Innovatie

14 januari 2019

Het ziekenhuis van de toekomst: de patiënt aan het roer

Innovatie, inspiratie en matchmaking waren van de partij tijdens Inspire Healthcare afgelopen december. ING ook!

De organisatoren In4care (EN) hadden spektakel beloofd. Ze hebben woord gehouden. Geen klassieke presentaties dus, maar een fontein aan inspiratie, om de toekomst van de gezondheidszorg uit te denken.

Terugblik op 2 sterke momenten van een zeer geslaagde eerste editie: #Hospital2050 en de Pilots tablepowered by ING.

#Hospital2050: het ziekenhuis van de toekomst wordt een 'gezondheidssysteem'

In 2050 zijn we allemaal klanten van het ziekenhuis van de toekomst. Dat is een van de uitgangspunten van het actieplan #Hospital2050 dat In4care heeft gepubliceerd. In het toekomstige gezondheidssysteem zal de patiënt aan het roer staan en niet langer de verleende zorgen ondergaan.

'Iedereen kan op zijn eigen niveau ideeën invoeren.'

Blauwdruk van het toekomstige gezondheidssysteem

  • Verplaatsing van de zorg van het ziekenhuis naar het huis van de patiënt. Alleen ernstig zieke patiënten zullen in het ziekenhuis worden behandeld. Verschillende toepassingen, waaronder artificiële intelligentie zullen de routinezorg verzekeren.
  • Integratie en inclusie van de verschillende zorgverleners, zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van de patiënt. 
  • Beheer en coördinatie van patiëntgegevens met technologie als katalysator

Mark Van De Casteele, Manager Public Sector & Social Profit - ING: ‘Twee boeiende dagen waarin veel ideeën werden uitgewisseld over het ziekenhuis van de toekomst. De aanwezige nationale en internationale experts inspireerden ons met hun fascinerende successen en daagden ons uit met hun visie op de toekomst. Het actieplan #Hospital 2050 bundelt al onze ideeën, die iedereen op zijn eigen niveau kan invoeren. ING is al lange tijd partner van veel Belgische ziekenhuizen. #Hospital 2050 draagt onmiskenbaar bij aan een veranderende gezondheidszorg.

7 aanbevelingen om het gezondheidssysteem van de toekomst voor te bereiden

  • Creëer een 'gevoel van dringendheid’ en zorg dat je goede ambassadeurs in huis hebt.
  • Breng mensen met innovatieve projecten samen. Stel bijvoorbeeld een verantwoordelijke artificiële Intelligentie aan.
  • Bouw aan een onweerstaanbare visie: die van de patiënt aan het roer.
  • Communiceer openlijk over wat er binnen en buiten de organisatie gebeurt.
  • Co-creëer  om de positieve impact nog te versterken.
  • Innoveer en maak werk van verandering.
  • Vernieuw opnieuw en opnieuw. Vind jezelf voortdurend uit

Pilots table: start-ups en beslissers met elkaar in contact brengen

De 'pilots tablepowered by ING is een uniek en zeer effectief concept dat start-ups en beslissers effectief met elkaar verbindt. Eerste voorafgaande maar essentiële stap: het gericht en zorgvuldig uitkiezen van de start-ups. Op de dag zelf gaat na een minuut pitching elke start-up aan een tafel zitten, vergezeld door de beslissers die naar alle details van het project luisteren. Indien nodig, challengen de beslissers het bedrijfsmodel tijdens de informele maar zeer concrete contacten. De 'pilots tablepowered by ING biedt start-ups en beslissers reële  samenwerkingsmogelijkheden

Een uitstekende gelegenheid voor startende bedrijven om waardevolle feedback en zelfs nieuwe ideeën op te doen. Om op hun beurt managers te inspireren om bestaande processen opnieuw onder de loep te nemen.

Saskia Bauters, Head of Public Sector & Social Profit – ING

'Een uitstekende gelegenheid voor startende bedrijven om waardevolle feedback en zelfs nieuwe ideeën op te doen, en op hun beurt managers te inspireren.'

Bouw zelf mee aan de toekomstige gezondheidszorg!

Neem contact op met uw ING-gesprekspartner.