Innovatie

7 juni 2018

Groeien in een complexe wereld, hoe pakt u dat aan?

Guy Wollaert

Guy Wollaert

Innovatiestrateeg, voorheen CTO bij The Coca-Cola Company

De wereld wordt steeds complexer. Alles staat met alles in verbinding en beïnvloedt elkaar. De kunst is om te groeien in die moeilijk voorspelbare wereld. Hoe pakt u dat aan?

3 tips
  1. Ontdek zoveel mogelijk technologieën en nieuwe werelden. Bouw een breed interessespectrum uit.
  2. Omring u met mensen die vanuit een heel ander perspectief naar de werkelijkheid kijken. Bouw aan een ecosysteem van gelijk- en andersgezinden. Zoek connecties op.
  3. Het is de taak van een leider om een bedrijfscultuur te creëren waarin ideeën kunnen groeien. Fouten maken mag, maar vang ze wel snel op en beperk de schade.

De wereld wordt steeds complexer. Alles staat met alles in verbinding en beïnvloedt elkaar. De kunst is om te groeien in die moeilijk voorspelbare wereld. Hoe pakt u dat aan?

Het is mogelijk om te groeien in tijden van disruptie. Maar niet op de manier waarop men het vroeger aanpakte. De toekomst is aan nieuwsgierige bedrijven die buiten het kader denken. Bedrijven waar iedereen mag meedenken en inspireren, aldus Guy Wollaert, innovatiestrateeg en tot midden 2015 CTO bij The Coca-Cola Company. Zijn boodschap: “Verbreed uw interessespectrum. Omring u met mensen en partners van de meest diverse pluimage. Maak connectie. Laat iedereen meedenken. En creëer omstandigheden die vernieuwing stimuleren.”

Bekijk de toekomst als een vat van mogelijkheden

Wat in het verleden succesvol was, is niet langer een garantie voor de toekomst. En tegelijkertijd moet elk economisch resultaat in balans zijn met mens en planeet. “Kijk naar de verschuivingen in consumentengedrag, in verwachtingen, in technologie, in economische groei ...”, zegt Guy Wollaert. “Kijk ook naar de uitdagingen op het vlak van geopolitiek, klimaatopwarming, conflicten en migratie ... Overal duikt die exponentiële evolutie op, en de werkelijke impact en samenhang van al die verschuivingen is moeilijk te voorspellen. Maar zeker is dat de impact potentieel heel groot is.”

Als voorspellen onmogelijk wordt, hoe zit het dan met strategische plannen? “Onvoorspelbaarheid betekent niet dat u zaken niet kunt voorzien, of niet kunt zien aankomen”, zegt Guy Wollaert. “Er zijn trends. Binnen een paar jaar is iedereen op deze wereld online met elkaar verbonden. Dat weten we doordat bedrijven als Facebook en Google daar keihard aan werken. Wat als iedereen mobiel is? Wat als alle producten met elkaar gaan communiceren? Ook waarden verschuiven. We gaan naar individualiteit in de massa, naar 100 procent gepersonaliseerde producten. Veel bedrijven zijn nog 100 procent op standaardproductie afgestemd. Die massapersonalisatie betekent dus een bocht van 180 graden. Wat betekenen deze verschuivingen voor de mogelijkheden van uw bedrijf en voor uw talent pool? Laat daar scenario’s op los. Ga experimenteren. Wie niet breed kijkt en geen vragen stelt, zal de disruptie niet zien aankomen en zal zeker nooit voorop lopen.”

"Wanneer de aanpassing geslaagd is kunnen nieuwe activiteiten ontwikkeld worden. De nieuwe technologie verandert dan plots in een kans.”
Denk samen met anderen buiten het kader

“Groeien in een exponentiële wereld betekent buiten het kader durven denken”, zegt Guy Wollaert. “Ik weet het, dat is nogal voor de hand liggend. Maar ik zie veel leiders die nog steeds denken in termen van oorzaak en gevolg, binnen hun vertrouwde kader. Terwijl er een veel bredere kijk nodig is. Want alles kan van belang zijn: alles is immers geconnecteerd. Vroeger had materiaal- of biotechnologie bijvoorbeeld niets te maken met de verpakkingsindustrie. Vandaag de dag heeft het er alles mee te maken. En morgen is er wellicht een link met online technologie. Wees dus nieuwsgierig. Interesseer u voor zoveel mogelijk domeinen. Ontdek zoveel mogelijk technologieën en nieuwe werelden.”

De vraag is waar te stoppen en hoe te kiezen, want de tijd is beperkt. “Dat is een moeilijke”, zegt Guy Wollaert. “Als enkeling is het onmogelijk om alle dots te verbinden. Breid dus uw ecosysteem van partners uit met experten van ver buiten de eigen sector. Experten die bezig zijn met de meest diverse technologieën, zodat de kans om connecties te maken en relevante inzichten op te doen wordt vergroot. Haal mensen binnen met de meest diverse achtergronden, van verschillende leeftijden en uit verschillende culturen. Het moderne criterium van goed leiderschap is weten waar antwoorden te vinden zijn: in een team en een context waarin mensen willen samenwerken om gezamenlijk nieuwe antwoorden te ontwikkelen.

"Wat niet breed kijkt en zich geen vragen stelt, zal de disruptie niet zien komen, en zal zeker nooit vooroplopen.”
Maak fouten, maar leer snel en beperk de gevolgen

Als het erop aankomt om met een open blik buiten het kader te denken en nieuwe verrassende connecties te maken, moet dat ook mogelijk zijn binnen uw bedrijfscultuur. “Toon zelf uw nieuwsgierigheid en laat merken dat ‘out-of-the-box’-denken mogelijk is”, zegt Guy Wollaert. “Geef mensen de tijd en de ruimte om hun passie te volgen, om hun eigen ideeën uit te werken en om met anderen te connecteren. Wie ‘out-of-the box’ gaat maakt al eens een fout. Laat op dat moment merken dat fouten maken mag. Maar zorg ook voor een systeem dat fouten snel oppikt en de gevolgen ervan minimaliseert.”

Het is de taak van een leider om een bedrijfscultuur te creëren waar ideeën kunnen groeien. “De eerste voorwaarde is transparantie”, zegt Guy Wollaert. “Praat over de goede én de slechte dingen, stel ze in vraag. Bouw een duidelijke visie op en zorg voor duidelijkheid. Ik heb mijn hele carrière gebouwd op het stellen van vragen. Als CTO van The Coca-Cola Company rapporteerde ik aan de CEO. En de doelstellingen die ik overeenkwam met mijn CEO zette ik duidelijk en transparant op het intranet. Alle 4.000 medewerkers in de organisatie konden zien waar mijn bonus aan gelinkt was. Authenticiteit, eerlijkheid en transparantie zijn waarden die erg belangrijk zijn in deze nieuwe context.

"Interesseer u voor zoveel mogelijk domeinen. Ontdek zoveel mogelijk technologieën en nieuwe werelden.”
Samenvatting

Groeien in een complexe, gevaarlijke en moeilijk voorspelbare wereld is mogelijk. Maar alleen als we anders gaan denken. Visionair leiderschap denkt vanuit een visie, vanuit nieuwsgierigheid, vanuit een interesse voor zoveel mogelijk domeinen. Goed leiderschap creëert een context waarin mensen willen samenwerken om gezamenlijk nieuwe antwoorden te ontwikkelen. Authenticiteit, eerlijkheid en transparantie zijn daarbij erg belangrijk en onontbeerlijk.

Meer info?