Groei

6 juni 2017

Hoe ziet de toekomst van havenlogistiek er uit ?

De transport- en de logistieke sector hebben het moeilijk sinds de economische crisis, maar de economie lijkt zich te herstellen. Ondernemers zijn weer positiever gestemd over de toekomst.

Langzaamaan worden de vooruitzichten beter, maar er is geen tijd om achterover te leunen. De transport- en logistieke (T&L) ketens veranderen momenteel snel en moeten een aantal traditionele manieren van werken aanpassen om zich voor te bereiden op de toekomst en om te blijven beantwoorden aan de alsmaar toenemende eisen en uitdagingen van ketenoptimalisatie, -integratie en -coördinatie. Een studie van ING België, Universiteit Antwerpen en VIL analyseert de veranderende toevoerketenomgeving waarin de Belgische/Vlaamse havens opereren; de veranderende marktomgeving van havens, veranderingen in businessmodellen, de mogelijke impact van (ontwrichtende) technologieën (bijvoorbeeld op het gebied van dataverzameling en -analyse) en de evoluerende rol van traditionele spelers, zoals industriële ondernemingen, terminaloperatoren, 3PL’s, havenautoriteiten…

Lees hier de volledige analyse


Kris Neyens
Vlaams Instituut voor Logistiek
“Vandaag halen gebrek aan vertrouwen en de risicoaversie het van het besef dat verdere integratie noodzakelijk is en zal zorgen voor nieuwe business opportuniteiten”


Professor Theo Notteboom
Universiteit Antwerpen
"Er zal een duidelijke behoefte ontstaan om de individuele en lokale initiatieven naar ketenintegratie te overstijgen. Door de creatie van gemeenschappelijk netwerken zullen bijkomende efficiëntiewinsten kunnen gerealiseerd worden."


De nieuwe Havenstudie werd op dinsdag 23 mei te Antwerpen voorgesteld. De grote aanwezigheid van belangrijke stakeholders van de Vlaamse haven-en logistieke sector illustreert de belangstelling voor dit actuele onderwerp.

Bekijk enkele sfeerfoto’s van de dag.

En nu?