Groei

26 april 2017

Internationale ondernemer, blijf bij uw leest

Prof. Dr. Leo Sleuwaegen

Professor aan de KU Leuven en Vlerick Business School

Groeien via het buitenland is interessant. Maar opportunisme is gevaarlijk. Professor Leo Sleuwaegen van de KU Leuven en de Vlerick Business School heeft jarenlang het internationale gedrag van bedrijven bestudeerd. “Mijn boodschap is: weet wie u bent en wat u verschillend maakt. En ook: bezint eer ge begint. Uw buitenlands plan moet de kern van uw bedrijf versterken en mag die niet in gevaar brengen.” Leo Sleuwaegen vertelt over de kunst van het internationale ondernemen. En ook over de pretbedervers.

3 tips
  1. Wat u in het buitenland doet, moet helemaal afgestemd zijn op waar u nu al goed in bent. Herhaal waar u goed in bent.
  2. Begin met kleine engagementen en ga stap voor stap vooruit. Bereken uw risico’s. Leer telkens bij.
  3. Organiseer u voor het buitenland, met mensen, tijd en middelen.
Ga enkel internationaal als het uw kern versterkt
“Internationaal groei zoeken is goed, maar enkel als het de kern van uw bedrijf versterkt.”

Groeien in het buitenland moet u doen omdat het u sterker maakt, niet omdat er toevallig mogelijkheden zijn. Dat inzicht wil professor Leo Sleuwaegen graag meegeven: “U moet uzelf eerst begrijpen en weten wat u doet en waarom u het doet. U moet ook weten waarmee u het verschil maakt ten opzichte van uw concurrenten. Beantwoordt u die vraag telkens voor uw vaardigheden, uw waarde voor de klant, uw product en de middelen die u kunt inzetten (denk aan patenten bijvoorbeeld)? Dan hebt u een idee waar de kern van uw business zit. Groei in het buitenland moet altijd uw eigen kern versterken”, zegt Sleuwaegen.

Hij geeft het voorbeeld van Ryanair, dat zijn kern bij elke internationale stap heel goed bewaakt. “Ryanair heeft voor zijn lowcost-activiteit een heel systeem ontwikkeld, met lowcost-luchthavens, altijd hetzelfde type vliegtuig, een eigen personeelscultuur, altijd dezelfde klantengroep, zelfs een typische manier van onderhandelen. Al die typische elementen zorgen ervoor dat het model werkt. Mocht Ryanair op die kern toegeven, dan zou het lowcost-model niet meer werken en loopt het bedrijf zelfs gevaar.”

Zomaar ondoordacht op een opportuniteit inspelen, omdat die kans er nu eenmaal is, dat is gevaarlijk. “Er zijn wel wat bedrijven die zich verslikken in het buitenland”, zegt Sleuwaegen. “Als u door uw buitenlandse activiteiten verplicht bent om te veel toegevingen te doen op uw kern, riskeert u meer kwaad dan goed over uzelf af te roepen.”

Plaats targets en bewaak uw voortgang

Extra omzet in het buitenland kan schaalvoordelen opleveren, uw onderhandelingspositie versterken, kosten drukken en uw marges vergroten. Als dat zo is, dan versterkt dat uw kern. Maar als u dergelijke voordelen over de grens zoekt, moet u ook nagaan of u ze wel degelijk realiseert. “Begin met kleine engagementen en ga stap voor stap vooruit”, zegt Leo Sleuwaegen. “Kijk tot waar u kunt gaan zonder uw kern in gevaar te brengen. Kijk niet enkel naar de opportuniteit, maar zorg voor een echte strategie, een plan van aanpak, en volg dat ook nauwgezet op. Herhaal wat u goed doet. En leer telkens bij. Dat blijft een kernboodschap. En ook: zet mijlpalen uit en bouw daarrond een soort ‘plan-do-act’-cyclus. Maak een scorebord waarop u de voortgang kunt checken.”

Ondernemen in het buitenland zal verrassende problemen met zich meebrengen. “Op een bepaald moment zult u moeten bijsturen, maar weer zonder aan uw kern te raken”, zegt Sleuwaegen. “Als u op verschillende mijlpalen ver onder uw plan blijft, als er te veel rode lichten zijn, dan weet u dat het niet gaat. Misschien moet u dan een cyclus afbreken en de focus verleggen. Doe dat dan ook. Want het doel is rendabele groei. Daar gaan we toch vanuit, ook in het buitenland.”

Zorg voor middelen, mensen en tijd
“Begin klein. Ga stap voor stap vooruit. Herhaal wat u goed doet. En leer telkens bij.”

Als u groeit en naar het buitenland wilt gaan, mag u dat niet doen als een extra. “De internationale ambitie moet echt ingebed zijn in uw organisatie”, zegt Leo Sleuwaegen. “Dat betekent dat de nodige mensen, tijd en middelen beschikbaar zijn. Haal ervaren mensen in huis. Win zo goed en zo breed mogelijk informatie in, via Flanders Investment & Trade, de internationale Kamers van Koophandel, … Kijk naar de sector. Kijk naar concurrenten. Luister altijd naar de ervaringen van anderen en ent die op uw eigen kennis. Naar het buitenland gaan, lukt niet halftijds of vanuit een annex, maar enkel als u dat helemaal integreert met wat u al in uw kern doet.”

Samengevat

Ondernemen in het buitenland kan u extra groei bezorgen. Maar zet de stap naar het buitenland enkel wanneer die goed is voor uw bedrijf, niet omdat het mooi staat op een visitekaartje. Bewaak altijd waar u goed in bent. Als u te veel moet bijsturen op wat u uniek maakt, riskeert u meer kwaad dan goed over uzelf af te roepen.

Meer info?

Wilt u meer info over ondernemen in het buitenland en hoe wij u kunnen begeleiden?