Innovatie

5 december 2018

Digitale logistiek in België: uitdagingen en kansen

ING toont een duidelijk engagement t.a.v. het ecosysteem transport en logistiek door de publicatie van “De digitale logistiek in België”, een studie uitgevoerd i.s.m. Startups.be.

134.000 rechtstreekse banen, 8900 ondernemingen en 2,9% van het BBP

Deze cijfers geven het belang aan van de logistieke sector in België. Dankzij zijn centrale ligging maar ook vanwege de aanwezigheid van belangrijke infrastructuur zoals de haven van Antwerpen, de luchthavens van Luik en Brussel en zijn dichtheid van het snelwegen- en rivierennetwerk, speelt ons land een doorslaggevende rol in het Europese logistieke landschap.

ING heeft samen met Startups.be een uitgebreide studie uitgevoerd naar het ecosysteem van de digitale start-ups in de logistiek.

De uitdagingen van digitalisatie

De studie laat de grote creativiteit en dynamiek van dit ecosysteem zien. Bovendien schenkt de studie aandacht aan de uitdagingen die de sector in het algemeen te wachten staan. Net als in andere traditionele sectoren vormt de digitalisering een specifieke uitdaging voor de logistieke spelers maar biedt het tegelijkertijd ook mooie kansen. Kansen die ze moeten grijpen willen ze het risico niet lopen te worden ingehaald door nieuwkomers of meer flexibele spelers. Kansen die ze moeten grijpen willen ze het risico niet lopen te worden ingehaald door nieuwkomers of meer flexibele spelers.

De studie “Digitale logistiek in België”

De studie is gebaseerd op de kwantitatieve gegevens van de database van Startups.be die 84 actieve start-ups in de sector telt. Die kwantitatieve analyse is aangevuld met input uit interviews met zowel start-ups als gevestigde spelers uit de sector. Op die manier krijgt de lezer een goed beeld van de uitdagingen van de sector en de mogelijke rol van digitale technologie om hieraan tegemoet te komen.

De auteurs hebben de conclusies van de studie gepresenteerd op 4 events in de belangrijkste Belgische logistieke regio’s. Tijdens deze events kregen een aantal start-ups de kans om hun oplossing voor te stellen en werd er met experten uit de sector gedebatteerd over de bevindingen van de studie en de toekomst van de sector. De deelnemers aan deze events kregen tevens de gelegenheid om waardevolle contacten te leggen. 

Meer weten

Lees de volledige studie om meer te weten te komen over de uitdagingen en kansen van de digitale logistiek in België.

"Digitale logistiek in België"

Bent u een ondernemer in de logistiek?

Bespreek dan de digitale uitdagingen binnen de sector met uw ING-gesprekspartner.