Groei

Kredietformules afgestemd op uw groei

Om hun groei en investeringen te ondersteunen, hebben bedrijven financieringen nodig. Kredieten met een aflossingsvrije periode, kaskredieten en kredietopeningen, achtergestelde leningen, subsidies, … Om afgestemd te blijven op de huidige toestand waarin een onderneming zich bevindt, biedt ING kredietformules en begeleiding op maat. Ontdek het hier.

Kredieten voor bedrijven in groei

Voor groeibedrijven heeft ING bijvoorbeeld mogelijkheden om een aflossingsvrije periode in te lassen in de kredieten zodat er maar kapitaal terugbetaald moet worden op het ogenblik dat de inkomsten van een nieuwe investering op gang komen.

Cash management: kredietopening en financiering op lange termijn

Voor het permanente deel van het werkkapitaal raadt ING vaak een goedkopere financiering op langere termijn aan. Kaskredieten zijn ideaal om zeer tijdelijke tekorten aan werkkapitaal te overbruggen, maar voor langetermijnfinanciering zijn ze te duur. Daarom ontwikkelde ING een tussenformule.


Via ING Opticash kan een onderneming een tijdelijke geldbehoefte opvangen. Dankzij deze kredietopening met flexibele voorwaarden bepaalt de onderneming zelf wanneer het geld opneemt en terugbetaalt. Daarnaast zijn klassieke langetermijninvesteringen eveneens een oplossing om een structureel tekort van werkkapitaal op te vangen, waarbij de klant momenteel kan genieten van zeer lage intrestvoeten.

Fusies en overnames

Voor de begeleiding van ondernemingen die groeien via fusies of overnames heeft ING trouwens een aparte afdeling met een eigen kredietdienst. Afhankelijk van de gevraagde bedragen worden aangepaste financieringsformules voorgesteld.

Ook mezzaninefinanciering, een vorm van een achtergestelde lening, kan een oplossing bieden. De bankiers haalden die term uit de bouwwereld, en wijst op een tussenlaag. In deze formule verstrekt de bank immers achtergestelde leningen. Dit zijn kredieten die door de bank bij een eventueel faillissement maar gerecupereerd kunnen worden nadat alle bevoorrechte en gewone schuldeisers volledig zijn terugbetaald.

De achtergestelde lening vormt daardoor een 'kussen' tussen het eigen vermogen van de onderneming en de gelden die andere schuldeisers te goed hebben. Daardoor bieden ze hen extra bescherming. Achtergestelde leningen worden dan ook als quasi eigen vermogen voor een bedrijf gezien, waardoor de financiële ratio’s verbeteren. Vooral bij de financiering van overnames is deze formule gangbaar.

Bedrijven die op zoek zijn naar een versterking van hun eigen vermogen kunnen terecht bij ING. Voor investeringen onder 2 miljoen euro kunt u beroep doen op een reeks investeringsfondsen waarin ING actief is. Voor grotere bedragen kan ING een rechstreekse participatie nemen in het kapitaal.

Subsidies en aantrekkelijke financieringen voor innoverende ondernemingen

Voorts krijgen klanten van ING ook toegang tot een programma van de Europese Investeringsbank voor de aantrekkelijke financiering van innovatieve middelgrote ondernemingen. De definitie van innovatief werd daarbij zeer ruim gelaten. ING beschikt eveneens over een afdeling die zich toelegt op het bekijken van de subsidiemogelijkheden die er zowel op Europees, op Belgisch of op regionaal vlak zijn.