Groei

18 februari 2019

Leasing, renting of een businesskrediet: wat is de beste keuze?

U hebt al een onderneming, maar weet niet hoe u uw werkingskosten, investeringen of toekomstplannen verder kunt financieren? Wij zetten de 3 belangrijkste mogelijkheden voor u op een rij.

1. Leasing

> Wat is het?


Financiële leasing is een kredietvorm waarbij een leasingmaatschappij goederen koopt voor uw bedrijf. U huurt de goederen vervolgens van de leasingmaatschappij. Terwijl de andere partij ‘juridisch eigenaar’ blijft, wordt u ‘economisch eigenaar’ van de goederen. Dat betekent dat u de goederen mag gebruiken, maar ook dat u zelf instaat voor onderhoud, verzekeringen en herstellingen. In ruil voor het gebruik betaalt u een vaste vergoeding gedurende een afgesproken termijn.


Als de overeenkomst afloopt, kunt u de goederen al of niet overkopen. Er zijn 3 situaties mogelijk:


 1. Bij een on-balance leasing kunt u de goederen kopen aan een voordelige prijs die vooraf in het contract is vastgelegd. Dat overnamebedrag is begrensd tot maximum 15% van de investeringswaarde van de goederen.
 2. Bij een off-balance leasing kunt u de goederen kopen aan een overnamebedrag dat minstens 16% van de investeringswaarde bedraagt. Dat overnamebedrag kan ook hoger liggen en gelijk zijn aan de marktwaarde van de goederen.
 3. Ofwel gaat het om een huurformule waarbij er op het einde van het contract strikt genomen geen aankoopoptie voorzien is.


> Waarvoor wordt het gebruikt?


In theorie kunt u voor alle roerende of onroerende goederen een financiële leasing afsluiten: van een auto tot een windmolen, van een kantoor tot een graafmachine. Doorgaans gaat het om bedrijfsmiddelen met een waarde van minstens 10.000 euro (excl. btw).

Hoe verwerk ik dat in mijn boekhouding?

Afhankelijk van de gekozen formule komen de leasingfacturen maandelijks op uw balans terecht (bij een on-balance leasing) of worden ze enkel in de resultatenrekening verwerkt (bij een off-balance leasing). Bij een on-balance leasing verhoogt met andere woorden de schuldgraad van uw onderneming, bij een off-balance leasing niet. De facturen worden beschouwd als kapitaalaflossingen met interest in geval van een on-balance leasing en zijn volledig als een kost te boeken bij een off-balance leasing en bij een huurformule.


Dus enkel bij een on-balance leasing en niet bij een off-balance leasing, een huur of een operationele leasing (zie hieronder) zal u op het geleasede goed kunnen afschrijven. Het afschrijvingspercentage hangt af van de normale gebruiksduur van het goed en niet van de duur van het contract. 

2. Operationele leasing of renting

> Wat is het?


Operationele leasing of renting werkt volgens hetzelfde principe als financiële leasing. Toch zijn er enkele verschillen:

 • Bij renting blijft de leasingmaatschappij zowel juridisch als economisch eigenaar. Dat betekent dat de leasingmaatschappij instaat voor het onderhoud, de reparatie en de verzekering van de goederen.
 • Bij een operationele leasing is er geen aankoopoptie voorzien.
 • De boekhoudkundige verwerking verloopt zoals bij een off-balance leasing (zie hierboven): de facturen boekt u rechtstreeks als kosten in de resultatenrekening. De bedragen verschijnen niet op de balans van uw onderneming.


> Waarvoor wordt het gebruikt?


Net als bij financiële leasing kunt u in principe voor elk roerend of onroerend goed een overeenkomst voor renting afsluiten. Kiezen voor financiële leasing of renting hangt vooral af van uw persoonlijke voorkeuren, uw financiële situatie en uw keuze om diensten zoals onderhoud en verzekeringen op te nemen in uw overeenkomst.

Voordelen van leasing en renting

 • U hoeft geen zware investeringen te doen, leasing is in principe een 100% financiering

 • Spreiding van de betaling: u betaalt maandelijks of trimestrieel

 • U hoeft geen eigen kapitaal in te brengen en geen voorschot te betalen

 • Financiële leasing en renting worden doorgaans soepeler toegestaan dan een businesskrediet

 • De leasingmaatschappij betaalt de volledige btw bij de start. U betaalt die periodiek aan de leasingmaatschappij terug via de huur

 • De off-balance en operationele leasingformules tonen geen schulden in de balans

 • Bij financiële leasing kunt u op het einde van het contract eigenaar worden van de goederen

 • U kunt een contract overdragen naar een andere vennootschap binnen of buiten de groep van vennootschappen waartoe de leasingnemer behoort. Hierdoor is deze financieringsvorm heel flexibel

 • Een formule op maat is mogelijk

3. Businesskrediet

> Wat is het?


Een businesskrediet is een financiering voor zakelijke aankopen, zoals een bedrijfsgebouw, computermateriaal, voertuigen, enz. Met het geld kunt u de opstart van uw bedrijf financieren of nieuwe investeringen doen.

> Wat zijn de belangrijkste kenmerken?


 • De looptijd komt overeen met de economische levensduur van een investering. Voor een computer zal dat bijvoorbeeld 3 jaar zijn, voor een gebouw 15 tot 20 jaar.
 • U kunt kiezen uit een vaste of variabele rentevoet.
 • De hoogte van het bedrag dat u kunt lenen hangt onder meer af van uw investeringsplan en de middelen die u zelf investeert.
 • In overleg kunt u kiezen voor een degressieve terugbetaling (naar het einde toe betaalt u minder dan aan het begin) of een vaste maandelijkse terugbetaling.

Wat met de boekhouding?

Het investeringskrediet moet u boekhoudkundig verwerken op de balans. Zowel de kosten als de intresten zijn fiscaal aftrekbaar van uw vennootschapsbelasting.

Voordelen van een businesskrediet

 • Spreiding van betalingen: u betaalt maandelijks, trimestrieel, halfjaarlijks of jaarlijks

 • U kunt het bedrag in één keer of in schijven opnemen

 • U maakt aanspraak op steunmaatregelen van de overheid. Zij moedigt bedrijfsinvesteringen aan

 • In de meeste gevallen is uw krediet binnen de 48 uur beschikbaar

 • U kunt uw gezin of vennootschap beschermen met een schuldsaldoverzekering. Op die manier worden zij beschermd indien u overlijdt

Financiering nodig voor uw project?