Innovatie

9 september 2017

Bouwgroep Willemen zet in op innovatieve technologie

ING organiseerde een seminarie rond “De Verbonden Werf” op de Matexpo-beurs. De focus lag op IoT- (Internet-of-Things) toepassingen voor bouwwerven. Onder de panelleden vonden we Alexander Laquière terug. Laquière is verantwoordelijk voor innovatie en digitalisatie bij bouwgroep Willemen. De ideale persoon om enkele vragen aan te stellen, dus!

Willemen Groep staat bekend als een ‘early adapter’ van innovatieve technologie. Waarom zetten jullie er volop op in?

Met de inschakeling van innovatieve technologie kunnen we het verschil maken. Niet alleen versnellen we zo het bouwproces, ook de faalkosten verminderen aanzienlijk én bovendien verbetert de veiligheid van onze werknemers op de werf. We zijn ervan overtuigd dat er een evolutie zit aan te komen. Binnen afzienbare tijd is innovatieve technologie geen optie meer, maar een must.

Kunt u enkele voorbeelden geven van innovaties die jullie de laatste vijf jaar hebben geïmplementeerd?
Want enkel op basis van dergelijke data kan je pertinente conclusies trekken.

In onze afdeling ‘W-Care’ gebruiken we het Internet of Things (IoT) voor gebouwen die we zelf bouwen én gebouwen waar we verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Ingebouwde sensoren verzamelen data en voorspellen zo wanneer een onderhoud moet gebeuren. Of ze sturen HVAC, verlichting en poetsbeurten in een bepaalde ruimte op basis van de effectieve aanwezigheid van personen.

Op de werven zelf gieten we bijvoorbeeld sensoren in het asfalt bij wegenwerken of in betonnen muren. Deze sensoren melden wanneer de optimale hardheid is bereikt, iets dat we vroeger bepaalden op basis van ervaring en buikgevoel. We werken dus een pak preciezer, wat gunstig is voor de kwaliteit en bovendien toelaat om sneller aan een volgende fase te beginnen.

Op dit moment werken we aan een data-analyseproject om nog meer gestructureerde data te hebben. Want enkel op basis van dergelijke data kan je pertinente conclusies trekken.

Hoe helpt IoT jullie bij de organisatie van de werf?
Veiligheid is voor ons een topprioriteit en ook daar komt technologie goed van pas

We gebruiken trackers voor groot en klein materiaal. Die helpen ons bij het inventariseren van het materiaal, bijzonder handig voor het kleine materiaal, en bij de opvolging van de keuring van het materiaal. Zo kan de keuring gebeuren op de werf zelf en vermijden we incidenten omwille van niet tijdig gekeurd materiaal.

Veiligheid is voor ons een topprioriteit en ook daar komt technologie goed van pas. Zo werken we momenteel mee aan een onderzoeksproject met ‘wearables’ in samenwerking met producenten en de academische wereld. Sensoren worden verwerkt in de kledij van het werfpersoneel. Een voorbeeld: een ‘receiver’ in een graafmachine zorgt ervoor dat de machine stilvalt van zodra de persoon te dicht in de buurt komt van de graafarm.

De volgende stap zijn zelfsturende machines, maar die zijn voorlopig nog te duur. Binnen een jaar of 2 zal dat hopelijk wel mogelijk zijn.

Hoe heeft jullie CEO de introductie van die innovatieve technologie aangepakt?

Hij heeft goed ingespeeld op de gevoelens die de veranderingen met zich mee zouden brengen. Bij veel medewerkers heerste er aanvankelijk wel wat argwaan en was er zelfs sprake van gekrenkte trots. Net daarom publiceren we regelmatige een interne blog over change. Daarnaast hielden we ook een groot event voor het personeel waar werd gedemonstreerd wat Willemen Groep allemaal kan dankzij die nieuwe technologieën. Dat heeft gezorgd voor een boost in het vertrouwen én van het engagement van onze werknemers.

Ook in back office hebben de innovaties hun effect niet gemist. Om de huidige en toekomstige data te kunnen verwerken zullen we in een nieuw en performanter ERP-systeem moeten investeren.

Wat is op technologisch gebied de grootste uitdaging in de bouw?

Dat is zonder twijfel het vinden van de juiste standaarden en een uniform platform waarop de diverse toepassingen kunnen worden gekoppeld. Maar meer nog dan het technische aspect is het belangrijk dat de diverse actoren hun wederzijdse wantrouwen overstijgen en beseffen dat het delen van informatie noodzakelijk is voor een performante en duurzame bouwactiviteit.

Ontdek nog meer interessante artikels

Matexpo en het panelgesprek gemist? Niet getreurd. We verzamelden heel wat getuigenissen en handige tips van andere ondernemers!