Dagelijks beheer

12 juni 2018

Hoe balanceren tussen werk en privé?

Dat goed gevoel waar de alom bekende gelukshandboeken het steeds over hebben, lijkt soms haast onbereikbaar. Uw rol als zaakvoerder in evenwicht brengen met uw rol als partner, moeder of vader is vaak echt geen sinecure. Veel ondernemers moeten het hoofd bieden aan zware verantwoordelijkheden, een aanzienlijke werklast en toenemende onzekerheid. Op die manier zien ze de weegschaal ook doorslaan naar de ‘werk’-kant. Ze komen tijd te kort en de druk stijgt. Maar wanhoop niet, er bestaan oplossingen!

De balans van een stressvolle leefstijl

De statistieken liegen er niet om: 65% van de zelfstandigen en kmo-leiders heeft last van stress. Zowat hetzelfde percentage werkende Belgen zegt slecht te slapen in de nacht van zondag op maandag. Voor 66% van hen is het werk een bron van ontevredenheid.

Niet minder dan vier zelfstandigen op vijf vinden hun beroep emotioneel zwaar.

En de gezondheid? Eén ondernemer op drie geeft toe geen enkele fysieke activiteit te beoefenen en 35% van de bedrijfsleiders heeft overgewicht.

Hebt u soms stress?

Hoe vatbaar iemand is voor stress hangt af van de moeilijkheden waarmee hij te kampen heeft en de levensfase waarin hij zich bevindt. Niet iedereen wordt dus op dezelfde manier beïnvloed door stress. Daarnaast bestaat er ook nog zoiets als positieve stress. Als u goed met stress omgaat, kan het een aanpassingsproces teweegbrengen en de prestaties zelfs een boost geven. Krijgt stress echter de bovenhand, dan wordt het nefast. Wordt stress chronisch, dan kan dat angsten veroorzaken en kan een behandeling nodig zijn.

Wat zeker geen goed idee is, is doen alsof er niets aan de hand is, over uw grenzen gaan, de alarmsignalen thuis of op het werk negeren en advies in de wind slaan. Net als iedereen hebben ook ondernemers rustperiodes nodig om op adem te komen. We moeten onze fysieke, mentale en emotionele batterijen allemaal regelmatig opnieuw opladen.

Hoe moet u uw batterijen opladen?

Om uw fysieke batterijen op te laden zijn drie factoren van belang: een evenwichtige voeding, voldoende nachtrust en lichaamsbeweging. Mentaal houdt u uw reserves op peil door middel van hobby’s en andere interesses buiten het werk. Uw emotioneel evenwicht behoudt u tot slot door uw relaties met anderen te verzorgen en uw dagelijks leven in het algemeen in balans te houden.

De vuistregels om tijd te maken en het evenwicht terug te vinden zijn simpel. Een goede organisatie en uw activiteiten plannen zijn essentieel. Maar uzelf regels opleggen en bepaalde processen volgen zijn dat ook. Door administratieve taken zo goed mogelijk te organiseren, komt er dan ook kostbare en kwalitatieve tijd vrij.

"Door administratieve taken zo goed mogelijk te organiseren, komt er dan ook kostbare en kwalitatieve tijd vrij."
6 tips van tevreden ondernemers

Tevreden mensen zullen u vertellen dat ze geleerd hebben afstand te nemen (helemaal offline!), keuzes te maken en ‘nee’ te zeggen. Hieronder enkele tips van ondernemers die tevreden zijn over het evenwicht tussen hun werk- en privéleven:

  1. uw smartphone gedurende bepaalde periodes uitzetten
  2. momenten vastleggen waarop u van gedachten wisselt met uw naasten (over bepaalde verwachtingen, angsten ...)
  3. op vaste tijdstippen eten met het gezin
  4. elk jaar enkele lange weekends kiezen om op adem te komen
  5. samen met uw gezin een bepaalde hobby beoefenen
  6. momenten plannen die u doorbrengt met uw partner, zonder kinderen

En nog een cruciale tip: probeer te voorkomen dat u uw stress afreageert op anderen.

Goed om te weten

Praten met uw gezinsleden zorgt vaak voor een dosis sereniteit. Als u uw naasten (kinderen, partner, vrienden) vertelt over uw werk en de uitdagingen die het met zich meebrengt, kunnen ze u ondersteunen of tenminste meer begrip opbrengen op momenten dat u nauwelijks tijd voor hen hebt, extra zenuwachtig bent ...

Hoe begint u daaraan?

Probeer de zaken objectief in te schatten voor u maatregelen neemt om het evenwicht te herstellen. Tracht gedurende een bepaalde periode uw tijdsbesteding in kaart te brengen (hoeveel uren besteedt u aan het werk, hoeveel aan uw gezin enzovoort). Daaruit zal onmiddellijk duidelijk worden waar het schoentje knelt. Misschien moet u wat minder tijd op de baan doorbrengen of uw vergaderingen anders plannen. Praat u te veel (of te weinig)? Hoeveel uur slorpt het internet op?

Maakt u regelmatig een stand van zaken op?

Het evenwicht tussen werk en privé moet voortdurend bijgesteld worden. Kijk dus regelmatig eens hoe het zit met uw organisatie, uw tijdsbesteding en de oorzaken van stress. En neem maatregelen die zich vanzelf aandienen.

Aarzel in extreme situaties ook niet om aan te kloppen bij een buitenstaander: u vindt vast een coach, psycholoog, therapeut of psychiater die u kan helpen. De eerste stap is de moeilijkste: spreek zonder complexen iemand aan. De rest volgt vanzelf.

En wat nu?