Innovatie

9 augustus 2018

Imec.istart rondt kaap van €100 miljoen

Het imec.istart business accelerator programma, waarin ING een van de partners is, heeft redenen om te vieren. In februari rondde het de kaap van honderd miljoen aan externe investeringen in de deelnemende startups.

Het behoort daarmee tot de top drie procent programma’s wereldwijd die erin slagen startups te helpen aan vervolgfinanciering. En de versnelling zet zich door!

Hefboom
“Ons tweehonderdmiljoen-feestje zou wel al eens in 2019 kunnen zijn”

Inmiddels staat de teller al boven de honderdvijfentwintig miljoen. Daarmee kent het imec.istart programma een hefboomfactor van zeventien, wat wil zeggen dat het voor elke euro eigen investering zeventien euro aan externe vervolgfinanciering weet veilig te stellen. Sven De Cleyn, programma manager bij imec.istart is een tevreden man: “Dit toont aan dat we met onze kleine initiële investeringen echt dat hefboomeffect kunnen creëren, waarbij we startups klaarstomen voor hun volgende groeifase en andere financiers bereid zijn het van ons over te nemen. Bij het ‘honderd miljoen feestje’ in februari voorspelde ik bovendien – initieel al lachend – dat ons tweehonderd miljoen feestje wel al eens in 2019 zou kunnen zijn. Ik denk dat ik er met die voorspelling niet ver naast zal zitten als ik zie hoe snel het momenteel evolueert.”

Investeren in vroegste fase

Het imec.istart programma bestaat sinds 2011, toen de hele startup scene in Vlaanderen nog in de kinderschoenen stond. Onder impuls van imec (toen voor de fusie nog iMinds) en met steun van de Vlaamse overheid was het toen een van de eerste accelerator programma’s in Vlaanderen. Imec.istart is een zogenaamde pre-seed accelerator, wat wil zeggen dat het zich richt op startups in de vroegste stadia van hun bedrijfsvoering. In deze fase zijn de bedrijfjes bezig met zaken als marktonderzoek, productontwerp, intellectuele eigendom en het uitwerken van een businessmodel. Door financieel in hen te investeren én hen in hun beginperiode te begeleiden, stoomt imec.istart haar deelnemers klaar voor het binnenhalen van hun eerste klanten en (indien nodig) externe financiers.

Groei, mede dankzij partners
“Dankzij partners als ING kunnen we een compleet pallet aan expertise bieden.”

Inmiddels telt het programma meer dan honderdvijftig deelnemers en alumni. Gemiddeld duurt hun passage bij imec.istart een 16-tal maanden, met een minimum van twaalf (en een maximum van 18). De eerste jaren accepteerde imec.istart een twintigtal startups per jaar. Sinds de toetreding van ING in 2015 is de jaarlijkse capaciteit opgeschroefd naar ongeveer vijfentwintig. Maar deze toename in aantal deelnemers is niet de voornaamste reden voor het recente succes. Sven De Cleyn: “Natuurlijk helpt deze grotere portfolio om meer investeerders aan te trekken. Maar de toename in vervolgfinanciering die we nu zien, heeft vooral te maken met de maturiteit van de deelnemende bedrijven en met onze ondersteuning van de startup scene in het algemeen. 

Sowieso zie je het effect van de bedrijfjes die in de beginjaren zijn toegetreden en nu al relatief ver staan in hun ontwikkeling. Hun dossiers zijn erg volwassen, ze trekken makkelijker investeerders aan en hebben ze typisch ook grotere bedragen nodig om hun activiteiten internationaal uit te breiden. Daarnaast is onze eigen dienstverlening ook uitgebreid en verbeterd. Zeker door de hulp van partners als ING, en enkele andere die inmiddels zijn toegetreden, kunnen we de startups een compleet pallet aan expertise bieden. En tot slot merken we dat het investeringsklimaat ten aanzien van startups een belangrijke sprong heeft gemaakt. Er zijn de laatste jaren tal van investeringsfondsen bijgekomen in België. Ook zien we een diversifiëring in de financieringsmogelijkheden. In de beginjaren moesten onze startups zich voornamelijk richten op risico-investeerders zoals venture capitalists en business angels. Inmiddels stappen ook banken en grote bedrijven in pre-seed investeringen. En ook crowdfunding kende een opmars. Daarenboven zien we ook een geografische evolutie. In toenemende mate staan we op de radar van buitenlandse investeerders. Voorlopig nog hoofdzakelijk vanuit andere Europese landen, maar de rest van de wereld ligt om de hoek.”

Als startups zelf overnames gaan doen

Het binnenhalen van financiers is een zaak. Maar voor Sven De Cleyn is er nog een andere parameter waar hij enthousiast van wordt: “Ik kijk uit naar het moment waarop onze startups niet alleen maar worden overgenomen, maar ook zelf overnames beginnen doen. Voor mij zal dat het moment zijn waarop we weer een grote nieuwe stap in onze volwassenheid hebben gemaakt.” Of dat snel zal gebeuren, wil hij nog even voor zich houden.

Voor wie interesse heeft in imec.istart

Aanhaken bij imec.istart kan op verschillende manieren:

  • Als deelnemer kan je drie keer per jaar intekenen op een open call. Die is bewust laagdrempelig en staat open in januari, mei en september. Imec.istart richt zich met name op technologie-startups, zowel in software als hardware.
  • Ook voor bedrijfspartners heeft imec.istart een aanbod op maat in ruil voor het ter beschikking stellen van hun expertise in het accelerator programma.
  • En voor investeerders organiseert het tweemaal per jaar een exclusief event waarin de vijfentwintig meest beloftevolle deelnemers hun pitch mogen doen. Het volgende event staat gepland voor 28 november.