Groei

7 maart 2017

Hoe lokaal aanwezig zijn in het buitenland met uw bedrijf?

U wilt uw bedrijf graag internationaal uitbouwen, maar dan zonder een lokale partner in de arm te nemen. Op welke manier kunt u uw lokale aanwezigheid het best organiseren?

3 verschillende opties

Wilt u de touwtjes wat meer in eigen handen houden in het buitenland? Dan zijn er drie verschillende opties:

  • ter plaatse een medewerker aanwerven
  • een lokaal kantoor starten
  • ter plaatse een vennootschap oprichten

Alles hangt ervan af hoe snel u wilt groeien, hoeveel risico u bereid bent te nemen en aan hoeveel formaliteiten u wilt voldoen.

Een medewerker aanwerven in het buitenland

Een medewerker aannemen in het buitenland is kinderspel. De formaliteiten beperken zich tot een registratie als werkgever in het land in kwestie. De nieuwe werknemer kan dan voor u de markt verkennen, onderhandelen en contracten afsluiten.

Een lokaal kantoor starten

U kunt er ook voor kiezen om een lokaal kantoor te openen, dat dan een verlengstuk vormt van de Belgische hoofdonderneming. Zo'n kantoor is dus geen afzonderlijke juridische entiteit: als het bijkantoor onvoldoende activa heeft om zijn schulden af te lossen, zal het Belgische hoofdkantoor aangesproken worden.

De juridische formaliteiten blijven wel beperkt tot de registratie van een bijkantoor en dus het verzamelen en vertalen van officiële documenten. Hou er rekening mee dat u in sommige landen ook lokale boekhoudregels moet volgen.

In de meeste landen kunt u commerciële activiteiten ontplooien, zoals verkoop of assemblage. Maar u kunt uw activiteiten ook beperken tot marktverkenning, lobbywerk of promotie. In dat geval spreken we van een vertegenwoordigingskantoor.

Een dochtervennootschap oprichten in het buitenland

Ter plaatse een dochtervennootschap oprichten, is vooral handig om uw risico's te beperken. Een dochtervennootschap is immers een afzonderlijke rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid en heeft dus geen invloed op de resultaten van uw bedrijf in België. In sommige landen brengt het ook commercieel iets om als lokale vennootschap en niet als buitenlands bedrijf op te treden.

Het nadeel: om ter plaatse een vennootschap op te richten, moet u aan een hele reeks formaliteiten voldoen, die van land tot land verschillen: minimumkapitaal, vereisten inzake nationaliteit, aantal aandeelhouders en bestuurders…

Uw beurt !