Innovatie

29 maart 2017

Ondersteuning voor innovatieve ondernemers

Door de digitalisering en het internet verandert ons bedrijfslandschap razendsnel. Ook banken moeten zich aanpassen. Dat is de reden waarom we bij ING start-ups ondersteunen zodat ze kunnen uitgroeien tot de toonaangevende bedrijven van morgen.

Heeft een start-up in pakweg e-health andere behoeften dan een ondernemer die een metaalverwerkend bedrijf opzet? Uiteraard. En aangezien er de laatste tijd meer en meer start-ups en innovatieve bedrijven het licht zien, vond ING het tijd om aan de noden van deze groeiende groep te beantwoorden. Voor hen werden de 'Innovation Bankers' in het leven geroepen, een vijftigtal zeer gespecialiseerde bankiers die start-ups helpen om tot grote, gezonde bedrijven uit te groeien. Jaime Cuykens, zelf een voormalig entrepreneur, is een van hen.

Samenwerking, de sleutel tot succes
"De innovation bankers zijn gespecialiseerde bankiers die instaan voor de begeleiding van start-ups."

Om start-ups en scale-ups te steunen, ging ING in zee met enkele bekende incubatoren, waaronder iMinds, ICAB, NestUp en EEBIC. Die selecteren de bedrijven. "Het is een succesvolle samenwerking. De incubator zorgt voor de mentoring, om bijvoorbeeld een product-market-fit te versnellen. Wij zorgen voor relatiebemiddeling en professionalisering. Zo bundelen we onze krachten om het potentieel van de start-ups en scale-ups te helpen ontwikkelen."

De drie C’s

"Hoe die ondersteuning van ING er concreet uitziet, vatten we samen in drie C’s", zegt Cuykens. "Capital, Content en Clients."

  • Capital
    "De eerste C verwijst naar de financiering. Dat kan een bankkrediet zijn, maar ook crowdfunding of een gesprek met venture capitalists. We onderzoeken elk dossier individueel en gaan na wat de beste financieringsmethode is", aldus Jaime Cuyckens.
  • Content
    "Als grote bank komen wij voortdurend in contact met voormalige bedrijfsleiders, investeerders, advocaten en fiscalisten. Die mensen introduceren wij bij de start-ups om hun expertise te delen. Zo doen de start-ups essentiële kennis op die hen helpt tijdens hun groeiproces. Wat is het belang van werkkapitaal? Waarom moet ik voorzichtig zijn met al te snelle groei? Wat zijn de juridische implicaties van een kapitaalsverhoging? Hoe moet mijn businessplan eruitzien als ik bij investeerders langsga? Hoe kan ik mijn businessmodel meer slagkracht geven? Wat is een zinvolle go-to-marketstrategie? Voor zulke cruciale vragen is het van belang dat de ondernemers beroep kunnen doen op kenners. Ervaren ondernemer kunnen je als starter challengen, je businessplan finetunen en deuren voor je openen", zegt Cuykens. "Voor startende bedrijven is dat goud waard."
  • Clients
    Last, maar zeker not least, is er het luik 'Clients'. "Als bank hebben wij een waardevol en uitgebreid klantenbestand. En we krijgen heel vaak de vraag van grote klanten: welke nieuwe technologie zou onze business kunnen helpen? Waar kunnen we terecht om een bepaald probleem op te lossen? In zulke gevallen zullen we de beste start-ups in contact brengen met die klanten. De start-ups krijgen op die manier een voet tussen de deur. Daarna is het aan hen natuurlijk."
Wat denken onze klanten?

“De starters zijn erg enthousiast over onze aanpak. Niet alleen brengen we starters in contact met mogelijke partners, ze krijgen ook sneller een lening omdat er nu meer rekening gehouden wordt met kwalitatieve criteria. We noemen dat ‘Smart Lending’. Smart lending is een earlystagelening waarbij innovation bankers al vroeg leningen kunnen toestaan aan innovatieve ondernemers die aan bepaalde ‘smart criteria’ voldoen”, vertelt Cuyckens.

Hoe zal de banksector evolueren in de toekomst?

“De fundamenten zijn gelegd met een netwerk van experts en universiteiten. Nu komt het erop aan om de zaken te finetunen. Ik denk dat dit nog maar het begin is van een nieuw tijdperk in de banksector. Ik ben er absoluut van overtuigd dat de sociale functie van de bank weer aan het toenemen is. Net zoals dat vroeger ook al gebeurde, maar op kleinere schaal: mensen met elkaar in contact brengen en hen vooruit helpen”, aldus Cuyckens.

"Ik ben er absoluut van overtuigd dat de sociale functie van de bank weer aan het toenemen is."

Een voorbeeld

“Partnership met ING is fundamenteel voor ons”

EEBIC is een van de incubatoren waar ING recent mee in zee ging. Deze start-up-begeleider ontstond begin de jaren negentig als een investeringsfonds in de schoot van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ING was er al in die beginperiode bij betrokken. De fondsen bestaan nog altijd, maar werden ondertussen uitgebreid met onder andere co-working-spaces en ondersteunende diensten voor jonge ondernemers.

“EEBIC screent een 600-tal bedrijven per jaar, zowat 120 daarvan mogen op begeleiding van de incubator rekenen”, zegt CEO Olivier Belenger. “Een 30-tal wordt gefinancierd. Via de verschillende fondsen is daarvoor ongeveer 70 miljoen euro beschikbaar.

Hoe gaat zo’n samenwerking in zijn werk?

Belenger omschrijft de taak van EEBIC als volgt: “we begeleiden innovatieve, startende bedrijven waarin we potentieel zien. Het partnership met ING is daarbij fundamenteel. ING heeft bijvoorbeeld een eigen ‘innovation officer’ aangesteld die onze projecten onder zijn hoede neemt. Een initiatief als ‘Innovation Bankers’ is dan ook een fantastische aanvulling op de meer fundamentele investerings- en begeleidingstrajecten die wij opzetten. Bovendien is ook de expertise en het netwerk dat ING in huis heeft een niet te onderschatten voordeel.”