Innovatie

20 juni 2016

De toekomst is aan de ecosystemen

Je kennis delen met andere ondernemingen? Het klinkt misschien vreemd, maar dat is een van de elementen die een bedrijf succesvol maken. Hoewel Jurgen Ingels al deze en andere ideeën in de fintechsector verzamelde, zijn ze ook relevant voor andere sectoren.

“De tijd is voorbij dat de klant her en der toepassingen kocht en dan een integrator in de arm nam: hij wil een geïntegreerde totaaloplossing. Tegelijk gaat het zo hard dat je niet alles zelf kunt doen. Je moet wel specialiseren om internationaal te concurreren.” Dat is de uitdaging. Jurgen Ingels wijst meteen ook in de richting van een oplossing: “Je hebt een ecosysteem nodig.”

Je moet wel specialiseren om internationaal te concurreren.
Geld, een platform en gedeelde kennis

Nadat Jurgen Ingels vijf jaar in de private equity had gewerkt, richtte hij in 2000 Clear2Pay op. Zijn technologiebedrijf biedt banken een oplossing om geld makkelijk internationaal te verplaatsen. Nu zijn bedrijf verkocht is, gebruikt hij zijn kennis en ervaring om jonge fintechbedrijven de boost te geven die ze nodig hebben om door te groeien. “Vandaag is de context wel helemaal anders”, zegt hij.

“Als je succesvol wil zijn, heb je drie elementen nodig. Allereerst geld: daarom hebben we Smartfin Capital opgericht.” Maar – en dat is het tweede element – bedrijven moeten ook weten wat hun eindklant precies wil, hoe ze hun producten, maar ook andere, gerelateerde producten gebruiken. In de fintech is dat een technische uitdaging waar een platform, dat als lijm verschillende apps verbindt, een oplossing biedt.

Ten derde is het ondertussen ook duidelijk dat één onderneming niet meer alles zelf kan, maar zich moet richten op een deelaspect en daarin de allerbeste worden. “En dan moet je samenwerken met anderen die de beste zijn op hún domein om producten te bouwen die de beste ter wereld zijn”, legt hij uit. “Dat idee van een ecosysteem en kennis delen wordt erg belangrijk.”

Dat idee van een ecosysteem en kennis delen wordt erg belangrijk.
Elk zijn rol

Of de wendbare fintechspelers de grote, wat logge banken uit de markt zullen duwen en hun rol overnemen? Daar gelooft Jurgen Ingels niet in. “Een bank is een bank; een techbedrijf is een techbedrijf. Een techbedrijf zal nooit een bank worden. Maar de techspelers gaan de banken wel helpen om veel vlotter en efficiënter te werken. Banken moeten die techspelers omarmen en hun applicaties integreren in hun eigen omgeving om het leven van de klant aangenamer en beter te maken. Dan zal de klant ook geen reden hebben om weg te gaan.”

Een bank zal ook nooit een techbedrijf worden. Ooit kon een bank 1.000 IT'ers aantrekken en zelf alles van A tot Z onder controle houden, maar vandaag lukt dat niet meer. Dankzij open source bouwt ook een kleine start-up op de kennis en expertise van misschien wel 100.000 van de beste ontwikkelaars wereldwijd. Hun aanpak is ook helemaal anders. “Een technologiebedrijf bouwt vandaag een product dat niet perfect is, releaset dat en maakt op basis van feedback van de markt een tweede versie. Na een aantal iteraties heb je een product dat perfect voldoet aan de eisen van de markt.”

Tot slot: hebben we het nu alléén over de financiële sector? Neen, zegt Jurgen Ingels duidelijk. “Dit gaat ook op voor de gezondheidszorg, logistiek... De wereld verandert erg snel, maar onthoud dat real time en data driven belangrijk worden, in álle omgevingen.”

Ondernemen is kennis delen. De vijf gouden tips van Jurgen Ingels.
  1. Ondernemingen die internationaal willen concurreren, moeten zich focussen op datgene waar ze de allerbeste in kunnen zijn.
  2. U maakt het leven van de klant makkelijker als u hem kent, niet alleen voor wat uw eigen product betreft, maar ook breder.
  3. Zowel de 'oude' banken als de 'jonge' fintechbedrijven hebben een rol te spelen. Ze moeten elkaar versterken wanneer ze de klant een oplossing aanbieden.
  4. Real time. Data driven. Dat zijn de eisen waar toepassingen vandaag aan moeten voldoen.
  5. Geen enkel bedrijf staat alleen. Om succesvol te zijn, moeten ondernemingen in een ecosysteem samenwerken met anderen, verbindingen leggen en kennis delen.


En nu ?