Innovatie

7 juni 2018

Elimity: hoe de fintech start-up evolueerde

Toen Maarten Decat tien jaar geleden voor het eerst op de term ‘toegangsbeheer’ stootte, leek dat hem zowat het saaiste wat je in IT kon doen. Door er zich tijdens zijn ingenieursstudies en doctoraat aan de KU Leuven in te verdiepen, begon hij echter steeds meer potentieel voor praktische toepassingen te zien. Samen met twee collega’s besloot hij vorig jaar Elimity op te richten. Die start-up helpt banken te bepalen wie in hun organisatie aan welke data kan. Dat is niet alleen cruciaal voor de bescherming van data, maar ook om aan alle regelgeving te voldoen.

Wat doet Elimity?

Elimity zorgt ervoor dat de juiste mensen in de bank aan de juiste data kunnen. In ruil voor alle hulp die het tijdens het FinTech Village-programma van ING kreeg, creëert Elimity mee een verandering in de geesten van de bankiers zelf.

"Vandaag is toegangsbeheer een technisch en tijdrovend proces", vertelt Decat. "Omdat banken alleen maar groter en complexer worden, hebben ze een oplossing nodig die minder arbeidsintensief is, waarin bovendien minder fouten gebeuren. En dan komen wij in beeld. Wij zorgen ervoor dat alles in een softwareproduct terechtkomt dat automatisch nagaat of het toegangsbeheer correct verloopt. Het programma weet bijvoorbeeld wie er leningen mag toekennen bijvoorbeeld, en tot welk bedrag."

Begin dit jaar diende Decat samen met zijn kompanen een aanvraag in voor het FinTech Village-programma van ING België. Elimity werd samen met 8 andere start-ups geselecteerd. "Zo kregen we de kans om van begin maart tot eind juni voor het eerst iets concreets te maken van ons gepraat. FinTech Village gaat veel verder dan een incubator of een ecosysteem voor start-ups. Het is niet vrijblijvend. Aan het eind van de rit moet je een proof of concept afleveren dat bewijst wat je kunt."

"FinTech Village gaat veel verder dan een incubator of een ecosysteem voor start-ups"

ING Fintech Village

ING organiseert dit jaar voor de derde keer het FinTech Village-programma. Start-ups kunnen bij ING FinTech Village terecht om hun prototypes te testen in een bancaire omgeving. Met dit initiatief houdt ING de vinger aan de pols van financiële innovaties.

Het was voor de start-up een gouden kans om zijn product in een bancaire omgeving te ontwikkelen en te testen, geeft Decat aan. "Ook al wisten we welk probleem we wilden oplossen, en hoe, dan nog blijft de vraag of dat voor een bank effectief werkbaar is. Dat achterhaal je niet door te googelen. We hadden voordien ook geen idee wie onze tool bij de bank zou gebruiken. Een toegangsbeheerder? Bankdirecteurs? Departementshoofden? Tijdens ons verblijf in de FinTech Village zijn die dingen veel duidelijker geworden."

Succes staat of valt met een goede sponsor, merkt de ingenieur op. "Dat is iemand bij de bank die de pijn voelt van een probleem dat een start-up probeert op te lossen, en die het voortouw neemt. Bij ons waren dat de chief information security officer, en de verantwoordelijke voor het toegangsbeheer. Zij waren enthousiast over ons idee, en betrokken er meteen ook de afdelingen compliance en operations bij, aangezien die later bij een commercieel contract hun zegen moeten geven. Zo hadden we direct hun bekommernissen mee."

Decat is zijn sponsors vooral dankbaar dat ze de starters naar de juiste mensen in de bank gidsten. "Als we een vraag hadden, stuurden ze meteen een mailtje naar de expert, zodat we daags nadien konden samenzitten. Zonder die introducties, en dat meedenken, zie je in een bijzonder complexe organisatie zoals een bank al snel door de bomen het bos niet meer."

"Succes staat of valt met een goede sponsor"

Commercieel contract in de maak

Voor Elimity heeft al het harde werk, de vele demo’s en de stapsgewijze verfijning zijn vruchten afgeworpen. Een commercieel contract met ING België is in de maak, en ondertussen is de start-up al bezig met projecten bij andere banken.

Leidt dat laatste niet tot spanningen? Helemaal niet, verklaart Decat. "Als we ons product ook kunnen maken voor andere banken, neemt onze waarde voor ING toe. Niet omdat zij in ons kapitaal zijn gestapt – want dat is niet zo – maar wel omdat we zo ons product verder kunnen verbeteren. Daar profiteren zij als gebruikers ook van."

Het hele FinTech Village-verhaal draait rond de creatie van win-winsituaties, meent hij. "Door fintechbedrijven kennis en inzicht te geven in hoe een bank werkt, en hen te laten samenwerken met mensen van de bank, trekt ING omgekeerd hun ondernemerschapscultuur binnen. Innoveren gaat namelijk over meer dan technologie, het is ook een mindset. De bank trekt lessen uit de vaart waarmee start-ups evolueren en innoveren, en gaat deze zelf ook gaan toepassen."

"Innoveren gaat namelijk over meer dan technologie, het is ook een mindset"

Meer weten?