Innovatie

6 december 2021

Injectis vindt oplossing voor moeilijk te saneren bodems

Injectis, gevestigd in Waregem, heeft een baanbrekende technologie ontwikkeld om verontreinigde bodems efficiënter te saneren. Oprichter Jeroen Vandenbruwane, die Injectis leidt sinds november 2014, doet zijn verhaal.

Fauna en flora en onze volksgezondheid hangen af van een goede bodemkwaliteit. Er bestaan oplossingen om die kwaliteit te beschermen. Dat kan door de grond af te graven en te behandelen, maar men kan de grond ook ter plaatse reinigen (in-situ bodemsanering). 

Injectis maakt bodemsanering efficiënter

Bij in-situ bodemsanering gebruikt men vaak direct-push technologie (DPT). Daarbij wordt een reinigend product geïnjecteerd via een lans. Dat is een interessante methode, maar heeft zo zijn nadelen. “Het vermindert de doorlatendheid van de bodem en doordat de injecties vaak met grote kracht toegepast worden, bestaat de kans dat er product terug naar boven komt of ontstaat er fracturing in de bodem”, stelt Jeroen Vandenbruwane van Injectis.

Met de SPIN-injectietechnologie wil Injectis die nadelen wegwerken. De technologie zorgt ervoor dat de “neutraliserende” producten gelijkmatiger, gerichter en dus efficiënter in de bodem worden verspreid. Dat is mogelijk doordat de bodem niet gecompacteerd of versmeerd raakt op de plek waar het product geïnjecteerd wordt. Zo kan Injectis ook bodems behandelen die voordien als “niet-behandelbaar door middel van injectie” werden gecatalogeerd.

In 2018 stelde Injectis hun toekomst in deze sector veilig door met succes een Belgisch octrooi aan te vragen op hun SPIN-injectietechnologie. Om deze technologie ook te vermarkten in het buitenland, heeft Injectis zowel een Amerikaans als een Europees octrooi aangevraagd, waarvan het Amerikaanse reeds is toegekend. 

“Duurzaamheid staat gelijk aan efficiëntie, efficiëntie staat gelijk aan kostenreductie en kostenreductie staat gelijk aan meer winst.” - Jeroen Vandenbruwane, Injectis

“Duurzaamheid staat gelijk aan efficiëntie, efficiëntie staat gelijk aan kostenreductie en kostenreductie staat gelijk aan meer winst.” - Jeroen Vandenbruwane, Injectis

Wie is Jeroen Vandenbruwane?

Na het voltooien van een PhD in de Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent, begon Jeroen Vandenbruwane te werken als projectingenieur voor een erkende bodemsaneringsdeskundige in Vlaanderen. Gedurende de zeven jaar waarin hij voor talrijke complexe bodemdossiers een doordachte oplossing trachtte te vinden, stuitte Jeroen op een probleem in deze sector. Hij besloot om zich aan de andere kant van het spectrum te wagen door zijn eigen bedrijf op te starten.

Zo kwam Jeroen in 2015 met zijn eigen, innovatieve oplossing, die de mogelijkheden in de bodemsaneringssector zou gaan heroriënteren. De "SPIN Injection Technology" van Injectis maakt het mogelijk om moeilijk of niet te saneren bodems alsnog te reinigen op een kostenefficiënte manier. 

Duurzaam ondernemen: meer dan ecologie

Volgens Jeroen gaat duurzaamheid niet alleen over materialen en technologieën, maar ook over mensen, zoals klanten, leveranciers, onderaannemers en medewerkers. Binnen Injectis is er geen sterke hiërarchie. De werknemers hebben veel autonomie en flexibiliteit en nemen elk hun verantwoordelijkheid voor hun aandeel in de keten. “Efficiënt werken betekent dat je een aantal dagen hard moet werken, maar ook een aantal dagen vrij moet hebben om voldoende quality time te hebben”, meent Jeroen.

Hoe zou Jeroen anderen overtuigen om groen te gaan? “Mensen die niet overtuigd zijn van de ideologie, zullen op termijn wel overtuigd worden door een financiële prikkel”, volgens Jeroen. “Duurzaamheid staat gelijk aan efficiëntie, efficiëntie staat gelijk aan kostenreductie en kostenreductie staat gelijk aan meer winst.” 

Betrouwbare partner

Eén van de mensen met wie Jeroen graag samenwerkt, is Cindy, de ING Business Banker van Injectis. “Vanaf het begin was de verstandhouding met Cindy heel goed. Het is heel fijn om regelmatig contact te hebben met de bank. Los van eventuele kredietaanvragen spreken we ook af om samen de financiële cijfers door te nemen”, aldus Jeroen.

“Ik heb deelgenomen aan een ING-evenement speciaal voor starters, waar beginnende ondernemers hun ervaringen, valkuilen en tips & tricks konden delen. Sindsdien zijn Injectis en ING betrouwbare partners geworden en volgde het kapitaal voor de nodige investeringen.”