Groei

8 maart 2017

Private equity, een financieel en strategisch partnership

Bent u op zoek naar kapitaal om verdere groei te realiseren of om een belangrijke investering te kunnen doen? Of wilt u het aandeelhouderschap van uw bedrijf reorganiseren? ING Corporate Investments staat voor u klaar. Ontdek onze private equity-aanpak in dit artikel.

Wat is het?

Bij private equity investeren investeerders in niet-beursgenoteerde bedrijven. ING is zo’n investeerder. “We participeren in kapitaalverhogingen of nemen een percentage van de aandelen van vennootschappen over”, verduidelijkt Evelyne Heyvaert, Investment Director van ING Corporate Investments. “Samen met de bestaande aandeelhouders en het management doen we er alles aan om aandeelhouderswaarde te creëren en het bedrijf te doen groeien.”

"Samen doen we er alles aan om aandeelhouderswaarde te creëren en het bedrijf te doen groeien."

Hoe werkt het?

Als private equity-investeerder stapt ING Corporate Investments in het kapitaal van bedrijven, vaak naast oprichters, familiale aandeelhouders, het management of eventueel andere financiële investeerders. De partners leggen samen een groeitraject af voor een periode van (doorgaans) vijf tot zeven jaar. Daarna stapt de investeerder opnieuw uit het bedrijf. Heyvaert: “We gaan een soort huwelijk aan, maar dan voor bepaalde duur. Daarbij leggen we de voorwaarden van het partnership op voorhand vast in een soort van huwelijkscontract. Het grote verschil met een echt huwelijk is dat we van in het begin weten dat we uiteindelijk weer uit elkaar zullen gaan.”

Waarom?

Bedrijven kunnen om verschillende redenen op zoek gaan naar extern kapitaal: om groei te financieren, om een verdere professionalisering met behulp van externe financiering te realiseren of om een uitstap van familiale aandeelhouders te kunnen opvangen. Heyvaert: “Als banken u geen klassieke kredieten kunnen toekennen om uw groei te stimuleren of om een herorganisatie van een aandeelhouderschap te financieren omdat u aan de kredietlimiet zit, kan private equity een oplossing bieden.”

Wat moet u weten?

Met een Private equity-speler in zee gaan, houdt een zekere professionalisering van de bedrijfsorganisatie in. Het management en de bestuurders moeten bereid zijn om belangrijke strategische beslissingen samen met de externe partner te nemen en een professionele reguliere financiële rapportering op te zetten. Heyvaert: “Het management en de andere stakeholders van de bedrijven waar we in het kapitaal stappen, zijn zich bewust van zowel de positieve impact als de uitdagingen die de samenwerking met zich meebrengt.”

De sleutel tot succes is ‘samenwerken’ en samen waarde creëren. Het is dan ook van uiterst belang dat er een klik is om goed te kunnen samenwerken, zowel op menselijk als op strategisch vlak. Dat hele proces, gaande van de kennismaking tot het finaliseren van de onderhandelingen over de samenwerking, neemt dus wel minstens drie maanden in beslag.”

"Het management en de andere stakeholders zijn zich bewust van zowel de positieve impact als de uitdagingen die de samenwerking met zich meebrengt."

Welke bedrijven komen in aanmerking?

ING Corporate Investments investeert in bedrijven uit diverse sectoren. Heyvaert: “Van de tiental bedrijven waarvan ING momenteel aandeelhouder is, zijn zowat de helft innovatieve technologiebedrijven. De andere helft zijn ondernemingen in klassieke sectoren. Ze hebben allemaal een unieke marktpositie en een uniek. Enkel biotech en real estate worden bij ons uitgesloten.

De kracht van ING?

ING Corporate Investments heeft op het vlak van Private Equity een schitterend parcours afgelegd. “Wij hebben in bijna 20 jaar tijd meer dan 220 miljoen euro geïnvesteerd in een 50-tal bedrijven. Daar zijn bijzonder veel mooie succesverhalen uit voortgevloeid.”

Ook voor u?

Bent u op zoek naar extern kapitaal en denkt u dat Private Equity misschien iets voor u is?