Innovatie

4 mei 2016

Overheidssteun voor innovatie

Hebt u een nieuw product of een nieuw productieproces in gedachten? Stelt u een innovatieve dienst voor? Voor u van start gaat, moet u de geschikte financiering vinden. De gewestelijke en Europese overheden bieden een pakket hulpmiddelen aan om u te helpen uw innovatieve ideeën vorm te geven. Ontdek ze in dit artikel.

InnovFin: steun voor Europese innovatie

ING is de eerste bank in België die haar zelfstandige cliënten, kmo's en Midcaps de kans geeft om in te stappen in het waarborgprogramma InnovFin. Dat programma is ingevoerd door de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds met de steun van het Plan Juncker

Hoe kunt u van die Europese steun genieten?

Heel eenvoudig. Het enige wat u moet doen is uw innovatief project en uw financiële behoeften uitleggen aan uw Relationship Manager of Business Banker bij ING. Het risico op niet-terugbetaling dat aan uw krediet verbonden is, wordt dan automatisch voor 50% gedekt door de Europese autoriteiten, op voorwaarde dat u een aantal criteria respecteert en een waarborgpremie betaalt

InnovFin: geschiktheidscriteria
EIF-waarborg EIB-waarborg
Begunstigde
Innovatieve projecten of innovatief bedrijf
(bv. patenten, recurrente R&D, subsidies voor innovatie, …)
Bedrag
Min. € 25.000
Max. € 7.500.000
Min. € 1.000.000
Max. € 50.000.000
Looptijd
Min. 1 jaar
Max. 10 jaar
Min. 2 jaar
Max. 7 jaar
FTE
< 500 FTE < 3000 FTE
Uitsluitingen
Bepaalde bedrijfstakken
Ondernemingen in financiële moeilijkheden
Herfinanciering en financiële verrichtingen
Te betalen premie
0,5% per jaar voor kmo's
0,8% per jaar voor Midcaps
0%
Meer lezen over Europese overheidssteun?

U kunt de voornaamste toekenningsvoorwaarden snel en gemakkelijk bekijken via de elektronische portaalsite die de EIB hiervoor ontwikkelde. Ga voor alle andere informatie naar de website van de EIB en het EIF.

Gewestelijke steunmaatregelen voor innovatie

ING België werkt al jaren actief samen met de gewestelijke overheden om haar klanten die zelfstandige zijn en kmo's een zo groot mogelijke waaier aan steunmaatregelen te bieden.

Welke gewestelijke steunmaatregelen zijn er?

Afhankelijk van waar de bedrijfszetel gelegen is, kunnen verschillende gewestelijke waarborgen u het nodige duwtje in de rug geven om uw project vorm te geven. Hier volgt het lijstje: Participatiemaatschapij Vlaanderen, Brussels Waarborgfonds, Sowalfin en Socamut.

Hoe kan ik van die gewestelijke steun genieten?

Ook hier volstaat het om uw innovatief project en uw financiële behoeften eerst uit te leggen aan uw Relationship Manager of Business Banker bij ING. Die zal u vervolgens begeleiden bij de eventueel noodzakelijke administratieve stappen. Het risico op niet-terugbetaling dat aan uw krediet verbonden is, wordt dan gedekt door de gewestelijke regionale overheid, op voorwaarde dat u een aantal criteria respecteert en een waarborgpremie betaalt.

De criteria om van de gewestelijke waarborgen te genieten, variëren afhankelijk van de instelling en het gewest. Het waarborgpercentage waar de gewestelijke instellingen voor instaan, ligt tussen 50 en 75% van het kredietbedrag, afhankelijk van de aard van het te financieren project. Uw Relationship Manager of Business Banker bij ING staat voor u klaar om samen met u de geschikte financieringsconstructie uit te werken. Hij zal eveneens het waarborgpercentage schatten dat u redelijkerwijs kunt nastreven.

Goed om weten

De EIF-waarborg wordt voorgesteld in het kader van het programma 'InnovFin SME Guarantee Facility' van het Europese Investeringsfonds met de financiële dekking van de Europese Unie in het kader van de financiële instrumenten van het programma 'Horizon 2020' (Verordening (EU) Nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van 'Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014 -2020)').

De EIB-waarborg wordt voorgesteld in het kader van het waarborgprogramma voor Midcaps van de Europese Investeringsbank met de financiële dekking van de Europese Unie in het kader van de financiële instrumenten van het programma 'Horizon 2020' (Verordening (EU) Nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van 'Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014 -2020)').

De waarborg van SOWALFIN krijgt in een aantal gevallen ook een tegenwaarborg:

  • van het Europese COSME-programma en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) dat is opgericht in het kader van het Investeringsplan voor Europa.
  • het programma 'InnovFin SME Guarantee', met de financiële steun van de Europese Unie door de financiële instrumenten van Horizon 2020 en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) dat is opgericht in het kader van het Investeringsplan voor Europa.

Het doel van EFSI bestaat erin te helpen bij de ondersteuning van de financiering en de uitvoering van productieve investeringen in de Europese Unie en te zorgen voor een betere toegang tot financiering.

Crowdfunding en Business Angels: alternatieve financieringen

Als start-up is het belangrijk dat u over voldoende degelijk kapitaal beschikt om de groei van uw activiteiten te financieren. In die context kan het interessant zijn om uw financieringsbronnen te diversifiëren, bijvoorbeeld door een beroep te doen op crowdfunding of op Business Angels.

Om het u gemakkelijker te maken, heeft ING België een samenwerkingsakkoord getekend met de crowdfundingplatformen KissKissBankBank en Seedrs. Wij kunnen u ook in contact brengen met BAN Vlaanderen, een netwerk van Business Angels dat heel actief is in Vlaanderen en dat u kan helpen bij uw behoefte aan extra kapitaal.

Is uw project bijzonder innovatief en heeft het heel veel potentieel? Dan kan ING u ook in contact brengen met investeringsfondsen die specifiek op innovatie inzetten.

Subsidies voor innovatie

Innovatie is een van de prioriteiten van de Europese Unie. Daarom hebben de verschillende gewestelijke regeringen subsidieprogramma's voor innovatie opgezet. Dankzij die programma's kunt u de ontwikkelingskosten voor uw innovaties drastisch verlagen.

U vindt alle informatie over die programma's op de portaalsites van de de Europese Unie, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest..

En nu?

Speelt u ook met innovatieve ideeën of verassende businessmodellen? Neem zeker contact op met uw ING-gesprekspartner en ontdek onze approach voor innovatieve bedrijven. Of maak een afspraak.