Innovatie

25 april 2019

LNG: duurzaam en rendabel?

Steeds meer transportbedrijven investeren in trucks op LNG (Liquefied Natural Gas). Het staat buiten kijf dat trucks op LNG een zegen zijn voor de luchtkwaliteit. Maar zijn ze ook rendabel? En is LNG als brandstof voor trucks een blijver?

Uit gegevens van aardgasinfrastructuurbeheerder Fluxys blijkt dat LNG als brandstof voor trucks een forse expansie kent. De afname van LNG in de vier Noordwest-Europese haventerminals verdubbelt om de twee jaar. Volgens Laurent Remy van Fluxys is daarvan ongeveer 40% bestemd voor transport. De Europese Commissie verwacht dat het aandeel van het aantal LNG trucks in 2025 zal stijgen tot 10%. Sectorfederatie Eurogas spreekt zelfs van een marktaandeel van 20% in 2030. 

Klanten vinden het belangrijk

Remitrans is een transportbedrijf met een groen hart. Het won vorig jaar de Green Truck Award en binnenkort rijden 16 van zijn 75 trekkers op LNG. Sinds kort kunnen die ook tanken in het eigen vulstation in Ninove. Voor bestuurder Frank Coppens is het hoog tijd dat de transportsector iets doet aan zijn vervuilend imago. LNG-trucks kunnen daartoe bijdragen. “Ze stoten tot 90% minder fijn stof en 30% minder NOx uit dan de klassieke diesels. Ook qua CO2-emissie kan de winst tot 20% oplopen,” aldus Coppens.

Dat wordt volgens hem geapprecieerd door klanten. “LNG is een manier om je te onderscheiden van de concurrentie. Een aantal van onze klanten-retailers informeren jaarlijks naar de voetafdruk van onze fleet. En als je op LNG rijdt, zijn ze bereid om met je mee te denken in “trajectlussen”. Zo kan de actieradius van de LNG-tank maximaal geëxploiteerd worden.  Maar dat betekent (voorlopig) niet dat ze bereid zijn om meer te betalen voor milieuvriendelijker transport.”

"Als je op LNG rijdt, zijn klanten bereid om met je mee te denken in trajectlussen”

Rendabel door overheid

Een truck op LNG kost al gauw 20 tot 30.000 EUR meer dan een diesel. Het prijsverschil zit hem in de koeltanks die het vloeibare gas op -162° moeten houden. Is die meerkost wel te rentabiliseren als klanten niet bereid zijn om meer te betalen? Volgens Frank Coppens is dit momenteel niet mogelijk zonder hulp van de overheid. “Het lagere verbruik is weliswaar een plus en de nabijheid van het eigen station verhoogt de efficiëntie. Maar het zijn vooral de subsidies en het nultarief voor accijnzen die ervoor zorgen dat LNG kan concurreren met diesel. En ook buiten België zijn er voordelen: zo stelt Duitsland LNG-trucks tot 2021 vrij van de kilometerheffing.”

Jonathan Pays van de ING Government Support Desk, bevestigt. “De Vlaamse overheid steunt de aankoop van trucks op LNG. De ecologiepremie kan er voor een kmo oplopen tot 20% van de totale aankoopprijs. Bovendien geldt er tot 2020 een vrijstelling van BIV (Belasting op de inverkeerstelling) en verkeersbelasting. In Wallonië bestaat er een gelijkaardig wetsvoorstel voor subsidiëring, maar het werd nog niet gestemd in het parlement. Het is weinig waarschijnlijk dat dat nog zal gebeuren voor de verkiezingen.” In de markt gaat het gerucht dat er evenwel politieke wil bestaat om de wet retroactief toe te passen. 

"Vooral de subsidies en het nultarief voor accijnzen zorgen ervoor dat LNG kan concurreren met diesel"

Actieradius

Het type waarmee Remitrans rijdt heeft een actieradius van ongeveer 800 km. Daarmee ben je gedekt voor het klassieke binnenlandse transport. Coppens merkt op dat nu ook de commerciële brandstofverdelers investeren in LNG. Samen met de installaties van de transportbedrijven zijn in België op korte termijn 12 stations actief. Met een tankkaart van het netwerk AS-24 kunnen ook derden bij Remitrans terecht. Frank Coppens stelt dat dit niet enkel wenselijk maar ook nodig is in het licht van de grootte van de investering. Op termijn wil Remitrans quasi al zijn trekkers vervangen door LNG-exemplaren. Op dat moment zal het bedrijf voldoende interne vraag hebben.

Laurent Remy van Fluxys bevestigt dat het aantal tankstations voldoende groot is geworden om voldoende comfort te bieden inzake bereik. Dat was nog niet lang geleden anders. “Om die kip-ei-redenering te doorbreken investeerde Fluxys in 2014 in het eerste station in Veurne. De ervaringen bij de bouw van dat station en de feedback van de exploitant Erik Mattheeuws worden nu aangewend bij de bouw van een tweede station in Houdeng bij La Louvière. Die aanzet en de positieve ervaringen hebben mee geleid tot investeringen in stations door andere partijen en daar zijn we fier op.”

Samen met de installaties van de transportbedrijven zijn in België op korte termijn 12 stations actief

Overgangsoplossing

Remitrans zal voor alle trucks die de komende jaren vervangen moeten worden, kiezen voor LNG. Toch beseft Frank Coppens dat LNG een tussenoplossing is, in afwachting van betaalbare en betrouwbare technologie op basis van waterstof. Dat zal volgens hem nog een tiental jaar duren. Er is bijgevolg ook wat onzekerheid met betrekking tot de restwaarde van LNG-trucks. Maar die neemt het bedrijf er bij: “Normaal rijden we 7 jaar met onze trekkers. Stel dat er op dat moment geen goede prijsvorming is op de tweedehandsmarkt, dan doen we er gewoon 2 jaar bij.”

Claude Yvens, hoofdredacteur bij Transport Media, volgt het thema van nabij. Hij bevestigt dat LNG slechts een tussenstap is. Op termijn ziet hij elektrische trucks en bestelwagens voor afstanden onder de 200 km en voor leveringen in de stadskernen. Voor al de overige transporten verwacht hij dat waterstof de beste oplossing zal zijn. De technologie staat volgens hem op punt, maar de kostprijs is zeer hoog. Hij verwijst naar stadbussen op waterstof in China waarvoor de meerprijs liefst 150.000 USD bedraagt. Hij verwacht dat die verschillen zullen afnemen. Ten vroegste tegen 2025, uiterlijk tegen 2030. Dat geldt ook voor de beschikbaarheid van tankstations. In afwachting vindt hij LNG trucks een prima investering. 

Toch zijn er volgens Yvens ook frontrunners die nu al kiezen voor waterstof. “Volgend jaar introduceert het Amerikaanse Nikola Motors zijn “hydrogen trucks” op de Europese markt. Twee Belgische transportbedrijven hebben al een bestelling geplaatst.” Waarom doen ze dat? “Ik kan enkel veronderstellen dat ze ervan uitgaan dat de intrede minder lang op zich zal laten wachten en dat er klanten zijn die waterstof zullen eisen. Voertuigen op waterstof stoten immers geen CO2 uit en combineren dat met een betere luchtkwaliteit. Als de prijs van CO2-uitstoot substantieel zou verhogen, dan verandert dat de business case van waterstof,” besluit Yvens.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.    

"Als de prijs van CO2-uitstoot substantieel zou verhogen, dan verandert dat de business case van waterstof"

  • LNG-trucks stoten minder CO2 en fijn stof uit dan klassieke diesels.

  • De overheid maakt investeren in LNG rendabel.

  • LNG is een goede overgangsoplossing tot waterstof betaalbaar wordt, maar dat zal nog jaren duren.

Geïnteresseerd in duurzame en innovatieve oplossingen voor uw onderneming?

Neem dan contact op met uw ING-gesprekspartner.

Of neem contact op met een Innovation Banker uit uw regio.