Groei

2 maart 2017

5 tips voor een optimale groei van uw onderneming

Groeien of niet groeien? Vroeg of laat stelt iedere ondernemer zich deze vraag. Bent u klaar om de stap te zetten?

Nieuwe markten aanboren, meer klanten aantrekken, uw producten of diensten diversifiëren, extra personeel aanwerven ... Natuurlijk droomt u ervan om uw onderneming te zien groeien. Maar bij een uitbreiding moet u even bedachtzaam te werk gaan als bij het opstarten van uw zaak. Groei mag dan wel als iets positiefs worden ervaren, toch is de beslissing om uit te breiden niet zonder risico. Ze vereist een grondige analyse van uw onderneming, van uw activiteitendomein en van de algemene context. Die analyse zal u de sleutels in handen geven om op een goede manier te groeien ...

De groeiparadox
"Te veel bureaucratie kan fataal zijn."

Hoe groter uw onderneming, hoe complexer. En hoe complexer, hoe meer er fout kan lopen! Dat risico loopt u wanneer uw onderneming groeit. Er kunnen aanzienlijke problemen ontstaan die uw groei zelfs op de helling zetten.

In een artikel dat verscheen op de website van de Harvard Business Review noemt Chris Zook, strategisch consultant bij Bain & Company, dit de "groeiparadox".

Uit zijn enquête blijkt dat 88% van de ondervraagde kaderleden meent dat de grootste hinderpalen voor groei zich in de onderneming zelf bevinden. En aangezien een verwittigd bedrijfsleider er twee waard is, hebt u er alle belang bij om aan enige introspectie te doen als u wilt uitbreiden. Vooral de volgende punten verdienen uw aandacht.

1. Hou de reactiesnelheid en flexibiliteit van uw onderneming in het oog

De grootte van uw onderneming heeft sowieso een negatieve impact op uw reactievermogen. Dat is een gegeven waarmee u rekening moet houden, want uw groeiende onderneming loopt het risico om aan concurrentiekracht en efficiëntie in te boeten.

De oplossing kan liggen in een betere interne organisatie. Chris Zook suggereert bijvoorbeeld minder maar productiever vergaderen. Plan vaste vergaderingen met precieze doelstellingen: maandagochtend om strategische beslissingen te nemen, dinsdag om op te volgen en moeilijkheden uit de weg te ruimen enz.

2. Blijf de prestaties van uw medewerkers belonen

In een start-up is het eenvoudig: wie presteert, evolueert. Meritocratie! In een grotere onderneming wordt alles meer geformaliseerd en minder transparant. Het risico bestaat dat uw manschappen aan motivatie verliezen. Behoud duidelijke doelstellingen, streef heldere communicatie na en zorg er vooral voor dat prestatiegericht werken een vaste waarde blijft.

3. Beheer niet alleen uw geld, maar ook uw tijd

Een onproductieve vergadering? Dat is tijd die niet aan uw klanten wordt besteed. Het is logisch dat in een grote organisatie alles trager gaat. Maar het is allemaal een kwestie van prioriteiten. Chris Zook stelt voor dat u even stilstaat bij de tijd die u uittrekt voor uw grootste klanten, uw beste werknemers of uw voornaamste uitdagingen. Blijf u daar vervolgens op focussen.

4. Vereenvoudig de besluitvorming

Groei maakt ook het besluitvormingsproces complexer, doordat het aantal verantwoordelijken in stijgende lijn gaat. Te veel bureaucratie kan fataal zijn. Breng de verschillende types keuzes in uw onderneming in kaart, en breng er een hiërarchie in aan. Zo ziet u beter welke beslissingen prioritair zijn, en kunt u de besluitvormingstrajecten beter structureren en de rol van bepaalde functies opnieuw bepalen.

5. Zorg voor voldoende en goede communicatie

Het gebeurt wel vaker dat grote ondernemingen worden geconfronteerd met vertekende informatie. Te veel of te weinig? Goed of slecht? Wanneer de kloof tussen het strategische en operationele niveau groter wordt, is het niet altijd eenvoudig om een evenwicht te vinden. Een goede raad: blijf in contact met uw teams en uw kernactiviteiten!