Innovatie

25 april 2019

De zorgcentrale: innovatieve thuiszorg vanop afstand

Een geïntegreerde en continue zorg vereist een beter afgestemde thuiszorg en meer telegeneeskunde. Dat is een van de conclusies uit de Health ProspectING-studie van ING. De zorgcentrales van het Wit-Gele Kruis en Z-Plus spelen in op die nood.

Thuiszorg en opvolging op afstand bieden veel mogelijkheden voor mantelzorgers, zorgprofessionals en patiënten zelf. De vraag neemt toe en de technologische ontwikkelingen binnen dat domein staan niet stil.

Happy Aging ging op bezoek bij het Wit-Gele Kruis (WGK) Limburg om zijn zorgcentrale te leren kennen. Ook concullega Z-Plus lichtte hun nieuwste diensten toe. Het staat vast dat de zorgcentrale nu en in de toekomst een belangrijke rol speelt als we meer zorg aan huis willen bieden. 

Personenalarmering

De zorgcentrale biedt 24 op 7 oplossingen voor hulpvragen. Een breed scala aan telefonische en alarmeringsoplossingen is op deze manier beschikbaar voor patiënten, mantelzorgers en externe organisaties.

Een personenalarm is een ideaal hulpmiddel voor wie zo lang mogelijk en veilig in zijn eigen omgeving wil blijven wonen. De systemen zijn draagbaar en eenvoudig te bedienen voor ouderen met verhoogd risico op vallen of sociaal isolement. Met één druk op de knop komt de hulpvrager terecht bij de zorgcentrale, waar alle oproepen dag en nacht beantwoord worden.

Het Wit-Gele Kruis zet eigen verpleegkundigen in als zorgcentralist. Vanuit hun expertise kunnen zij elke oproep gepast opvolgen en indien nodig de mantelzorger of een eigen verpleegkundige inschakelen. De centralist houdt contact met de hulpvrager en kan in geval van nood de oproeper geografisch traceren. De zorgcentrale van Z-Plus werkt voor opvolging aan huis samen met de vzw Interventiedienst Thuisverpleging en kan zo interventie- en ambulancediensten garanderen.

Het systeem van personenalarmering kan uitgebreid worden met verschillende slimme detectoren. Dat kunnen eenvoudige rook- of CO-detectoren zijn in de woning, maar ook bewegingsdetectoren of een medicatiedispenser die bijhoudt of medicatie al ingenomen is. In de toekomst komen daar mogelijk nog meer ‘smart’ sensoren bij. Die kunnen bijvoorbeeld de fysieke gezondheid monitoren en op basis daarvan gezondheidsadvies geven of externe hulp inroepen. 

Een personenalarm is een ideaal hulpmiddel voor wie zo lang mogelijk en veilig in zijn eigen omgeving wil blijven wonen

Ook voor externe partijen

De bereikbaarheid en de beleving tijdens het telefonisch contact zijn essentieel bij de dienstverlening van de zorgcentrale. Korte wachttijden en een luisterend oor dragen bij aan de klanttevredenheid. De zorgcentrale kan bijvoorbeeld beeldbellen met de patiënt. Zo kan een ‘goedemorgen’-service worden ingezet bij eenzame ouderen of kan de verpleegkundige een patiënt helpen herinneren aan het innemen van de medicatie.

De zorgcentrales van het Wit-Gele Kruis en Z-plus zijn ook beschikbaar voor externe organisaties, zoals groepen van assistentiewoningen of mutualiteiten. Zij kunnen de zorgcentrale bijvoorbeeld inzetten om hun oproepen te beantwoorden buiten de kantoortijden. Zo maken zorgverlenende instanties als OCMW´s en het palliatief netwerk Pallion hier dankbaar gebruik van. 

Externe organisaties kunnen de zorgcentrale inzetten om hun oproepen te beantwoorden buiten de kantoortijden

Innovatieve projecten

De beschikbaarheid van een telefoon- en alarmcentrale biedt mogelijkheden om verschillende innovatieve projecten te faciliteren, bijvoorbeeld op het vlak van eerstelijnszorg. Zo werden er de voorbije jaren aan diverse innovaties gewerkt, zoals de elektronische medicatiedispenser en medische thuisopvolging.

  • Elektronische medicatiedispenser (Wit-Gele Kruis)

De elektronische medicatiedispenser helpt patiënten bij de inname van hun medicatie op het juiste tijdstip. Het toestel geeft een geluidssignaal ter herinnering en registreert wanneer de dispenser wordt omgedraaid om de medicatie eruit te nemen. Het signaal stopt dan vanzelf. De medicatiedispenser kan aangesloten worden op de zorgcentrale voor optimale opvolging en ondersteuning vanop afstand.

  • Medische metingen (Z-plus)

De zorgcentrale volgt en analyseert diverse medische metingen die patiënten zelf thuis uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan metingen van de glucose, bloeddruk en hartslag. De zorgcentralisten koppelen de resultaten terug naar zowel de patiënt als betrokken zorgverleners. Dat biedt kansen in de grondige opvolging van patiënten met (verschillende) chronische aandoeningen.

Ook in de toekomst blijft de zorgcentrale doorontwikkelen. De integratie van systemen die localisatie buitenshuis mogelijk maken, van uitgebreidere telemonitoringssystemen en van valdetectie-technologie staat hoog op het verlanglijstje. De zorgcentrale kan door die integraties een belangrijke rol spelen in de centrale aanbieding en opvolging van telegeneeskunde. Die ontwikkeling leidt niet alleen tot meer en betere zorg in de eigen omgeving, maar creëert ook nieuwe soorten van zorg door analytische algoritmen in te zetten voor preventie en predictie van zorgnoden.

  • Een personenalarm is een ideaal hulpmiddel voor wie zo lang mogelijk en veilig in zijn eigen omgeving wil blijven wonen.

  • Ook externe organisaties zoals mutualiteiten kunnen beroep doen op de zorgcentrale.

  • De zorgcentrale speelt een belangrijke rol in de centrale aanbieding van telegeneeskunde.

Happy Aging als facilitator

Happy Aging stimuleert ondernemerschap binnen de (ouderen)zorg. Een uitgebreid netwerk van bedrijven, zorgorganisaties, kennisinstellingen, beleidsorganisaties en burgers wordt betrokken bij duurzame innovatie van de sector. In het unieke living lab legt Happy Aging de focus op de eindgebruiker: ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals. Zij geven feedback over hun noden, wensen en beperkingen en ze testen innovatieve producten en diensten. Binnen dat kader organiseert Happy Aging meermaals per jaar een ‘Happy Aging on Tour’, waarbij één van de ledenorgananisaties wordt bezocht en andere leden een podium krijgen door middel van een pitch. De ideale gelegenheid om elkaar op een informele manier beter te leren kennen en meer inzicht te krijgen in de activiteiten van onze leden.

Dit artikel kwam tot stand dankzij de samenwerking en partnership tussen ING en Happy Aging.