Groei

8 maart 2017

Kredietformules afgestemd op uw groei

Om hun groei en investeringen te ondersteunen, hebben bedrijven financieringen nodig. Kredieten met een aflossingsvrije periode, kaskredieten en kredietopeningen, achtergestelde leningen, subsidies,… Om afgestemd te blijven op de huidige toestand waarin een onderneming zich bevindt, biedt ING kredietformules, maar ook andere oplossingen aan. Zo zorgen we voor begeleiding op maat. Ontdek het hier.

Kredieten voor bedrijven in groei

Voor groeibedrijven heeft ING bijvoorbeeld mogelijkheden om een aflossingsvrije periode in te lassen in de kredieten zodat er maar kapitaal terugbetaald moet worden op het ogenblik dat de inkomsten van een nieuwe investering op gang komen.

Ook commercial finance kan vaak een goed alternatief zijn. Hierbij kan ING u op basis van uw vorderingenportefeuill van een financiering voorzien. Zo hebt u de nodige ruimte om te blijven groeien en komt u niet in liquiditeitsproblemen. Met onze creditfinder kan je in één oogopslag verschillende mogelijkheden bekijken.

Cash management: kredietopening en financiering op lange termijn

Voor het permanente deel van het werkkapitaal raadt ING vaak een goedkopere financiering op langere termijn aan. Kaskredieten zijn ideaal om tijdelijke tekorten aan werkkapitaal te overbruggen, maar voor langetermijnfinanciering zijn ze te duur. Daarom ontwikkelde ING een tussenformule.

Via ING Opticash kan een onderneming een tijdelijke geldbehoefte opvangen. Dankzij die kredietopening met flexibele voorwaarden bepaalt de onderneming zelf wanneer ze geld opneemt en terugbetaalt. Daarnaast zijn klassieke langetermijninvesteringen eveneens een oplossing om een structureel tekort van werkkapitaal op te vangen, waarbij de klant momenteel kan genieten van zeer lage intrestvoeten.

Fusies en overnames

Voor de begeleiding van ondernemingen die groeien via fusies of overnames heeft ING trouwens een aparte afdeling met een eigen kredietdienst. Afhankelijk van de gevraagde bedragen worden aangepaste financieringsformules voorgesteld.

Ook mezzaninefinanciering, een vorm van een achtergestelde lening, kan een oplossing bieden. De bankiers haalden de term uit de bouwwereld, waar hij de betekenis ‘tussenlaag’ kent. In deze formule verstrekt de bank immers achtergestelde leningen. Dat zijn kredieten die door de bank bij een eventueel faillissement maar gerecupereerd kunnen worden nadat alle bevoorrechte en gewone schuldeisers volledig zijn terugbetaald.

De achtergestelde lening vormt daardoor een 'kussen' tussen het eigen vermogen van de onderneming en de gelden die andere schuldeisers te goed hebben. Daardoor bieden ze hen extra bescherming. Achtergestelde leningen worden dan ook als quasi eigen vermogen voor een bedrijf gezien, waardoor de financiële ratio’s verbeteren. Vooral bij de financiering van overnames is deze formule gangbaar.

Bedrijven die op zoek zijn naar een versterking van hun eigen vermogen kunnen terecht bij ING. Voor investeringen onder twee miljoen euro kunt u beroep doen op een reeks investeringsfondsen waarin ING actief is. Voor grotere bedragen kan ING een rechtstreekse participatie nemen in het kapitaal.

Hebt u ook al eens aan private equity (investeringen door privépersonen) gedacht? Ook daarbij helpen we u graag. Lees er meer over in het artikel “Een goede voorbereiding is het halve werk”.

Subsidies en aantrekkelijke financieringen voor innoverende ondernemingen

Voorts krijgen klanten van ING ook toegang tot een programma van de Europese Investeringsbank voor de aantrekkelijke financiering van innovatieve middelgrote ondernemingen. De definitie van innovatief werd daarbij zeer ruim gelaten. ING beschikt eveneens over een afdeling die zich toelegt op het bekijken van de subsidiemogelijkheden die er zowel op Europees, op Belgisch of op regionaal vlak zijn.

Spreek erover met uw bankier

Welke behoefte heeft uw onderneming? Dit is de eerste vraag die u zichzelf moet stellen. Samen met uw bankier kunt u vervolgens het gepaste antwoord op die behoefte vinden. Zo kunt u zich daarna volledig toeleggen op de groei en ontwikkeling van uw bedrijf. Want ondernemen zit in uw genen, ondersteunen in die van ons.

Een financiering voor uw project nodig?