Groei

11 juni 2018

Optimaliseer uw werkkapitaal

Monthly Economic Update

ING Working Capital Management

Er zitten meer liquiditeiten in uw onderneming dan u denkt. Bovendien is uw bedrijfs- of werkkapitaal continu in beweging. ING diept de verborgen middelen voor u uit en onderzoekt de mogelijkheden om uw werkkapitaal op elk moment te optimaliseren en te rentabiliseren.

Werkkapitaal: beheersinstrument en financiële indicator

Het verschil tussen uw kortlopende activa – voorraden, handelsvorderingen en contanten – en uw kortlopende schulden aan leveranciers vormt het werk- of bedrijfskapitaal van uw onderneming. Dit werkkapitaal geeft ruimte om te groeien. Het stelt een bedrijf bijvoorbeeld in een betere positie om te onderhandelen over kredieten of aankoopvoorwaarden. Daarnaast is het een indicator voor de slagkracht van uw onderneming / bedrijf in moeilijke periodes.

Hoe uw werkkapitaal optimaliseren?

U wilt voorkomen dat uw werkkapitaal lang vastzit in de logistieke ketting. Het aantal dagen leverancierskrediet, aantal dagen klantenkrediet en uw voorraadbeheer optimaliseren is dus de boodschap. Dankzij de efficiëntere geldstroom maakt u immers middelen vrij om de ambities van uw onderneming te realiseren.

ING inventariseert uw (verborgen) middelen

Een goed liquiditeitenbeheer start bij een goed beeld van de liquiditeiten in uw onderneming. Daarom onderzoeken we, samen met u, de financiële gegevens en operationele processen op het vlak van leveranciers-, klanten- en voorraadbeheer. Met die inventaris en analyse – onze Working Capital-scan – brengen we ook de verborgen middelen van uw bedrijf aan het licht. Vervolgens reiken we scenario’s aan om uw werkkapitaal te verbeteren en onmiddellijk substantiële besparingen te genereren.

Uw voordeel: uitgebreide expertise en diensten van ING

Kiest u voor ING, dan doet u een beroep op onze diepgaande expertise op het vlak van Working Capital Management. Zowel voor KMO’s als voor grote bedrijven bieden wij een brede waaier aan oplossingen om het werkkapitaal optimaal te structureren.

Oplossingen voor KMO’s en grote bedrijven
Sneller betaald worden

Om het aantal dagen klantenkrediet – de termijn van levering tot betaling – in te korten, kunt u zelf sneller factureren, contante betaling aanmoedigen en betalingen en herinneringen nauwgezet opvolgen. ING stelt u daarnaast bruikbare oplossingen voor om nog sneller te innen. Denken we maar aan de domiciliëring, een documentair krediet en een degelijke rapportering.

Later betalen

Ook het aantal dagen leverancierskrediet beïnvloedt uw werkkapitaal. U controleert dus de uitgaande betalingen (die u uiteraard nooit te vroeg uitvoert) en onderhandelt over betalingskortingen. Dankzij adequate betaalinstrumenten van ING, zoals een kredietkaart of prior-betaling, gebeuren uw overschrijvingen pas op het laatste ogenblik en beschikt u zelf langer over uw fondsen.

Onze experten-adviseurs zijn dagelijks actief op al deze terreinen. En als uw bedrijf specifieke behoeften heeft, werken zij een oplossing op maat voor u uit.

Onze experten-adviseurs zijn dagelijks actief op al deze terreinen. En als uw bedrijf specifieke behoeften heeft, werken zij een oplossing op maat voor u uit.

Wilt u uw werkkapitaal optimaliseren?

Specifieke oplossingen voor middelgrote en grote bedrijven

Het werkkapitaal is een essentiële financiële indicator. Met een groter bedrijfskapitaal staat uw onderneming sterker. Anderzijds moet elke euro die in dit werkkapitaal vastzit, een return opleveren die minstens gelijk is aan zijn gewogen gemiddelde kostprijs. Die evenwichtsoefening tussen financiële zekerheid enerzijds en de rentabiliteit van het bedrijfskapitaal anderzijds vraagt het nodige denkwerk.

ING helpt grote en middelgrote bedrijven – met een omzet van meer dan 4 miljoen euro – hierbij. We stellen u oplossingen voor die het werkkapitaal van uw onderneming optimaliseren. Met Supply Chain Financing beschikt u langer over uw fondsen terwijl uw leverancier meteen betaald wordt. Met Factoring en Trade Receivables Purchasing maakt u zelf uw grote vorderingen sneller ten gelde.

Supply Chain Financing

Met een online betalingsapplicatie helpt ING u de efficiëntie binnen uw logistieke ketting te verbeteren. We stellen u als grote inkoper in verbinding met uw belangrijkste lokale en internationale leveranciers. Uw leverancier krijgt na het leveren van de goederen meteen de betaling van ING (mits aftrek van kosten). Zelf betaalt u de factuur op de vervaldag. Het online systeem geeft beide partijen volledige transparantie, over de status van vorderingen en schulden en over de snelle automatische betalingen. Zo verbetert u zowel uw werkkapitaal als dat van uw leverancier verbetert.

Factoring en Credit Management

Door uw vorderingen te verkopen aan ING Commercial Finance, ontvangt u meteen 70 tot 90% van het bedrag op de openstaande facturen. Dankzij deze factoring of debiteurenfinanciering beschikt u al over liquide middelen terwijl uw klant pas later betaalt. U kunt ook het volledige debiteurenbeheer aan ING overlaten. Zo worden de betalingstermijnen ingekort en is er nog meer werkkapitaal beschikbaar. Verder kunnen we uw bedrijfskapitaal beschermen via ons juridisch incasso en door uw debiteurenrisico geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Trade Receivables Purchase programma

Het Trade Receivables Purchase programma van ING biedt u diverse interessante oplossingen voor uw financiering en balansmanagement. Dit programma is gebaseerd op titrisatietechnieken waarbij u uw volledige portefeuille van vorderingen verkoopt aan ING. Het programma is bovendien heel flexibel: het past zich aan de structuur en de evolutie van uw portefeuille aan.

Contact

Geïnteresseerd om uw werkkapitaal te optimaliseren?