijden en niet op groepspolitiek en persoonlijk gewin"

Voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis voelde niemand de noodzaak om informatie te lekken aan de pers. De spelers waren allen gefocust op de wedstrijden en niet op groepspolitiek en persoonlijk gewin. Voor die mentaliteit is onvoorwaardelijk vertrouwen binnen het leidinggevend team (de coach en zijn staf) noodzakelijk, maar niet voldoende. Het leidinggevend team moet tevens vertrouwen in de hele organisatie en dus ook de spelers stellen en zo hun vertrouwen terugkrijgen. En dat is precies wat coach Martinez en zijn staf gedaan hebben met behulp van een duidelijke strategie en geduld om de strategie te implementeren (= strategische implementatieplan).


In het strategisch implementatieplan was er geen plaats voor individualisme en grillen. Dit verklaart eveneens waarom coach Martinez enfant terrible" Radja Nainggolan (voormalig speler van AS Roma) thuis liet. Op haar beurt maakte de vertrouwende en vertrouwde omgeving die werd gecreëerd, het mee mogelijk om te evolueren van strategie naar strategie-implementatie.

Het werkt dus in beide richtingen: strategie & implementatieplan <=> vertrouwende & vertrouwde omgeving.

Les 2: Strategie is noodzakelijk maar volstaat niet

Strategie is noodzakelijk maar volstaat niet. Strategie is de theorie, uitvoering is de praktijk. Het uitwerken en communiceren van de strategie is niet zo moeilijk. Het gaat om informatie en dus de strategie ‘in het hoofd’ te plaatsen. Dat is noodzakelijk maar leidt niet altijd tot engagement. Bij engagement gaat het om de relationele kant van een organisatie en dat gaat hand in hand met empowerment. Gelooft het leidinggevend team in de strategie, zit de strategie ‘in het hart’? Een goed beheerd engagement en empowerment leidt tot echte accountability.

Wanneer gewerkt wordt aan de uitvoering van de strategie:

1) zouden de leden van het leidinggevende team eerst hun bedrijfsmuts (bedrijfscultuur) en daarna hun functionele muts moeten opzetten.

2) zou het deel informeren ongeveer 30%  van hun tijd in beslag mogen nemen en het deel engagement en empowerment zo'n 70 %.

3) is een goed evenwicht tussen een rationale benadering (de strategie) en het relationele deel (het uitvoeren van de strategie) van essentieel belang. 

Les 3: Cultuur, niemand ontsnapt eraan
"Het succes van een strategie en het uitvoeren ervan hangt in sterke mate af van het feit of men de cultuur op orde krijgt"

Tenzij we ons gedrag als Belgen veranderen, is het zeer onwaarschijnlijk dat we ooit de finale zullen bereiken. En cultuur is de reden waarom dit zo is. Cultuur is de som van de gedragingen van alle individuen binnen een organisatie. Gedragingen en houding zijn gebaseerd op mentale kaders. Mentale kaders bestaan uit overtuigingen, waarden, ervaring en emoties.

Het succes van een strategie en het uitvoeren ervan hangt in sterke mate af van het feit of men de cultuur op orde krijgt. Precies omdat dit zo moeilijk is, noemen we het "transformatie" en dit verschilt van verandering. Verandering gaat om een betere strategie en structuur, betere systemen en processen. Cultuurtransformatie draait om de relationele zijde van een organisatie.

Om cultuurtransformatie mogelijk te maken, moeten mensen geloven dat die transformatie absoluut noodzakelijk is (mentale kader). Hoe men mensen daarvan overtuigt verschilt naar gelang hun interesses en functie, als manager is het dus belangrijk om die boodschap zo goed mogelijk af te stemmen op het doelpubliek en hen te ondersteunen waar mogelijk. Succesvolle didactische methoden balanceren de relationele en rationele zijde van transformatie.

Hoe kan cultuur dan verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat België in de toekomst het Europees kampioenschap of de Wereldbeker niet wint, tenzij wij Belgen ons gedrag veranderen?

Het korte antwoord is: ons nationaal voetbalteam is onderdeel van de bredere, Belgische cultuur. En wij Belgen zijn bijzonder goed in het sluiten van compromissen. De intentie van ons model is goed – rechtvaardigheid, wederzijds respect en gelijkheid- maar in de praktijk komt het vaak neer op het uit de weg gaan van problemen en dus een gebrek aan (politieke) moed. Het is net dat gebrek aan doorzettingsvermogen, volharding en verbetenheid dat ook de Rode Duivels parten speelden in de halve finale. We speelden het misschien te proper? 

Les 4: Vertrouw op de hele organisatie

Goden spelen niet altijd goed. Dat was zeker in dit WK het geval, kijk bijvoorbeeld naar de Argentijn Lionel Messi (Barcelona) en de Braziliaanse voetbalgod Neymar (Paris Saint-Germain - PSG). Een team zou dus nooit alleen mogen bestaan uit goden, want andere leden – mindere goden - van het team zijn cruciaal voor het goed functioneren ervan. Rode Duivel Thomas Meunier (PSG) - een mindere god - was tijdens de Wereldbeker van goudwaarde voor het Belgische team.


Het is belangrijk dat er voldoende mensen met een hoog potentieel in de talentpijplijn zitten van een organisatie. Maar alle andere werknemers verdienen ook de aandacht, de steun en het respect van de leidinggevenden. Ze zijn geen essentiële talenten, maar wel noodzakelijk opdat een organisatie haar strategie succesvol kan implementeren. Het zijn niet alleen de spelers op het voetbalveld die een wedstrijd winnen. Het zijn ook hun collega's op de bank, de staf thuis, de spelers in de gewone competitie, de supporters, het zijn al onze landgenoten.

Conclusie
"cultuurtransformatie is niet het gevolg, maar een belangrijke voorwaarde voor het succes van een strategie"

In het hart van de organisatie bevindt zich de gouden driehoek: visie, leiderschap en cultuur. Leiderschap vormt de kern van de driehoek omdat het leidinggevend team de strategie en het strategisch plan definieert en de organisatie engageert. De tweede - en net zo belangrijke - verantwoordelijk van het leidinggevend team is om de huidige cultuur te definiëren in lijn met de favoriete toekomst.

Het is belangrijk te erkennen dat cultuurtransformatie niet het gevolg, maar een belangrijke voorwaarde is voor het succes van een strategie. Vandaar dat focus van het leiderschap en de tussenkomsten van het hogere management om de cultuurtransformatie aan te sturen, net zo belangrijk zijn als het omgaan met de verandering die nodig is om de strategie uit te voeren. 

Ontdek het volledige artikel op https://lnkd.in/dvBHjvS. (enkel beschikbaar in engels)

Peter Rosseel is Managing Director van Management Consulting en Research, een spin-off van de Universiteit Leuven en gastprofessor aan de Universiteit Leuven in België. Hij geeft lezingen over digitale transformatie, academisch ondernemerschap, strategieontwikkeling, diversiteitsmanagement, leiderschap, teamontwikkeling, interculturele groei, verandermanagement en prestatiemanagement. Binnen zijn functie als gastprofessor aan de Universiteit van Leuven, voert hij onderzoek en ontwikkelt hij onderwijsprojecten voor de Europese Commissie en de Vlaamse overheid, wat is uitgemond in verschillende publicaties.