Groei

23 april 2018

Elke groeifase wordt anders gefinancierd

Elke ondernemer droomt ervan zijn kmo te zien groeien. Maar om de grote stappen voor die groei te zetten, is een financiering vaak onmisbaar. Hoe kan een start-up dat aanpakken? Dit is het voorbeeld van de start-up Bsit.

Dimitri De Boose

Medeoprichter en CEO van Bsit

Om te onthouden:
  • Elke cyclus in de groei vraagt om andere financieringsbronnen
  • Tijdens de opstartfase moet de start-up zo snel mogelijk met een levensvatbaar product komen
  • Business angels kunnen kapitaal aanbrengen, maar ook kostbare knowhow

Elk bedrijf doorloopt in zijn ontwikkeling verschillende fases. Elk van die fases kent haar eigen noden en financieringsmogelijkheden. Een jong bedrijfje, zonder track record of solide businessmodel, zal bijvoorbeeld veel meer moeilijkheden hebben om investeerders te overtuigen dan een onderneming die haar product-market fit heeft bereikt en dus bewezen heeft dat er op de markt nood is aan haar product. Maar wat de situatie van het bedrijf ook is, elke zoektocht naar kapitaal is een belangrijke strategische beslissing die op korte en middellange termijn een impact heeft op zijn evolutie.

Bsit en de 'race tegen de klok'

Bsit, dat in 2015 werd opgericht, is een online platform dat ouders die op zoek zijn naar een oppas, in contact brengt met babysitters. Dimitri De Boose, medeoprichter en CEO, kijkt terug op zijn avontuur als ondernemer: "We zijn begonnen met de ontwikkeling van een 'minimum viable product' (MVP), een eerste productontwerp, en hebben dat losgelaten op de markt. Uit de feedback konden we besluiten dat er voldoende interesse bestond om het prototype verder te ontwikkelen." Die fase was een echte race tegen de klok: de start-up leeft van zijn eigen kapitaal en betaalt zijn oprichters niet uit. "We hadden genoeg geld om het gedurende iets meer dan een jaar uit te houden, maar het doel was duidelijk: zo snel mogelijk een efficiënt product uitbrengen. Uiteindelijk hebben we daar vijf maanden over gedaan."

De sweat equity: het belang van ervaring en durf
De weg naar succes is geen lange rustige stroom

Tijdens de opstart rekent een start-up niet alleen op de financiële middelen van zijn oprichters. Het bedrijfje is ook enorm afhankelijk van de 'sweat equity': de durf van de ondernemers, hun tijd, hun energie, hun netwerk enz. Een context waarin ervaring, werklust, vaardigheden en de manier waarop de leden van het team elkaar aanvullen cruciaal zijn. "De weg naar succes is geen lange rustige stroom: er zijn stroomversnellingen, je valt en moet leren omgaan met mislukkingen en weer opstaan. In de Verenigde Staten zegt men trouwens dat een ondernemer pas slaagt bij zijn derde start-up! In ons geval konden we 'een voorsprong boeken' dankzij de lessen die we uit een vorig onsuccesvol project hadden getrokken. Bij het in contact brengen van de twee kanten van een marktplaats – enerzijds de ouders en anderzijds de babysitters – wisten we dat we bij de opstart niet de fout mochten maken om tegelijk rond die twee groepen te werken. De oplossing? Eerst een community van babysitters verzamelen en ons vervolgens alleen bezighouden met de vraag."

Steunen op je netwerk

Wanneer de product-market fit bereikt is, moet het moeilijkste nog komen: geldschieters en investeerders overtuigen om mee in het avontuur te stappen. "Tijdens die fase is de samenstelling van het team echt van cruciaal belang: je moet het project kunnen pitchen en een businessplan kunnen voorleggen, maar ook aantonen dat de groep in staat is om de groei ook waar te maken. Een andere tip is zoveel mogelijk praten over je project om je netwerk te stimuleren", benadrukt Dimitri De Boose. Een duwtje in de rug van de FFF (Friends, Family & Fools), durfkapitaal van business angels of crowdfunding: het zijn mogelijke bronnen om de ontwikkeling van het bedrijf te financieren. Tijdens die fase moet het bedrijf immers het product perfectioneren, zijn teams uitbetalen en uitbreiden, inspelen op de toename van het aantal klanten/gebruikers, nieuwe kantoren vinden en investeren in materiaal.

Profiteren van de expertise van business angels

"Voor Bsit was de volgende stap het ecosysteem uitbreiden om de overstap te maken van een babysittoepassing naar een echt kinderoppassysteem, met aanvullende diensten en een B2B-luik, zodat bedrijven hun medewerkers een abonnement kunnen aanbieden", verduidelijkt Dimitri De Boose. "Om die groei te financieren konden we rekenen op business angels. Ze hebben niet alleen voor het nodige kapitaal gezorgd, maar ons ook bijgestaan met hun knowhow en advies." De meerwaarde van business angels ligt immers ook in het feit dat ze zo dicht bij de oprichters staan. Business angels worden echte partners, die in staat zijn om te challengen en de evolutie van het bedrijf rechtuit en concreet te begeleiden, en de oprichters aan te zetten om hun zekerheden in twijfel te trekken. 

Recurrente inkomsten bewijzen

Vandaag concentreert de Belgische start-up zich op de distributie van zijn dienstverlening op grote schaal, met name in Luxemburg en Frankrijk. "Het is de derde fase in onze groei", benadrukt Dimitri De Boose. "We hebben een miljoen euro opgehaald om die te financieren. Om daarin te slagen, hebben we moeten bewijzen dat het ecoysteem goed werkt, maar vooral dat we in staat zijn om recurrente inkomsten te genereren." De eerste helft van die nieuwe financiering bestaat uit een converteerbare lening van Sambrinvest, een risicokapitaalfonds. De andere helft komt van de historische partners van het bedrijf. "Dat onze eerste investeerders nog een ronde meedoen, is een sterk signaal geweest, een echte boodschap van vertrouwen", zegt hij zichtbaar verheugd.

De volgende stap wordt de internationalisering van het merk, maar de CEO van BSit wijst op de noodzaak om het businessmodel verder te laten evolueren, om zo voldoende maturiteit te bereiken voor ze aankloppen voor internationaal kapitaal. In welk groeistadium de start-up zich ook bevindt, de gouden regel blijft: niet te hard van stapel lopen!

Laat u inspireren