Groei

ING Vendor Lease: drie in één

Het verschil tussen vendor leasing en traditionele leasingformules is dat de leverancier – al dan niet onder zijn eigen naam – zijn klant een kapitaalgoed ter beschikking stelt via een huur- of leaseovereenkomst. Voor de leverancier biedt die formule enkele belangrijke voordelen. Dit artikel doet ze voor u uit de doeken.

IN EEN NOTENDOP

  • Met vendor leasing kan een bedrijf zijn omzet vergroten

  • Omzetgroei leidt tot een hogere omloopsnelheid van de voorraad, terwijl aanvullende diensten extra inkomsten genereren

  • De leverancier krijgt controle over de tweedehandsmarkt

Vendor leasing: hoe werkt het?

Bij vendor leasing zijn drie partijen betrokken:

1) een bedrijf als leverancier,

2) de klant en

3) ING Lease.

Het uitgangspunt is dat de leverancier de leasemogelijkheid rechtstreeks aanbiedt aan zijn klant. ING Lease koopt vervolgens het kapitaalgoed op basis van een onderhuurovereenkomst. De leverancier levert het goed aan de klant en de klant betaalt de huur aan ING.

Die formule is kostenbesparend voor de klant, die niet op zoek moet naar financiering. Ze is echter ook bijzonder interessant voor de leverancier en heeft drie belangrijke voordelen.

Voordeel 1: Ruimer dienstenaanbod

Dankzij vendor leasing kan de leverancier een ruimere waaier aan diensten aanbieden: hij verkoopt niet alleen, hij kan ook een goed verhuren aan zijn klant zonder bijkomend risico of extra administratiekosten. Via een onlinetool krijgt hij meteen een beslissing over de lening, waarna zijn klant onmiddellijk een bevestiging ontvangt dat de financiering is toegezegd. Op die manier kan de leverancier zijn omzet vergroten, want hij hoeft niet meer te wachten tot er is beslist over financiering voor zijn klant. De beslissing is meestal positief, aangezien leasing het mogelijk maakt om de financiële kosten van de investering over de economische levensduur van het goed te spreiden. Er wordt ook rekening gehouden met de restwaarde van het goed na afloop van de overeenkomst.

Behalve de huur kan de leverancier in de maandelijkse afbetaling van de klant ook aanvullende diensten opnemen, zoals onderhoud. Dat genereert extra omzet en stabiliseert zijn kasstroom door voor meer recurrente inkomsten te zorgen.

Voordeel 2: Positieve invloed op de balans

Nog een voordeel voor de klant: hij hoeft het goed niet als actief in de balans van zijn bedrijf op te nemen en ook niet als passief te boeken. Het goed wordt geboekt als last op de winst-en-verliesrekening. Vendor leasing heeft echter ook een gunstige uitwerking op de balans van de leverancier. De transactie wordt immers geboekt als verkoop en niet als huurovereenkomst, aangezien ING de eigenlijke koper van het goed is. Een snellere omzet verkleint de voorraden van de leverancier of zijn dealers, waardoor minder kapitaal 'vastzit' op de balans tot het goed is verkocht. De middelen die zo vrijkomen kunnen ook worden ingezet voor nieuwe strategische investeringen.

Voordeel 3: Ontwikkelen en controleren van de tweedehandsmarkt

Na afloop van de huurperiode krijgt de leverancier meestal het goed terug. Anders gezegd: hij krijgt controle over de tweedehandsmarkt, want hij wordt een belangrijke – zo niet de enige – verkoper. Dat betekent dat de leverancier meer zeggenschap krijgt over de prijzen op die markt. Bovendien vormt ook de onderhoudsovereenkomst een meerwaarde, die de doorverkoopprijs op de tweedehandsmarkt verhoogt.

Flexibel kiezen

De leverancier kan op drie manieren samenwerken met zijn klant:

  • met overeenkomsten van ING. Vanaf dag 1 staat ING Lease in voor de facturering en inning;
  • met eigen huurovereenkomsten. De overeenkomst wordt vervolgens overgedragen aan ING Lease, dat het goed aankoopt en instaat voor facturering en afrekening;
  • een geavanceerde formule op maat. De leverancier maakt zijn eigen overeenkomsten en staat zelf in voor facturering en inning. Het voordeel: de klant is niet op de hoogte van zijn relatie met ING Lease en hij behoudt de volledige controle over alle contacten.

Meer info?