Innovatie

20 april 2018

Artificiële intelligentie: een kans voor kmo’s

Niet alleen multinationals zijn er dol op, ook steeds meer kmo’s integreren artificiële intelligentie (AI) in hun bedrijfsmodel. En terecht, want AI zorgt nu al voor een competitief voordeel.

Om te onthouden
  • De inzet van artificiële intelligentie biedt ondernemingen een concurrentieel voordeel op de markt, zeker op de lange termijn.
  • Wacht niet, maar start nu al met de verzameling van data in uw onderneming.
  • Maak slim gebruik van bestaande applicaties die hun nut al hebben bewezen, waardoor AI ook voor úw onderneming haalbaar wordt.
"Een wereld zonder AI is intussen ondenkbaar."

Het gaat hard in het universum van kunstmatige intelligentie. Data-analisten en tech-goeroes verzamelen zich in start-ups en hightechbedrijven, klaar om zich in te graven in de almaar groeiende business van machine learning en deep learning. Klaar om zich er te settelen, want de wereld van artificiële intelligentie is groot en de mogelijkheden nog groter. We spraken met drie Belgische bedrijfsleiders die actief zijn in de ontwikkeling van geavanceerde AI-oplossingen. Volgens hen is AI nu al onmisbaar in de bedrijfswereld.

Voorspellingen doen

De digitale transformatie is al jaren aan de gang en is ongemerkt in ons leven geslopen. Denk maar aan Spotify, waar u een overzicht krijgt van de muziek die u graag zou ontdekken. Of productsuggesties die retailers voor ons selecteren op basis van gegevens op onze klantenkaarten. Of de hype rond ‘chatbots’, die dienstdoen als verkoophulp op websites. Allemaal voorbeelden die al zijn ingeburgerd.

“Artificiële intelligentie is het vermogen om machines zelf beslissingen te laten nemen en apparaten dus net zo slim te maken als mensen”, verduidelijkt Vincent Spruyt, expert Artificiële Intelligentie bij Sentiance. “Een van de belangrijkste functies van AI is om met behulp van algoritmes voorspellingen te doen en daarop in te spelen. Traditioneel nemen bedrijven data uit het verleden onder de loep. Ze analyseren op welke locaties en momenten klanten voor een dienst of product hebben gekozen en spelen daar vervolgens op in. AI gaat verder: het kan patronen in het koopgedrag detecteren en op die manier voorspellingen doen. Zo zal de computer duidelijk maken dat er op een bepaald moment veel mensen een taxi willen nemen, zelfs al heeft die situatie zich in het verleden niet voorgedaan.”

Anders werken

Het Antwerpse Sentiance heeft onder andere software gemaakt die ervoor zorgt dat uw smartphone nagenoeg alles over u te weten komt, zoals hoe snel u met de wagen rijdt of wanneer u gaat winkelen. “Zo kunnen mobiele applicaties ons op het juiste moment relevante informatie voorschotelen”, zegt Spruyt. “Ook in de gezondheidssector zijn we volop bezig met nieuwe ontwikkelingen. Er bestaat bijvoorbeeld een programma dat u een signaal geeft wanneer u een medicijn moet innemen. Maar in plaats van een vast tijdstip detecteert het systeem het beste moment. Wanneer het programma bijvoorbeeld aan de hand van vibraties in uw smartphone merkt dat u aan het rijden bent, wacht het tot u weer thuis bent.”

Het Gentse ML6 is bekend geworden omdat het bedrijf op basis van eerdere beelden van kankercellen een algoritme kon ontwikkelen dat borstkankerweefsel kan detecteren op beelden die het nog niet eerder heeft gezien. “Hoewel wij geen experten op het gebied van kanker zijn”, zegt CEO Nicolas Deruytter. “Daarnaast hebben we een systeem ontwikkeld waarmee we voorspellen waar er in de toekomst files zullen staan, én een systeem waarmee we productieprocessen optimaal kunnen aansturen. Het brein van een fabriek eigenlijk.”

Ook voor kmo’s

Artificiële intelligentie in het bedrijf integreren vraagt tijd, inzicht en middelen. Toch is het als kmo niet onmogelijk om de evolutie te volgen. “Dat kan op twee manieren”, legt Deruytter uit. “Ofwel investeert een kmo zelf in maatwerk, ofwel investeert het bedrijf in AI-producten die al gemaakt zijn en hun werking bewezen hebben. Dat betekent dat de kmo een dienst die artificiële intelligentie kan toepassen op de inputdata aankoopt of huurt. Zo bestaan er bijvoorbeeld verschillende application programming interfaces (API’s), die het toelaten om eigen data te gebruiken in AI-toepassingen.”

API?

“Een API is een soort ‘interface’ tussen verschillende softwareapplicaties die elkaar automatisch toegang geven tot informatie en/of functionaliteiten, zonder dat ontwikkelaars moeten weten hoe het andere programma exact werkt. Een API kan bijvoorbeeld gesproken tekst herkennen. Verder zijn er ook API’s voor beeld- of videoherkenning. De bedoeling is eigenlijk om uw onderneming ‘slimmer te maken’ met haar eigen data.”

Beter en goedkoper
"Door AI gaan bedrijven de kern van hun activiteiten anders aanpakken"

Hoewel AI al hoog op de agenda van spelers als Amazon en Google staat, zijn er ook voor kmo’s voldoende voordelen. “AI maakt het mogelijk om complexe taken goedkoper en beter te laten uitvoeren door computers, wat de rentabiliteit verhoogt. Bepaalde ketens van het productieproces - die nu door middel van een duurdere operatie worden uitgevoerd - kunnen plots goedkoper worden. Hierdoor kan een onderneming haar prijsmodel aanpassen, waardoor ze een concurrentieel voordeel heeft”, legt Jonathan Berte, CEO van Robovision uit. “Heel wat bedrijven worstelen met kwaliteitscontrole. Ook daarvoor kan AI een hulpmiddel zijn. AI zoekt namelijk naar defecten in het productieproces of het product.”

Er kunnen zelfs nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan, denkt Nicolas Deruytter. waardoor er meer tijd vrijkomt voor een andere activiteit of nieuwe markten. Het productieproces kan door automatisering veel efficiënter verlopen en bijvoorbeeld veel minder energie of ruwe materialen verbruiken. Men kan ook voorspellen wanneer bepaalde machineonderdelen stuk zullen gaan en wanneer budgetten moeten worden voorzien.”

Nieuwe verdienmodellen
"De bedrijfsmodellen van de toekomst zullen nog meer gericht zijn op feedback"

Veel bedrijfsmodellen genereren al jaren informatie waar niets mee wordt gedaan. “Dankzij AI kunnen die gegevens gestructureerd worden en een nieuw verdienmodel genereren”, legt Jonathan Berte uit. “Zo kunnen in de modewereld trends naar boven komen door analyse van foto’s op Instagram, er kunnen correlaties worden gelegd tussen meteorologische omstandigheden en de oogst, producten kunnen worden aangepast op basis van het koopgedrag van de consumenten, enzovoort. Het profileren van producten op maat van de consument zal nog verder gaan dan nu. hoe ervaren consumenten de eerste versies van producten? En hoe gaan we het product tijdens de volgende productieronde nog verder verbeteren? Die evolutie zullen we vooral zien in sectoren waarin data makkelijk meetbaar zijn en een hoge toegevoegde waarde creëren.”

De evolutie naar AI is vergelijkbaar met de overgang naar het internettijdperk. “Een bedrijf dat nu niet voor AI kiest maakt dezelfde fout als bedrijven die in de jaren 1990 niet in een website hebben geïnvesteerd. Over enkele jaren zal de concurrentie verder staan met AI, en dan is het te laat om ze nog in te halen”, bevestigt Vincent Spruyt.

Hoe start een bedrijf met AI?

Wilt u als onderneming op de kar van AI springen? Doe dit dan doordacht, of schakel een gespecialiseerd bedrijf in om u te begeleiden. Nicolas Deruytter raadt aan om dat in een aantal stappen te doen:

  • Leg eerst de strategie van de onderneming vast. Wat wilt u bereiken op de lange termijn? Waar wilt u met het bedrijf terechtkomen? Blijft de hoofdactiviteit nog wel dezelfde, of slaat de onderneming de weg in naar iets anders?”
  • Als tweede stap brengt u alle mogelijke data die u in de loop van de jaren hebt vastgelegd samen. Veel bedrijven beseffen niet eens hoeveel data ze al in huis hebben. Hebt u nog geen data, start dan vandaag nog met het verzamelen ervan.
  • Vervolgens gaat u de data koppelen: gebruik data uit meerdere bronnen om verbanden te leggen. Het totaal aan bronnen dat u ter beschikking hebt zegt vaak iets over de processen en gebeurtenissen in uw organisatie. U kunt bestaande applicaties toepassen op uw data om er bepaalde informatie uit te genereren, of nieuwe toepassingen (laten) ontwikkelen.


En nu?