Groei

8 maart 2017

Onroerende leasing in de gezondheidszorg: een getuigenis

Om zijn plannen voor de bouw van een nieuw rusthuis in de omgeving van Luik meer slaagkansen te geven, besloot Jean-Luc Mahaux, zaakvoerder van Résidence Werson, om klant te worden bij ING. Hij vond het onconventionele aanbod van onroerende leasing zo aanlokkelijk, dat hij meteen met ING in zee ging. Een beslissing die hij vandaag alleen maar toejuicht. Begin2017 werd de nieuwe residentie geopend

In 2008 begint IT-consulent Jean-Luc Mahaux aan een nieuw avontuur. Hij besluit om rusthuis ‘Résidence Werson’ over te nemen en te moderniseren. Een jaar later volgt Résidence Audray. In een sector waar bijzonder veel strikte normen heersen, wil de manager snel een nieuwe infrastructuur bouwen met een opvangcapaciteit van circa 140 bedden, ter vervanging van de bestaande rusthuizen in Alleur en Herstal. Een uitdaging die kan tellen.

Hij wil niet alleen de activiteiten verplaatsen naar Crisnée, een plattelandsgemeente in Haspengouw, maar streeft ook nog eens naar een duurzame aanpak. Daarvoor doet hij een beroep op een Duits bedrijf dat zich specialiseert in modulebouw: de firma Alho.

Een systematische benadering gekoppeld aan een vertrouwelijke dialoog
"Die opbouwende dialoog stelt beide partijen gerust en schept een klimaat van vertrouwen"

Hoewel hij kan rekenen op de hulp van Innodem, een fonds van MeusInvest dat zijn initiatief ondersteunt, vond Jean-Luc Mahaux een pro-actievere benadering beter zou zijn. Eind 2014 veranderden de zaken wanneer ING een proactieve aanpak opstartte. Samen met een ING Relationship Manager ontwikkeldekelt Mahaux een nieuw financieel plan op maat van zijn behoeften.

De zaakvoerder van Résidence Werson is overtuigd en besluit om de adviezen van ING te volgen. Jean-Luc ervaart niet alleen dat ING naar hem luistert, maar ook wederzijds begrip en eenzelfde kijk op het project. Bij twijfels komt het ING Lease-team ter plaatse en informeren ze zich bij de partners, om er zeker van te zijn dat alle deuren geopend blijven.

"Die opbouwende dialoog stelt beide partijen gerust en schept een klimaat van vertrouwen". Jean-Luc Mahaux legt daar trouwens sterk de nadruk op: “ING heeft echt de wil om de zaken op de juiste manier te doen. De bank gaf blijk van veel energie en vakkundigheid om het project tot een goed einde te brengen.”

Om er zeker van te zijn dat Alho, de aannemer die belast is met het project, een betrouwbare partner is, aarzelt het team van ING-lease niet om ter plaatse poolshoogte te nemen en na te gaan of de fabrieken in Duitsland wel de verwachte kwaliteit produceren. De vaststelling dat de fabrikant uitstekend presteert, schenkt meer geloofwaardigheid aan het dossier en haalt de vooroordelen rond montagebouw weg. Dat wederzijds vertrouwen is vooral noodzakelijk omdat het merendeel van de financieringen moet worden vrijgemaakt vóór de montage van de modules. Er is namelijk geen mogelijkheid om ter plaatse te gaan en de vorderingen op de werf te controleren.

Leasing van gebouwen, een alternatief op maat

Jean-Luc Mahaux is opgetogen over de voorgestelde leasing-formule, die verschilt van een klassieke hypothecaire lening. Onroerende leasing komt minder voor dan roerende leasing, maar werkt volgens hetzelfde principe. In plaats van een pand rechtstreeks aan te kopen, betaalt de huurder gedurende een welbepaalde periode een maandelijkse huur aan de leasinggever, die het eigendomsrecht over het onroerend goed in kwestie bezit. Op het einde van de contractuele periode heeft de huurder een aankoopoptie op het onroerend goed, waardoor hij de rechtmatige eigenaar wordt tegen betaling van een van tevoren overeengekomen (bedrag).

De voordelen van onroerende leasing

Volgens de zaakvoerder van Résidence Werson biedt de formule diverse troeven.

  • Vooreerst is ze fiscaal voordelig omdat de btw gespreid kan worden over de volledige duur van de onroerende leasing. De btw-last is immers niet terugvorderbaar in het geval van verzorgingstehuizen.
  • Verder is Jean-Luc opgetogen over de mogelijkheid om de huurgelden versneld af te trekken.
  • In vergelijking met een traditioneel krediet biedt de leasing van gebouwen bovendien de gelegenheid om bepaalde initiële kosten te vermijden, wat niet onbelangrijk is voor een bedrijf dat zich in een belangrijke overgangsfase bevindt. Als huurder van het onroerend goed hoeft Jean-Luc Mahaux geen rekening te houden met hypotheeklasten of een hypothecaire volmacht, want de leasingmaatschappij is eigenaar. Bij renovatie van een bestaand goed geldt hetzelfde voor de registratierechten. Voor Jean-Luc is dat het allerbelangrijkste, want op het vlak van financieel evenwicht zijn de eerste jaren vaak de moeilijkste.
  • Zowel voor Résidence Werson als voor ING is de aangeboden formule uiteindelijk bijzonder aanlokkelijk wegens de flexibele benadering van het krediet. Wanneer de activiteiten op een latere datum stopgezet zouden worden, verloopt de procedure bijzonder eenvoudig. In dat geval volstaat een simpel akkoord met ING om te veranderen van debiteur en dat gaat zonder instapkosten.
Een zekere oplossing voor ambitieuze projecten

Zowel ING als Résidence Werson is zich bewust van de drie grote voordelen van de samenwerking.

  1. Op menselijk vlak bood de toenadering tussen competenties de mogelijkheid om meer ruimte te maken voor overleg en alternatieve oplossingen.
  2. Op financieel vlak gaf de keuze voor onroerende leasing de onderneming ademruimte in haar startperiode, wanneer dat het meest nodig was.
  3. Op het vlak van management biedt leasing tot slot het grote voordeel dat de procedures eenvoudiger verlopen.


Voortbouwend op zijn succes overweegt Jean-Luc Mahaux al een vervolg, meer bepaald de aanschaf van een micro-warmtekrachtcentrale, die gedeeltelijk gefinancierd zou worden door crowdlending. Met die centrale hoopt hij de nieuwe residentie, evenals andere gebouwen in de omgeving van energie te voorzien. Het oorspronkelijke project van een energieneutraal gebouw heeft dus een vervolg gekregen in de openstelling voor alternatieve, hernieuwbare energievormen.

“Hoewel mijn project heel gefundeerd is, was het toch een sprong in het duister, want ik heb wel een atypisch profiel,” geeft Jean-Luc Mahaux grif toe. Hij vindt dan ook dat ING hem een uiterst geschikte oplossing geboden heeft. Zonder dat, zou het voor hem veel moeilijker geweest zijn om de deugdelijkheid van zijn project aan te tonen en het bijgevolg in goede banen te leiden.

En nu?

Zit u in de openbare en non-profitsector? Dan staan onze Relationship Managers en National Managers voor u klaar om de uitdagingen waarmee u geconfronteerd wordt, het hoofd te bieden.