Groei

De beste methode om een kredietaanvraag in te dienen

Elke dag worden er in België meer dan 200 nieuwe ondernemingen opgericht. En een aanzienlijk aantal daarvan gaat bij de bank aankloppen voor een lening. Maar hoe vraag je zo’n lening nu het beste aan? En hoe bereid je zo’n aanvraag voor? Ontdek het hier.

Om te onthouden:

 • Bereid je aanvraag goed voor en win het vertrouwen van je bank

 • Breng meerdere scenario’s in kaart: optimistisch, gematigd, pessimistisch

 • Wees realistisch en vergeet geen marge te voorzien

 • Ook heb je een minimum aan eigen middelen nodig

Lenen, een goed idee?

Eerst en vooral moet je jezelf de vraag stellen: is het een goed idee om een lening aan te gaan? Ja. Een lening aangaan kan een positief hefboomeffect hebben voor je onderneming. Op voorwaarde dat de kost van de lening lager is dan de winst van de onderneming.

Alles willen financieren met eigen middelen is een slecht idee. En hopen dat je alles kan financieren met een lening is utopisch. Het is dus een kwestie van evenwicht.

Waarom is een goede voorbereiding noodzakelijk?

Een gouden tip voor je een gesprek inplant: bereid een sterk dossier voor. Je ontmoet niet altijd de personen die beslissen of je al dan niet de gevraagde lening krijgt. Je kantoorverantwoordelijke of persoonlijk adviseur mag doorgaans niet alleen beslissen. Hij moet vooral je project verdedigen en daarbij kan jij hem helpen met een zo concreet mogelijk dossier

Wat je bankier wil weten:

 • Kent de bank de klant en is hij betrouwbaar?
 • Beantwoordt de kredietaanvraag aan een behoefte die gegrond is?
 • Heeft het dossier echt potentieel op korte en lange termijn?
 • Kan de klant de kredietlasten aan?
 • Is het kredietbedrag in lijn met de financiële situatie en het vermogen van de klant?
 • Beschikt de bank over voldoende garanties?
 • Kan de relatie met de klant rendabel zijn voor beide partijen?

Voor je bij je bankier langsgaat, kun je de haalbaarheid van je project al eens testen met de Business Idea Calculator. Die geeft je een eerste financiële raming.

De kracht van de eerste indruk

Stel jezelf eerst en vooral voor als een voorzichtige beheerder in plaats van een stoutmoedige verkoper. Verzorg de presentatie en de documenten die je aan jegesprekspartner voorlegt. De eerste indruk is vaak de belangrijkste! Neem ook de tijd om je project grondig toe te lichten. Bewijs aan je bankier dat je het vak en de sector kent en benadruk je competenties. 


Wees bovendien pragmatisch en stel hem drie verschillende budgetten voor die allemaal rekening houden met de realiteit van de markt: een optimistisch, een pessimistisch en een neutraal budget. Stel je prognoses niet mooier voor dan ze zijn: hiermee bewijs je jezelf geen dienst. 

Vergeet naast de financiële elementen niet om de vakkundigheid en troeven van de onderneming te onderstrepen. Het cliënteel (trouw...), het productaanbod (exclusief …), het team van adviseurs, ... allemaal factoren die het vertrouwen van je gesprekspartner vergroten. Het kan ook nuttig zijn om hem of haar inzage te geven in het orderboek, een positieve evolutie in de laatste seizoenen te onderstrepen,...

Het bedrag van je lening? Blijf realistisch!

Wanneer je het bedrag van je aanvraag raamt, vergeet dan niet dat elke onderneming een maximale schuldendrempel heeft. Die hangt af van haar eigen vermogen, de activiteit (rentabiliteit …), de sector en de terugbetalingscapaciteit. Onderschat evenwel de omvang van je kredietaanvraag niet omdat je vreest dat je anders de lening niet krijgt. De statistieken tonen aan dat weigeringen niets te maken hebben met de gevraagde bedragen.

Bedenk dat:

 • Een investering vaak meer kost dan voorzien
 • Inkomsten doorgaans minder snel binnenkomen
 • Een reserve voor vergeten of onvoorziene kosten nuttig kan zijn
 • Voldoende eigen vermogen en waarborgen belangrijk zijn voor de bank

Als je geen rekening hebt gehouden met die ongrijpbare factoren kun je op korte termijn te maken krijgen met een tekort aan financiële middelen. Vergeet trouwens niet dat een voorlopig negatief resultaat niet noodzakelijk rampzalig is. Je bankier analyseert ook andere criteria: de cashflow (het zelffinancieringsvermogen) en de rentabiliteitsdrempel bijvoorbeeld.

Eigen vermogen en borgen

Bereid je voor op directe vragen en vragen die je eventueel uit evenwicht kunnen brengen. Een voorbeeld? "Waarom gaat je project slagen? En als dat niet zoals gepland verloopt, welke garanties kun je dan geven?" Over de garanties kan worden onderhandeld afhankelijk van de sterkte van je project en de presentatie ervan. Klop ook zeker aan bij de gewestelijke structuren die je kunnen helpen om de nodige garanties te krijgen.

Denk aan de timing

Timing is belangrijk. Dien je aanvraag tijdig in. De beslissings- of uitbetalingstermijnen van de bedragen kunnen oplopen tot meerdere dagen of weken als je extra informatie moet verschaffen. 


Ja kunt echter gerust zijn over één punt: voor trouwe klanten bestaat er een kredietcentrumJe kunt telefonisch een krediet vkrijgen binnen de 48 uur. Hiervoor bereid je de volgende documenten voor:


 • Laatste aanslagbiljet (toegestuurd door de FOD Financiën na je belastingaangifte)
 • Laatste exploitatierekening (gekoppeld aan het laatste aanslagbiljet) met je resultaat als zelfstandige, omzet, afschrijvingen en gegevens over je eventuele financiële lasten
 • Bestekken en/of ondertekende bestelbonnen
 • Andere relevante documenten (andere inkomsten, andere lasten, ...)
 • Laatste gepubliceerde balans
 • Voorlopige cijfers van minstens zes maanden boekjaar (met de delen Activa, Passiva en Resultatenrekening)

Laat je cijfers nakijken door een expert

Om alle troeven in handen te hebben, laat je je kredietaanvraag het best vooraf door een professionele boekhouder nakijken en analyseren. Hij of zijn kan met de bankier de beste formule voorstellen. Er bestaan ook verschillende onthaalvoorzieningen voor bedrijfsleiders die advies en informatie geven. Ze kunnen samen met jou een voorstudie doen over het goede financiële evenwicht van jouw project, erop toezien dat je de gevraagde bedragen kunt terugbetalen, enzovoort. Vergeet ook niet dat er meerdere oplossingen bestaan, voor jouw behoeften op korte, middellange en lange termijn.

Uit welke elementen moet je kredietdossier bestaan?

Een kredietdossier bestaat uit:

 1. Een synthesepagina in de vorm van een schema met de 4 belangrijkste troeven: wie, wat, hoe, hoeveel
 2. Je curriculum vitae: ervaring, motivatie, sterke punten
 3. Een dynamische voorstelling van het concept / project
 4. Een lancerings- en ontwikkelingsstrategie die rekening houdt met de markt en de concurrentie
 5. Een schets van je commerciële aanpak: reclame, communicatie, public relations, ...
 6. Een uiteenzetting van alle organisatorische aspecten
 7. Een voorspelling van de 'uitgebreide' budgetten (zowel voor optimistische, pessimistische als neutrale situaties) met de geraamde rentabiliteit, en de optimale toewijzing van middelen
 8. De beoogde juridische structuur (bvba, nv, ...)
 9. Een nauwkeurige beschrijving van de aanvraag
 10. De nodige referenties en nuttige contacten

Let erop dat je dossier duidelijk, volledig en vooral makkelijk te lezen is. Illustreer je project met concrete en becijferde argumenten. Verzorg dus zowel de inhoud als de vorm.

Financiering nodig voor je project?