Innovatie

23 november 2017

Zorg buiten de ziekenhuismuren: welke impact heeft de digitalisering op de zorgsector?

De digitale transformatie is niet meer weg te denken uit de zorgsector. Maar hoe ziet die transformatie er in de praktijk uit? En valt er niemand uit de boot? Elena Bonfiglioli, Senior Managing Director Healthcare bij Microsoft, legt uit wat de mogelijkheden en de valkuilen zijn.

Hoe ziet de toekomst van de gezondheidszorg eruit?

"Het huidige systeem leunt meer aan bij ziekenzorg. De nadruk ligt op genezen, terwijl het ziekenhuis van de toekomst zal inzetten op preventie. Een zorgverlener moet een burger niet zien als een patiënt, maar als een klant. Gezondheidszorg zal in de toekomst focussen op dienstverlening die vermijdt dat burgers patiënten worden."

"Klantgerichtheid wordt dus essentieel. Hoe kunnen we vermijden dat mensen ziek worden en hoe kunnen we op maat werken? Op die vragen biedt digitalisering een antwoord. Een belangrijk element is de verschuiving van zorg binnen ziekenhuismuren naar zorg buiten die muren. De mogelijkheden op dat vlak zijn legio."

Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

"Stel: je hebt COPD, een chronische longziekte. Wat als er een app zou bestaan die je monitort en bij onregelmatigheden alles doorstuurt naar je arts? Dan hoef je niet voor elk voorval naar de spoedafdeling te gaan. In Noorwegen loopt een proefproject met thuismonitoring voor COPD-patiënten, dat al tot 30% minder opnames leidde. Je reduceert kosten en vermindert stress bij patiënten."

"Dergelijke technologische ontwikkelingen spelen ook in op het fenomeen dat patiënten te snel en onnodig naar de spoedafdeling gaan, soms met urenlange wachttijden als gevolg. Daar heeft de Portugese dienst Bevolkingsgezondheid op ingespeeld met een app waarbij je online de wachttijden kunt volgen. Er zijn tal van voorbeelden van online gezondheidszorgdiensten te verzinnen, die de shift maken van de waiting room naar de living room."

"Technologische ontwikkelingen spelen in op het fenomeen dat patiënten te snel en onnodig naar de spoedafdeling gaan"
Wat zijn de valkuilen?

"De zoektocht naar het evenwicht tussen technologische ontwikkelingen die veiligheid en gezondheid verbeteren, en respect voor de privacy. En uiteraard moet de technologie heel gebruiksvriendelijk zijn. Het grootste ziekenhuis in Europa, Huss in Helsinki, is een voorloper op dat vlak. Ze hebben een digitale versie gemaakt van hun fysieke ziekenhuis. Het online platform heeft per afdeling hubs om te communiceren met patiënten. De online begeleiding omvat een ‘symptom navigator’, virtuele consultaties en follow-up gesprekken. Een enorme verbetering op het vlak van service aan ouderen en minder mobiele patiënten."

"De hubs werken ook met chatbots die patiënten advies geven tijdens een pre-screening. Deze screening is de basis voor een Skypegesprek met een verpleegkundige die bepaalt of een real life consultatie nodig is. Ook voor artsen in opleiding biedt digitalisering mogelijkheden. Zo kunnen we aan de hand van een hololens artsen in opleiding van over heel de wereld bij een ingewikkelde procedure laten meekijken. Alles wordt veel toegankelijker, wat de kennisdeling alleen maar bevordert."

Riskeer je dan niet dat zo’n chatbot bepaalde zaken over het hoofd ziet?

"Nee, omdat alles wordt opgeslagen verloopt zo’n screening veel nauwkeuriger. Ten tweede werkt een chatbot op basis van een checklist waar fysieke mensen achter zitten. Ten slotte wordt dit enkel toegepast bij routine-onderzoeken of check-ups, niet bij urgente opnames."

"Dit is gepersonaliseerde zorg met gebruik van technologie: absoluut niet hetzelfde als bijvoorbeeld je symptomen intikken in Google. Het is niet de bedoeling om artsen te vervangen, maar om een extra service aan te bieden die patiënten empowert, levens kan redden en een betere ervaring aanbiedt. Een mooi voorbeeld hiervan is een bril die is ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking. De bril registreert aan de hand van een camera wat er in de omgeving gebeurt en vertelt dat aan de persoon in kwestie. Deze bril verbetert de levenskwaliteit van die patiënt aanzienlijk. In het beste geval wordt dit soort technologie voor iedereen toegankelijk en betaalbaar."

Over betaalbaarheid gesproken. Deze technologieën kosten enorm veel geld, terwijl de gezondheidssector alsmaar meer moet besparen. Welke oplossing ziet u?

"In elke evolutie zijn er leiders en volgers. Uiteraard kan niet elk ziekenhuis meteen dit soort investeringen doen. Maar het is wel aan de leiders om aan te tonen welke impact digitalisering kan hebben. Door succesverhalen te delen en de re­turn on investment te benadrukken kunnen we stap voor stap meer mensen overtuigen om te geloven én te investeren in digitale innovatie."

"De grootste uitdaging zal zijn om mensen vertrouwd te maken met deze innovaties. Het is onze verantwoordelijkheid als ontwikkelaars om te bewijzen dat de technologieën betrouwbaar zijn. De vraag is niet meer waarom, maar hoe en wanneer. We staan nu aan het begin van een evolutie die de komende jaren alleen maar zal versnellen."

"De grootste uitdaging zal zijn om mensen vertrouwd te maken met deze innovaties"
Bent u betrokken bij of werkt u in de gezondheidssector?


Onze Relationship Managers en National Managers helpen u verder bij al uw uitdagingen.