Innovatie

9 maart 2017

Big data: een onmisbaar instrument voor uw onderneming?

Big data kunnen uw besluitvorming verbeteren, uw winst optimaliseren en uw doorlooptijd verkorten. Geen wonder dus dat het World Economic Forum het de bijnaam 'nieuwe olie' heeft gegeven. Maar waarover gaat het precies? En wat zijn de praktische toepassingen voor uw onderneming?

Wat zijn big data?

Tussen 2010 en 2012 overschreed het volume van verzamelde gegevens het volume gegevens dat sinds het begin van de mensheid is gegenereerd. Toch wordt maar slechts een klein deel van de beschikbare gegevens daadwerkelijk benut in een onderneming.

De term big data omvat het geheel van technologieën en analytische methoden die de analyse van deze enorme silo's mogelijk maken. Onder deze benaming schuilen ook de (steeds meer toegankelijke) tools en degenen die big data exploiteren en zichtbaar en begrijpelijk maken.

Google en Yahoo! liggen aan de oorsprong van de grootste vooruitgang op het gebied van gegevensverwerking. Hoewel big data gedurende lange tijd waren voorbehouden aan de grote groepen, is het domein de afgelopen jaren sterk verbreed: goedkopere tools (zoals de opensourcetechnologieën NoSQL/Hadoop) in combinatie met de kracht van de cloud maken het eindelijk ook voor kleinere ondernemingen mogelijk om deze gegevens een betekenis te geven en ze in kennis en strategie om te zetten.

De belangen van big data voor de onderneming

Een van de meest voor de hand liggende belangen vanuit marketingopzicht en operationeel standpunt is de kennis van de klant. Daartoe moet het gegeven worden omgezet in kennis en bruikbaar worden gemaakt.

Met behulp van complexe algoritmen kan inderdaad nuttige informatie worden verkregen met het oog op het verbeteren van de verkoop. De resultaten kunnen vervolgens worden verfijnd door een koppeling met openbare gegevens (demografische, economische, wetenschappelijke en soms zelfs medische gegevens).

Alle bedrijfssectoren kunnen big data benutten. Vanwege hun bevoorrechte toegang tot klantgegevens halen sommige sectoren er echter meer voordeel uit dan andere, met name de reclame- en distributiesector.

Op kmo-schaal gaat het bij big data meestal over de analyse van de persoonsgegevens van klanten, die worden gekruist met gegevens afkomstig van onlinediensten, open data of commentaren op sociale netwerken.

"De kennis van de klant is een van de belangrijkste redenen voor het gebruik van big data."

Op weg naar nieuwe marketingstrategieën dankzij big data?

Het voornaamste strategische belang van big data is het beter kunnen richten van digitale communicatie met de consument, maar ook die van de meer traditionele communicatiekanalen.

Ze beantwoorden tevens aan de nieuwe uitdagingen van de communicatie, die niet langer los kan staan van de commentaren die gebruikers op het internet plaatsen. Kortom, hoe groter de kennis van de klant, hoe beter de onderneming haar relatie met de klant kan aanpassen en aanbiedingen met een grotere precisie kan samenstellen (zelfs op voorspellende wijze).

Deze individuele aanpassing van de relatie maakt een merk aantrekkelijker. Bovendien kunnen aanbiedingen worden samengesteld waarvan de precisie onmogelijk door de concurrentie kan worden nagebootst.

"Big data stellen ondernemingen in staat om hun klanten beter te kennen en bijgevolg hun relatie met hen beter aan te passen."

Wilt u meer weten over big data?