Dagelijks beheer

12 juni 2018

Hoe kunt u zich voorbereiden op Generation Z?

Tom Palmaerts

Tom Palmaerts

Trendwatcher

Tom Palmaerts is trendwatcher en businesspartner van Trendwolves. Het Gentse marketingbedrijf laat zich leiden door cultuur en focust op trends en jongeren. Hun doel is om bedrijven ‘future proof’ te maken. In dat opzicht deed Tom Palmaerts een studie voor Accent.jobs over ‘Generation Z’. Wat de impact is van generatie Z op de bedrijfswereld? Kom het te weten in onderstaand artikel.

Wie zijn ze?

Generatie Z zijn de kinderen van generatie X en zijn geboren tussen 1996 en 2010. Ze zijn ambitieus en ondernemend en dat vertaalt zich in de ambitie om een eigen onderneming te starten. 50% van generatie Z ziet zichzelf ooit een eigen bedrijf opstarten, tegenover slechts 20% van generatie X. Daarbij is transparante communicatie heel erg belangrijk.

Generatie Z kreeg de volgende boodschap van hun ouders mee: "Veel is mogelijk, zolang je er maar voor gaat." Bijna de helft van hen zegt dan ook: ‘Je geluk en succes hangen af van je eigen ambitie.’

"Veel is mogelijk, zolang je er maar voor gaat."

Hoe vertaalt zich dat op de werkvloer?

Generatie Z heeft heel wat ambitie, maar die ambitie kan volgens hen alleen bereikt worden wanneer er sprake is van ‘teamwork’. Generatie X (de +35-plussers) zal het makkelijker hebben met de nieuwe generatie dan de huidige twintigers en vijftigers.

Stel u behoort tot de generatie X. Dan behoort generatie Z waarschijnlijk tot de leeftijd van uw kinderen en zult u als gevolg daarvan een betere relatie met hen opbouwen in de werkomgeving. Hoezo? Generatie Z is opgevoed door mensen van generatie X die een deel van hun werk-DNA doorgeven bij het opvoeden – hetzelfde werk-DNA als u. Daardoor gedragen ze zich in grote lijnen net als u in de werkomgeving, maar dan aangepast aan de hedendaagse tools.

Hoe kunt u zich voorbereiden op generation Z?

Hoewel generatie Z echte ‘digital natives’ zijn en ze technologie als basis beschouwen, hechten ze extreem veel belang aan persoonlijk contact. Daarnaast vinden ze de sector van tewerkstelling minder belangrijk dan de reputatie van een bedrijf. Ze hechten belang aan de maatschappelijke relevantie van de potentiële werkgever en niet zozeer aan het aantal vakantiedagen of het loon. Bedrijven die een sterke ‘corporate social responsibility’ hebben, zullen in de toekomst populairder en winstgevender worden.

4 veranderingen ten gevolge van Generatie Z:

  1. Horizontale communicatie is een must. Generatie Z houdt zich niet graag aan van bovenaf opgelegde regeltjes. Ze willen mentors die de werknemers empoweren en een werkgever die ruimte laat voor zelfontplooiing.
  2. Ze durven meer risico’s nemen. Wanneer ze zich niet goed voelen op het werk zullen ze ook sneller afhaken en een andere job zoeken of zelf een onderneming starten.
  3. De HR en Recruitment staan voor een uitdaging met generatie Z. Die generatie verwacht dat een bedrijf een duidelijke visie heeft en dat ze als werknemer zeggenschap verwerven.
  4. De grenzen zullen vervagen. De nieuwe generatie verkiest het flexibele boven het consistente. Ondefinieerbaar zijn is het doel.