Innovatie

16 Juli 2018

DPA: de kortste weg naar een efficiënte, digitale advocatuur

De advocatuur bevindt zich op een kantelpunt. De juridische wereld heeft lange tijd stilgestaan op het vlak van procesinnovatie en digitalisering. In 2011 besliste de Orde van Vlaamse Balies dat het anders moest. Enkele jaren later was het Digitaal Platform voor de Advocatuur (DPA) een feit.

Het digitale communicatieknooppunt wordt vandaag al door honderden advocaten gebruikt voor het neerleggen van conclusies en stukken.

De advocatuur heeft zich lang afzijdig gehouden van de almaar toenemende digitalisering. Hierdoor werd in het verleden een technologische en concurrentiële achterstand opgebouwd in vergelijking met andere marktsegmenten. Ook ten opzichte van cliënten was een manuele papieren administratie almaar moeilijker te verdedigen.

De start van de digitalisering

In 2011 vatte de Orde van Vlaamse Balies (OVB) het plan op om de IT-achterstand binnen de advocatuur weg te werken. Ze engageerde zich voor de ontwikkeling van een digitaal platform dat een volledig elektronische procesvoering moest waarmaken.

De algemene vergadering van de OVB besliste op 26 maart 2014 om de IT-diensten van de OVB onder te brengen in een aparte structuur waarin zowel de Ordes als de OVB vertegenwoordigd waren. Zes maanden later werd Diplad opgericht.

Hoe Diplad de digitalisering vorm geeft

Diplad speelt een leidende rol in de digitalisering van het beroep van de advocaat. Ze is de betrouwbare partner van de OVB en justitie en dé IT-partner van de advocaat. Diplad mikt op een efficiëntieverhoging van de dagelijkse praktijk van de advocaat.

Diplad wil de advocatuur - en bij uitbreiding justitie - begeleiden naar de digitale toekomst. Zij ontwikkelde hiervoor het Digitaal Platform voor de Advocaat (DPA). Het is de onmisbare tool voor advocaten van morgen die hun interne procedures en manier van werken willen aanpassen aan de veranderende digitale wereld.

DPA maakt het leven van advocaten makkelijker

DPA vormt het centrale knooppunt waarlangs alle communicatie tussen advocaten en andere actoren van justitie verloopt. Het platform geeft de advocaat op een beveiligde manier toegang tot verschillende online diensten. Hiermee kan hij sneller en efficiënter gegevens opvragen, versturen, verwerken en opslaan. Daarnaast is het mogelijk om betalende diensten zoals het Rijksregister, het Centraal Bestand Beslagberichten en Graydon te raadplegen.

Het digitale platform voor álle Belgische advocaten

DPA is een gezamenlijk project van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophones. Daarmee vormt het een gemeenschappelijk platform voor álle advocaten ingeschreven aan een Belgische balie.

Op termijn wordt DPA gekoppeld aan de meest gangbare advocatensoftware, zodat advocaten rechtstreeks vanuit hun eigen software de applicaties kunnen raadplegen.

De eerste actieve applicaties op het platform zijn:

  • DPA-deposit
  • DPA-box

Op korte termijn wordt een koninklijk besluit verwacht dat bepaalt dat online neerleggingen alleen nog via DPA-deposit kunnen gebeuren. Met deze maatregel wil men een hoger niveau van cybersecurity garanderen, onder andere door een strikte authenticatie van de advocaat.

DPA-deposit

Sinds juni 2017 kunnen advocaten via DPA-deposit digitaal conclusies neerleggen, stukken verzenden en communiceren met alle Belgische rechtbanken, confraters en derden. Het systeem biedt heel wat voordelen:

  • Veiligheid: aanmelden kan alleen via de advocatenkaart. Authenticatie gebeurt op basis van het advocatenregister.
  • Privacy: communicatie tussen advocaten, rechtbanken en cliënten is strikt vertrouwelijk.
  • Gebruiksgemak:

-documenten verzenden naar Belgische rechtbanken, confraters en cliënten (via e-mail);

-verschillende documenten met verschillende ontvangers tegelijk opladen;

-automatische verzending van elektronische documenten naar rechtbanken die gekoppeld zijn met e-Deposit. Ook voor verzending via fax, brief of aangetekend schrijven naar niet gekoppelde rechtbanken, regelt DPA alles.

  • Volledige integratie met advocatensoftware: documenten moeten verzonden kunnen worden vanuit een eigen softwarepakket. Verschillende softwareleveranciers bereiden de integratie voor.
  • Digitaal dossier: alle neergelegde documenten worden gedurende 2 jaar (of langer indien gewenst) bewaard in een centrale documentendatabank, de DPA-box.

 

Zelf starten met DPA-deposit? Surf naar https://secure.dp-a.be/deposit en meld u aan met uw advocatenkaart.

Klaar voor de digitale toekomst?

DPA neemt de technische complexiteit weg bij de advocaat. Zo kan hij zich focussen op zijn core business en zijn concurrentiële positie op de juridische markt versterken. De functionaliteit van het digitale platform zal de komende jaren verder uitgebreid worden. In de toekomst zal DPA zorgen voor nog meer gebruiksgemak en tijdswinst.

 

Deze tekst kwam tot stand met medewerking van Johan Van Driessche, gewezen bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies en bestuurder van Diplad.

Meer info?

ING wil advocaten zo stimuleren en bijstaan in hun digitale uitdagingen.