Groei

8 maart 2017

Financieringsmix: een must voor grotere ondernemingen

Isabelle Marchand

Woordvoerster Febelfin

‘Voor een grote onderneming is het niet noodzakelijk eenvoudiger om grote investeringen of overnames te financieren. Wel ontstaan voor die ondernemingen veel meer mogelijkheden, al stijgt samen met de omvang van de onderneming ook de complexiteit van de financieringsoperaties’, zegt Febelfin-woordvoerster Isabelle Marchand.

De financieringsmix

Grote ondernemingen kunnen een beroep doen op marktfinanciering, maar de uitgifte van obligaties of een beursgang zijn complexe operaties. Ze gaan gepaard met specifieke verplichtingen, voorwaarden en kosten.

Traditionele financiering speelt ook in grote ondernemingen nog altijd een belangrijke rol. ‘Tegenover elk afzonderlijk project staat een andere ideale financieringsvorm. De investering in een machinepark kun je misschien het beste financieren met een langetermijnlening via de bank of een leasingformule, terwijl je voor de financiering van vlottende activa vaak beter een kredietlijn afsluit. En voor ondernemingen die veel exporteren zijn er dan weer specifieke exportkredieten. Voor elke uitdaging is er een andere oplossing’, zegt Marchand.

De mix van financieringskanalen is ook een belangrijke troef voor grote ondernemingen. ‘Het is altijd veiliger om te kunnen terugvallen op verschillende financieringskanalen. Mocht een bedrijf zich te veel financieren met kortetermijnschulden, dan kan het op lange termijn wel eens in de problemen komen’, zegt Marchand.

‘Ondernemingen moeten constant zoeken naar een goed evenwicht tussen eigen en vreemd vermogen. Dat veronderstelt wel dat je de financieringsportefeuille grondig bekijkt en continu optimaliseert.’

En nu?