Dagelijks beheer

Een financieringscontract voor je voorafbetalingen: wat en waarom?

Als ondernemer betaal je elk kwartaal een voorschot op je belastingen. Doe je dat niet tijdig of zijn je voorafbetalingen te klein, dan riskeer je een belastingvermeerdering. Met een financieringscontract voorkom je dat.

Als zelfstandige betaal je doorgaans vier keer per jaar voorschotten op je belastingen. Als je die voorafbetalingen tijdig doet, en als ze voldoende hoog zijn, voorkom je een belastingvermeerdering.

Enkel als je starter bent, hoef je je nog geen zorgen te maken over een belastingvermeerdering. Ben je al enkele jaren zelfstandig? Dan kan een belastingvermeerdering wél een stevige duit kosten:

  • Voor vennootschappen bedraagt het tarief van de vermeerdering 6,75%.
  • Voor zelfstandigen en vrije beroepen is dat 2,25%.

Goed om te weten:

De basis voor de belastingvermeerdering voor vennootschappen is anders dan bij zelfstandigen en vrije beroepen.

  • Een vennootschap wordt ook vanaf de eerste euro belastingen gesanctioneerd als ze niet of onvoldoende voorafbetaalt.
  • Bij zelfstandigen en vrije beroepen zonder vennootschap is de vermeerdering niet verschuldigd als ze lager is dan 0,5% van de belasting waarop ze is berekend of niet hoger is dan 90 euro.

Welke opties zijn er om voorafbetalingen te doen?

Er zijn 3 opties:

  1. Een voorafbetaling kan je uitvoeren via je profiel op MyMinfin.be
  2. Het kan ook via overschrijving op het rekeningummer BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB) van het ‘Inningscentrum – Dienst voorafbetalingen’. Dat doe je met de gestructureerde mededeling die je vindt in MyMinfin of via deze tool.
  3. Een andere mogelijkheid is een financieringscontract. Met zo’n overeenkomst regelt ING je voorafbetalingen. ING stort dan het volledige bedrag van je geraamde belastingen aan de FOD Financiën op het meest geschikte tijdstip (om zo een belastingvermeerdering te voorkomen).


Heb je tijdelijk te weinig middelen, dan geeft ING je een krediet zodat je de voorafbetalingen toch kan doen. Dat is onder meer handig als je fors aan het investeren bent of als je om een andere reden minder middelen op je rekening hebt.

Een financieringscontract bij ING kan interessant zijn omdat de rente op het krediet lager is dan de tarieven van de belastingvermeerdering. Bovendien zijn de intresten die je betaalt fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Een andere extra is dat er geen kosten zijn verbonden aan een financieringscontract. Er zijn twee soorten:

  • Een formule waarbij je de lening in 12 vaste maandsommen terugbetaalt. De eerste (terug)betaling vindt dan plaats vóór storting van de voorafbetaling aan de fiscus.
  • Een formule waarbij je de lening in 8 of 12 vaste maandsommen terugbetaalt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de storting.

Wat als je te veel voorafbetaalde?

Als je meer voorafbetalingen deed dan nodig om de belastingvermeerdering te voorkomen, krijg je uiteraard het overschot terug (dat kan even duren).

Verwacht je voor het nieuwe boekjaar een minder goed resultaat, dan kan je het overschot best laten terugstorten. Zo heb je opnieuw middelen ter beschikking. Verwacht je een mooi resultaat in het nieuwe boekjaar, dan zal je waarschijnlijk graag zoveel mogelijk willen voorafbetalen in het eerste kwartaal, omdat dit een vermindering van je mogelijke belastingvermeerdering oplevert.

Wanneer voorafbetalingen doen?

Er zijn in principe vier tijdstippen waarop je voorafbetalingen aan de fiscus kan doen. Valt je boekjaar samen met het kalenderjaar, dan gaat het voor 2022 concreet om 11 april, 11 juli, 10 oktober en 20 december.

Je zou dus tot 20 december 2022 kunnen wachten om je voorafbetalingen te doen. Maar dat is geen goed idee. Je voorschotten leveren namelijk een vermindering van je mogelijke belastingvermeerdering op. Dat percentage daalt naarmate je later stort:

Deadline voorafbetaling

Voordeelpercentage voor ondernemers zonder vennootschap

Voordeelpercentage voor vennootschappen

12 april 2022

3%

9%

12 juli 2022

2,5%

7,5%

11 oktober 2022

2%

6%

20 december 2022

1,5%

4,5%

Je kan dus best al zo veel mogelijk in de eerste periode voorafbetalen om van het maximale voordeelpercentage te genieten. Je neutraliseert 100% van de mogelijke vermeerdering als je in het eerste kwartaal al 75% van je belastingen voorafbetaalt.

Goed om te weten: voor boekjaren die niet samenvallen met een kalenderjaar, moeten de voorafbetalingen in regel ten laatste gebeuren op de tiende dag van de vierde, zevende en tiende maand en de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar (bij een zaterdag, zondag of feestdag, is het de volgende dag).

Laat ING je voorafbetaling financieren