Innovatie

9 maart 2017

5 stappen om big data te implementeren in uw onderneming

Big data zijn een goudmijn geworden voor bedrijven die zich willen ontwikkelen. Maar eerst moeten deze gegevens correct worden verzameld en vooral, juist worden geïnterpreteerd. Met deze vijf stappen kunt u de gegevens van uw onderneming in uw big data-strategie opnemen en het meeste eruit halen.

Stap 1: het stellen van doelen

Niet alle bedrijven hebben een website, maar ze hebben bijna allemaal een onlineactiviteit. Deze activiteit laat sporen achter ... in de vorm van gegevens. Voornaamste probleem: beschikken over klantgegevens is niet voldoende, u moet er ook profijt uit kunnen halen.

Om gegevens te verzamelen en er profijt uit te halen moet u eerst doelen stellen: uw groei versnellen, uw reputatie vergroten enzovoort. U begint het best met meetbare doelen. Zodra deze doelen vastliggen, moet u de bronnen nagaan die al in uw onderneming beschikbaar zijn. Klantrecords zijn een goed begin. De adressen, geboortedatums en e-mails zijn al belangrijke eerste gegevens. Mogelijk vereist het verzamelen hiervan de creatie van interne informatiekanalen (marketing, financiën, verkoop, HR).

Stap 2: het samenbrengen van de verschillende gegevensbronnen

Zodra de gegevensbronnen zijn bepaald, kan het verzamelen van start gaan. Op dit vlak zitten niet alle afdelingen van de onderneming in hetzelfde schuitje. In sommige afdelingen, waar gegevens minder beschikbaar zijn of in het algemeen minder worden benut, is het wellicht nodig om het verzamelen van gegevens te stimuleren. Dat is normaal en maakt deel uit van het bundelingsproces. Dit kan even duren.

Om bruikbare gegevens te verkrijgen is het ook belangrijk dat u software en databases die niet altijd op elkaar zijn afgestemd, standaardiseert en normaliseert.

Ten slotte, hoe groter de automatisering van het proces, hoe kleiner de foutmarge.

Stap 3: het verzekeren van de opslag en de beveiliging van de gegevens

De cloud biedt een toegevoegde waarde ten opzichte van klassieke infrastructuren in de onderneming zelf, voornamelijk door de flexibele opslagcapaciteit (onbeperkte capaciteit waarbij de onderneming alleen betaalt voor de daadwerkelijk gebruikte opslagcapaciteit).

Om de beveiliging van de gegevens te waarborgen moet bijzondere aandacht worden besteed aan:

  • de toegangscontrole: wie heeft toegang tot de klantgegevens in uw onderneming
  • de netwerkbeveiliging tegen mogelijke hackeraanvallen
  • de gegevensencryptie, zodat ze niet leesbaar zijn zonder speciale toegang

Stap 4: het betrekken van alle functies binnen de onderneming bij de big data-strategie

Big data-projecten zijn per definitie transversale projecten. De meest voorkomende fout is de (big) data scientist te beschouwen als de enige bekwame persoon ter zake.

Veel ondernemingen kunnen overigens ook worden afgeschrikt door de kosten van een data scientist op de loonlijst. Als u niet over een dergelijke functie in uw onderneming beschikt, dan kunt u tijdelijk een beroep doen op een freelancedeskundige om de kosten te beperken.

Om vanuit ruwe data bruikbare analyses te verkrijgen moeten bijna alle onderdelen van de onderneming worden aangesproken (besluitvormers, CIO, marketing), waarbij de data scientist de rol van dirigent speelt. Het belangrijkste obstakel blijft een gebrek aan communicatie; isolatie is contraproductief.

Stap 5: het analyseren van de verzamelde gegevens

De tools voor het analyseren en interpreteren van de gegevens moeten voldoen aan de zogenaamde regel van de 3 'V's':

  • volume
  • variëteit
  • velociteit

Hiertoe dringt de logica van de open standaarden zich op. Deze standaarden zijn essentieel, en niet alleen om de kosten te drukken. Ze zijn de garantie voor de interoperabiliteit van de gegevens en systemen. Ze stellen uw software, systemen en gegevens in staat om met elkaar te praten en elkaar te begrijpen. Elke big data-strategie moet idealiter berusten op een Open Source-logica. Deze tools zijn onder andere Hadoop, Hive, Pig of Sqoop.

Wilt u meer weten over big data?