Innovatie

7 december 2017

Disruptieve technologie: 3D-printen

Steven Trypsteen

Economist bij ING België

Spotify, Netflix, Airbnb, Cambio, Uber… Er zijn heel wat bedrijven die gebruikmaken van disruptieve technologie. Wat opvalt is dat al deze bedrijven een dienst leveren. Disruptieve technologie lijkt dus enkel effect te hebben in de dienstensector. Maar dat klopt niet helemaal. Zo is 3D-printen aan een sterke opmars bezig. De investeringen in de technologie stegen in de laatste vijf jaar drie keer zo snel als de investeringen in traditionele kapitaalgoederen. Op dit moment is het aandeel van 3D-geprinte goederen wereldwijd nog klein, maar dit kan snel veranderen.

3D-printen, wat is dat?

3D-printen laat toe om een product te vervaardigden in zijn geheel. Laag per laag wordt het finale product ‘geprint’. In tegenstelling tot de traditionele manier worden geen afzonderlijke componenten geproduceerd die daarna samengebracht worden tot één geheel.

"3D-printen zorgt ook voor meer flexibiliteit in het productieproces."

3D-printen heeft heel wat voordelen die voor extra opbrengsten voor bedrijven kunnen zorgen. Zo maakt de nieuwe technologie het produceren van producten op maat veel gemakkelijker. Consumenten kunnen bereid zijn om meer te betalen voor gepersonaliseerde producten, wat meer geld in het laatje kan brengen voor bedrijven. 3D-printen zorgt ook voor meer flexibiliteit in het productieproces. Een kleine aanpassing in het computerprogramma en het printen kan beginnen. De nieuwe technologie kan ook voor een kortere leveringstijd zorgen aangezien de productie dichter bij de eindgebruiker komt te liggen. Deze factoren geven bedrijven die deze technologie gebruiken een competitief voordeel.

Daarbovenop komt nog dat het gebruik van 3D-printen heel wat kosten kan besparen. Vandaag hebben bedrijven veel mensen nodig voor de assemblage en transport, maar met 3D-printen is dat minder het geval. Maar er kunnen ook kosten bespaard worden op vele andere gebieden. Minder grondstofkosten, want het gebruik kan gemakkelijker geoptimaliseerd worden. Ronde metalen voorwerpen moeten bijvoorbeeld niet meer gesneden worden uit vierkante stukken met minder verlies aan metaal tot gevolg. Ook de kosten voor het aanhouden van voorraden kunnen omlaag. Aangezien 3D-printen zorgt voor kleinere schaalvoordelen dan traditionele productiemethodes, is er een kleinere stimulans om grote hoeveelheden te produceren en op te slaan.

Bovenstaande kostenbesparingen zijn goed nieuws voor bedrijven in de maakindustrie. Die kunnen dus goedkoper produceren. Maar deze evolutie is jammer genoeg niet voor iedereen positief. Doordat 3D-printen de nood aan transport en opslag doet verminderen kan die sector het dus moeilijker krijgen dan anderen. Deze sector is bovendien relatief belangrijk in de België en is goed voor 5,5% van het bbp.