Groei

Franchise: een groeibooster?

Franchise is een commerciële formule die volop in de lift zit. Bij franchising kan een onderneming gebruikmaken van een netwerk van onafhankelijke partners om haar groei een boost te geven. Hoe pakt u dat het best aan als franchisegever?

Franchise, wat is het?

De voorbije tien jaar is een concept ontstaan dat aan populariteit wint bij bedrijfsleiders in de distributiesector: hun business omvormen tot een franchise om sneller te groeien.

Wat houdt die formule nu precies in? Het bedrijf in kwestie wordt franchisegever (of franchisor), met andere woorden: het sluit een overeenkomst met verschillende kleine ondernemingen, de zogenaamde franchisenemers. Die krijgen van de franchisegever het recht om een product en/of een dienst te commercialiseren dat/die de franchisegever zelf heeft ontwikkeld, in ruil voor een directe of indirecte financiële compensatie.

Om van een franchise te kunnen spreken, zijn er drie ingrediënten vereist: de overdracht van knowhow, de ondersteuning en het gebruik van een merk.

Te onthouden

  1. De franchisesector is in volle groei, en er tekenen zich nieuwe trends af.
  2. Franchisegever worden, is een goede manier om de groei van uw bedrijf te stimuleren.
  3. De franchise-gever moet flink wat tijd uittrekken om zijn knowhow door te geven en zijn franchisenetwerk te ondersteunen.

Franchise zit volop in de lift

De leiders op de franchisemarkt zijn, zoals altijd, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. “De voorbije tien jaar is het aantal franchisegevers en –nemers in Frankrijk verdubbeld, en België volgt dezelfde trend”, aldus Shannon Van der Lindenh, Franchising Expert ING Belgium.

Sommige sectoren zijn altijd al traditionele voortrekkers geweest van het concept. Onder meer apotheken, supermarkten (Match), de horeca (McDonald’s, Délifrance) of kapsalons (Frank Provost). Sindsdien hebben een aantal nieuwe concepten hun intrede gedaan. “Momenteel breidt franchise zich uit tot de dienstensector”, merkt Shannon Van der Linden op.

Ook voor uw onderneming?

Heeft uw onderneming haar sporen verdiend op de markt en beschikt ze over verschillende verkooppunten? En heeft u de ambitie om die groei voort te zetten of zelfs te versnellen? Dan is het moment aangebroken om u te lanceren.

“Iedereen kan franchisegever worden, want alles wat voor distributie vatbaar is voor de consument, kan het voorwerp uitmaken van een franchise”, benadrukt Pierre Demolin, advocaat bij DBB. Er bestaan ook franchises voor diensten aan bedrijven (B2B), voor coaching, uitzend­arbeid, schoonmaak enz., maar die komen in de praktijk minder vaak voor.

Starten met franchising: enkele tips

Wie met franchising wil starten, verkent beter eerst grondig het terrein. Pierre Demolin: “Het eerste wat u moet doen, is nagaan of de verspreiding van de knowhow voor beide partijen – franchisegever en –nemer- rendabel is. De winstmarge moet voldoende hoog zijn om een billijke verdeling mogelijk te maken tussen beide partijen.”

De beste methode om de proef op de som te nemen, is twee of drie proefverkooppunten oprichten die na minstens 12 maanden duidelijk winstgevend moeten zijn. Dat stelt de franchisenemer gerust, want die zal sneller geneigd zijn om te investeren in een franchise die vlot draait. Concreet: lanceer deze proefverkooppunten aan dezelfde voorwaarden als een franchiseverkooppunt: op dezelfde soort locatie, in hetzelfde verzorgingsgebied, met echte klanten, echte werknemers, een echte baas enzovoort.

De voordelen van franchise

Franchise biedt een heleboel voordelen. "Deze formule creëert een dynamiek die voor alle partijen een stimulans betekent. Zo is een gerant-franchisenemer efficiënter dan een loontrekkende", vervolgt Pierre Demolin, "omdat hij per definitie gemotiveerder is, aangezien hij er zijn eigen kapitaal in heeft geïnvesteerd!" Resultaat (en een extra voordeel): een flinke boost voor de omzet en de rendabiliteit.

Ander belangrijk argument: minder investeringsbehoeften. “Dankzij franchise kan de franchisegever zijn netwerk internationaal uitbreiden zonder zware investeringen: hij deelt de investering in een nieuw verkooppunt met de franchisenemer”, vult Shannon Van der Linden aan.

De juiste persoon…

Een essentiële sleutel tot succes blijft ook de keuze van de kandidaat-franchisenemers. Het is immers de franchisenemer die uw merkimago uitdraagt. Pierre Demolin: “De belangrijkste succesfactor voor een franchisegever is de juiste keuze van zijn franchise­nemer. Daarbij moet hij mikken op iemand met een echte ondernemingsgeest en met goede managementcapaciteiten.”

Om deze uitdaging met succes aan te gaan, mag u nooit vergeten dat een goede franchise een win-winsituatie is: beide partijen moeten er voordeel uit halen. De bijdrage (franchise fee) moet een vergoeding zijn voor de knowhow en de ondersteuning die de franchisegever biedt.

… op de juiste plaats

Ten slotte moet de franchisegever nog de geschikte locatie kiezen op basis van een marktonderzoek. In sommige gevallen, als het om kleinere verkooppunten gaat, kan de franchisenemer ook zelf een locatie voorstellen, al heeft de franchisegever altijd het laatste woord.

Zodra de franchise is opgericht, is het werk van de franchisegever nog lang niet gedaan. Zo moet hij de franchisenemer blijven begeleiden en ondersteunen. Het is bovendien essentieel dat de franchisegever het concept verder blijft ontwikkelen en verbeteren, zodat de franchise haar kenmerkende dynamiek behoudt.

Word franchisegever in 5 stappen

1.   Ga na of het concept rendabel en reproduceerbaar is

Richt enkele proefverkooppunten op om er zeker van te zijn dat het concept 'franchiseerbaar' is. Stel ook een financieel plan op samen met uw bankier.

2.   Vind een goede locatie

Zoek een strategische ligging voor uw verkooppunt, afhankelijk van de soort activiteit. Enkele tips:

o   Doe-het-zelfketens worden best gevestigd op een benedenverdieping.

o   Diensten- of kledingzaken worden best ondergebracht in winkelcentra.

o   De ligging van franchisezaken voor de herstelling van werfmateriaal heeft daarentegen geen enkel belang.

3.   Bereid een precontractueel informatiedocument en een franchiseovereenkomst voor

Maak een precontractueel informatiedocument op dat al uw bedrijfsgegevens bevat. (Dit is trouwens verplicht door de wet Laruelle.) Schakel hiervoor en voor de overeenkomst een advocaat of een gespecialiseerde jurist in.

4.   Selecteer geschikte franchisenemers

Stop al uw energie in de keuze van deze 'kernspeler'. Schuim beurzen af, bezoek websites van franchisenetwerken of neem contact op met de Belgische Franchise Federatie.

5.   Volg de franchisenemer goed op

Blijf de franchisenemer na de opening van het verkooppunt opvolgen zodat de concept-overdracht zo goed mogelijk verloopt. Ga ook de evolutie van de franchise na en neem zo nodig iemand in dienst om al uw franchises te beheren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Hebt u nog vragen over franchising? Neem contact op.