Innovatie

6 juni 2018

Een innovatief businessmodel ontwikkelt u samen met uw klant

Prof. Dr. Ir. Elise Meijer

Prof. Dr. Ir. Elise Meijer

Academic director on Innovation & Entrepreneurship

Hoe ontwikkelt u een future proof businessmodel? Kijk zowel naar technologieën en trends als naar wat de klant wil of nodig heeft. Vervolgens bedenkt u een unieke oplossing en zet u experimenten op samen met de klant. Dat zegt Elise Meijer, professor Innovatie & Ondernemerschap aan de Antwerp Management School (AMS) en zelf ook ‘start-up’-ondernemer.

3 tips
  1. Elk succes start met het ontdekken van de noden en verlangens van de klant.
  2. Wie zijn businessmodel innoveert, presteert beter dan wie enkel inzet op product- of procesinnovatie.
  3. Innoveer minstens drie elementen van uw businessmodel. Betrek de klant zo vroeg mogelijk en ga meteen experimenteren.
Innoveer voor vandaag, morgen en overmorgen

Alles start met innovatie: zowel het succesvol naar de markt brengen van een dienst of product als een verdienmodel. Starten met innovatie is één. Blijven innoveren is twee. Maar als u gezond wilt blijven, hoort u drie verschillende niveaus van innovatie aan te houden. Dat advies geeft AMS-professor Elise Meijer. “Op level één past u een bestaand product aan voor een bestaande markt: u voegt iets extra’s toe, verandert de look, de kleur … Level twee gaat over adjacent innovation: u gaat naar een nieuw product of een nieuwe markt. Op level drie gaat u naar een nieuw product, voor een nieuwe markt.”

Level drie gaat om transformationele innovatie, waarmee u voorsprong neemt. “Heel veel bedrijven zijn sterk in kerninnovatie”, zegt Elise Meijer. “Maar op langere termijn komt ongeveer 70 procent van de inkomsten wel uit transformationele innovatie. Als u duurzaam vijf procent wilt groeien, moet u tegelijkertijd op de drie levels innoveren.”

Een gezonde innovatiestrategie steunt dus op een balans tussen exploitatie en exploratie. “Dat evenwicht vinden is ongelooflijk moeilijk, want tussen het naar de toekomst kijken in moet uw dagelijkse gang van zaken wel blijven doorgaan. Mijn advies: organiseer denkoefeningen. Als u een accountant bent en weet dat iemand als Elon Musk artificiële intelligentie omarmt, kun u zich afvragen wat dat voor u kan betekenen. Kijk outside-in naar technologietrends. Ga experimenteren. Blok zeker geen ideeën af omdat die uw huidige product minder zullen doen verkopen. Durf uzelf op te eten, voor iemand anders dat doet.”

“Durf uzelf op te eten, voor iemand anders dat doet.”
Innoveer uw businessmodel

Bedrijven die hun product innoveren, doen het goed. Maar zij die hun businessmodel innoveren, doen het beter. “Ik gebruik altijd het ‘businessmodel’-canvas van Strategyzer, met negen elementen”, zegt Elise Meijer: 1. key partners, 2. key activities, 3. key resources, 4. value propositions, 5. customer relations, 6. channels, 7.customer segments, 8. cost structure en 9. revenue streams. “Op hoe meer vlakken u uniek bent en innoveert, hoe sterker uw businessmodel. Als Airbnb, Amazon of Tesla zo succesvol zijn, dan ligt daar de reden - in combinatie met digitalisering. Mijn advies is: innoveer op minstens drie van de negen elementen van het businessmodel. Maar het eerste en belangrijkste element, waar alles mee begint, is de klant.”

Alles begint met het oplossen van een probleem, een nood, een frictie. En vervolgens gaat u na of u door middel van technologie die nood op een unieke wijze kunt invullen in de andere vakjes. “Airbnb heeft bijvoorbeeld een platform gebouwd om twee noden op te lossen,” zegt Elise Meijer. “Die van mensen die een slaapplaats willen maar geen hotel, en die van mensen met een lege kamer die graag ontbijt brengen en iets willen bijverdienen.”

“Alles begint met het oplossen van een probleem, een nood, een frictie.”
Ook Belangrijk:

als u binnen een bestaand model in een van de vakjes wilt innoveren, moet u ook de andere herbekijken."U kunt als klassieke boekenwinkel niet het thuisbezorgen van Bol.com zomaar gaan imiteren, "zegt Elise Meijer", want uw kostenstructuur is daar niet op uitgerust.

Betrek de klant zo vroeg mogelijk

De klant betrekken gaat veel verder dan een klassieke klantenbevraging of een klantenpanel. “Betrek uw klanten zo vroeg mogelijk in het proces”, zegt Elise Meijer. “Vanaf dag 1 moet u zorgen dat u iets ontwikkelt wat de klant wil en dus starten met het identificeren van zijn noden. Om die te identificeren volgt u de klant in zijn dagelijkse bezigheden, doorheen de hele customer journey. Als u een nood hebt geïdentificeerd, werk dan geen vijf jaar aan een groots prototype, maar maak een minimaal concept. Stap meteen terug naar de klant, pas het idee vervolgens aan en stap daarna opnieuw naar de klant. Elk element van het businessmodel gaat u zo testen en ontwikkelen. Grote bedrijven zijn het niet gewoon om met een onaf idee of product naar hun klant te stappen. Maar klanten blijken het heel aangenaam te vinden als er naar hen wordt geluisterd. Hen vroeg betrekken zorgt voor sterkere klantenrelaties.

Samengevat

Wie straks nog wil groeien zal op drie niveaus moeten innoveren in het verdienmodel, voor vandaag, morgen en overmorgen. Succes komt met het ontdekken van niet ingevulde noden en verlangens van de klant. Gebruik nieuwe technologie om daarop in te spelen. Durf uzelf op te eten, voor iemand anders dat doet.

Meer info?

Wilt u meer info over innovatieve businessmodellen en hoe wij u kunnen begeleiden? Neem dan contact op met uw ING-gesprekspartner.