Groei

6 juni 2018

De beurs wacht op uw verhaal

Michael Van Eenoo

Head of Corporate Finance

Op zoek naar extra financiering om uw bedrijfsplannen een extra te geven? Overweeg dan de beurs. Met een beursgang boort u niet enkel liquiditeiten aan. Een notering biedt nog andere belangrijke voordelen. Laat u daarom vooral niet hinderen door de populaire clichés die de ronde doen. Michaël Van Eenoo, Head of Corporate Finance bij ING België, geeft u alvast wat advies.

Misschien overweegt u een beursgang. Bijvoorbeeld om een productlancering een extra implus te geven, zodat nieuwe markten kunnen worden geopend of overnames gefinancierd.

Verken uw financieringsmogelijkheden met een ongekleurde bril. Als ondernemer is het immers een troef een heldere kijk op uw volledige palet aan financieringsmogelijkheden te hebben. Onder de noemer financieringsmogelijkheden, verdient de beurs zeker en vast een plaats.

Uw verhaal telt
“It is the story that sells, not the figures.”

De eerste aanname die u best laat vallen, is deze die zegt dat uw bedrijf ‘groot’ moet zijn om van een beursgang een succes te maken. Het is niet juist dat uw equity-waarde minstens rond de 70 à 100 miljoen moet schommelen. Investeerders zijn vandaag niet geïnteresseerd in ‘grootte’, maar wel in een innovatief, uniek en disruptief verhaal. Het ene bedrijf wordt bij de introductie gewaardeerd op basis van de cash-flow. Het andere wordt gewaardeerd op een veelvoud van de omzet. Met andere woorden, de reden van de beurstransactie en het verhaal dat u brengt als onderneming zijn veel belangrijker dan de cijfers. It is the story that sells, not the figures.

Is de Brusselse beurs klein?

Een tweede aanname die ik graag ontkracht is die van de kleine Brusselse beurs. Het is inderdaad al even geleden dat een introductie het journaal haalde. Daarnaast is het ook zo dat er in ons land relatief minder asset managers actief zijn. De diepgang van de lokale markt is relatief klein. Maar dat mag u niet afschrikken. Brussel staat immers gelijk aan Euronext, de pan-Europese beurs die naast België ook nog Frankrijk, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk omvat. Brussel vormt enkel de lokale toegangspoort. Euronext wordt gevolgd door alle fondsenbeheerders, alle investeerders en alle analisten in de wereld. In 2016 heeft Euronext trouwens al mooie beursintroducties laten zien. In Nederland bijvoorbeeld: de Lightning-divisie van Philips, fitnessketen Basic-Fit en Sif Holding, een funderingsspecialist voor windturbines en olie-en gasplatformen. De realiteit is ook dat het beursklimaat vandaag zeer aantrekkelijk is voor de emittent.

Transparantie is de beste garantie
De markt is geïnteresseerd in accurate en duidelijke informatie.

Wilde verhalen helpen uw onderneming niet voorruit. Een voorbeeld van zo’n verhaal is dat een beursnotering enkel maar lasten meebrengt. Andere boodschappers zeggen misschien dat er continu op de vingers wordt gekeken. Laat me toe om ook dat te nuanceren. Het is inderdaad zo dat een beursnotering verplichtingen en regels meebrengt. U dient transparant te rapporteren, ook wanneer u uw doelen niet bereikt. De FSMA, de beurswaakhond, zal toezien op uw reilen en zeilen. Anderzijds hebben heel veel beursgenoteerde ondernemingen hun kwartaalrapporteringen teruggebracht tot halfjaarrapporteringen en dit zonder enig gevolg voor hun beursquote. Niet de hoeveelheid cijfers is van belang, wel de kwaliteit van de informatie die u brengt en de transparantie waarmee u die brengt. De markt is geïnteresseerd in accurate en duidelijke informatie. En de regelgeving in België daaromtrent is niet anders dan in de ons omringende landen.

Bovendien ervaar ik dat de professionaliteit waarmee familiale ondernemingen rapporteren zienderogen toeneemt. Heel veel familiale ondernemingen staan wat hun rapportering betreft al op het niveau van een kleine beursgenoteerde onderneming. Er gaat ook veel aandacht uit naar deugdelijk bestuur. Wilt u als bedrijf professioneel werken, dan worden goede rapporteringsprocessen trouwens alsmaar crucialer. De Raad van bestuur verlangt dat. Ook de andere stakeholders verlangen dat. De vraag is dus of u zo’n goede rapportering überhaupt nog achterwege kunt laten. Kijkt u als bedrijf vanuit uw missie vooruit, dan heeft u ongetwijfeld al belangrijke stappen in uw rapportering gezet en zal enige fine-tuning volstaan.

Geniet van de hefboom

Het meest mediagenieke verhaal dat u misschien van een beursoperatie afhoudt, is dat van de ondernemer die zijn bedrijf van de beurs haalt. Weer gaat het om perceptie. Elke beursgang vormt een stap in de levenscyclus van een onderneming. Op een bepaald moment blijkt die stap nuttig. Maar net zo goed kan het voor de verdere evolutie van het bedrijf verantwoord zijn om een bedrijf na enkele jaren terug van de beurs te halen. Dat is geen probleem. Die vrijheid is er altijd. En intussen hebben u en uw onderneming wel van de hefboom genoten. Het is ook altijd nuttig om de situatie voor en na te bekijken en te beoordelen. Het nieuws dat een bedrijf de beurs verlaat, mag u niet afschrikken om zelf de reis aan te vatten. Integendeel.

Extra toegevoegde waarde

Wél waar is: een beursgang vormt een belangrijke bron van financiering waarmee u groei en projecten een extra zet kunt geven. Via een beursgang bouwt u tevens aan naamsbekendheid. Het maakt u zichtbaarder voor de klant en het talent waar u naar zoekt. U kunt medewerkers ook sterker betrekken door ze te laten participeren. Daarnaast versterkt de vereiste van transparantie die met een beursnotering gepaard gaat, uw reputatie en uitstraling naar leveranciers en andere externe stakeholders, waaronder banken.

Een beursnotering maakt de waarde van het bedrijf transparant, waardoor de ondernemer en de familie een continue kijk hebben op de echte objectieve waarde ervan. Een beursgang biedt bovendien ook nog eens een uitstekend recept om de erfopvolging binnen de familiale onderneming te regelen én tegelijk de sleutel in eigen hand te houden. Met geld van een private investeringsgroep is dat risico op controleverlies er meestal wel.

Bouw aan uw verhaal

Ook waar is: elke succesvolle beursgang steunt op een goed en authentiek verhaal. Een beursgang is geen middel dat je als (last resort) inzet, nadat alle andere financieringsbronnen zijn uitgeprobeerd. Zonder goed verhaal val je door de mand. Niemand zal een kat in een zak willen kopen. En geen enkele financiële partner wil een vergiftigd geschenk in de markt plaatsen.

Een beursgang eist een deskundige voorbereiding. U heeft een klare kijk nodig op: uw bedrijf, het traject dat het bedrijf wil afleggen en op het bedrag dat u daarvoor nodig heeft. Daarbij past een weloverwogen en gedetailleerd businessplan en een deugdelijke governance.

Het kostenplaatje?

Aan de operatie zijn kosten verbonden (advocaat, revisor, bank, FSMA, beurskosten). Maar in praktijk wordt een deel van het opgehaalde kapitaal aangewend om die kosten te dekken. Om u een idee te geven; voor een bedrijf met een equity-waarde van 70 tot 100 miljoen euro, dat een bedrag van 30 tot 35 miljoen euro wil ophalen, zullen de totale introductiekosten zo’n 2 miljoen euro bedragen.

En nu?

Bij elke stap en overweging is er een expert die u kan bijstaan: de revisor, de bank en finaal ook de advocaat. ING is altijd blijven investeren in het juiste talent om bedrijven te begeleiden bij het monteren en structureren van hun IPO. Een beurs is per definitie internationaal. En de internationale markt is continu op zoek naar dat ene grote verhaal. Bij ING houden we nauwlettend een vinger aan de pols en kunnen we de waarde van uw veelbelovend verhaal heel goed inschatten.

Surf voor meer info over deze en andere financieringsoplossingen naar ingwb.com.

Het juiste moment voor een beursgang

Interne factoren

  • Er ligt een duidelijk project klaar, met een zeer duidelijk verhaal en een duidelijke strategie dat de investeerder enthousiast maakt.
  • Er is een duidelijk verhaal voor de bestaande aandeelhouders. De hefboom voor de waarde van de onderneming en mogelijke verwatering is een belangrijk aandachtspunt.


Externe factoren

  • De markten moeten dragend zijn en een opwaartse trend vertonen.
  • De vraag moeten aanwezig zijn. Vandaag zijn er enorm veel investeerders en fondsen op zoek naar goede opportuniteiten.