Innovatie

5 december 2018

Gezondheidszorg: uitbreiding buiten de muren van het ziekenhuis

De gezondheidsinstellingen willen hun kosten inperken, terwijl de patiënt zo veel mogelijk in zijn vertrouwde familiale omgeving wil verblijven. In deze context dient het huidige aanbod van de gezondheidsinstellingen herbekeken te worden.

Dit was het centrale topic tijdens een colloquium bij ING op dinsdag 13 november, georganiseerd door GIBBIS, de werkgeverskoepel van de private social profit gezondheidsinstellingen van het Brussels Gewest. Diverse Belgische en Franse actoren deelden hun ervaringen in het kader van deze evolutie. Uiteraard kwamen ook de pijnpunten van vandaag en morgen aan bod.


Is hospitalisatie soms een bron van verspilling?

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) benadrukt dat er in de OESO-landen jaarlijks bijna 37 miljoen hospitalisatiedagen verkwist worden. In haar rapport ‘Tackling Wasteful Spending on Health’ belicht de OESO onder meer het aantal hospitalisatiedagen van de patiënten die men zou kunnen vermijden. Maar hoe?

In de meeste landen ziet men dat de hospitalisatieduur tussen 2000 en 2015 gedaald is. Dit is onder meer mogelijk dankzij de toepassingen van behandelingen die minder traumatiserend zijn voor de patiënt, evenals door de evolutie van de verzorging voor en na chirurgische interventies.

De OESO beveelt ook nieuwe infrastructuren aan voor de minder intensieve verzorging. Een efficiënte coördinatie kan in dit geval vermijden dat de patiënt moet terugkeer met een spoedgeval, want dit brengt op zijn beurt weer extra kosten voor het ziekenhuis mee.

Uitbreiding buiten de muren van het ziekenhuis

Thuishospitalisatie (TH), zorghotels, woonzorgcentra ... Al deze alternatieven bieden een oplossing op maat van de patiënten, weliswaar elk binnen hun eigen grenzen.

Zo is de voornaamste uitdaging de coördinatie tussen de vele partijen: uiteraard de ziekenhuizen, maar ook de behandelende artsen, het verzorgend personeel, de huishoudhulp enz. Het is een compleet nieuwe manier van werken die nog verder op punt moet worden gezet, zodat de patiënt zich in de beste omstandigheden kan laten verzorgen. 


Wat zijn de beste omstandigheden? Een van de voornaamste vaststellingen is de diversiteit van de behoeften van elke partij.

Het ziekenhuis kan niet meer alle patiënten dagenlang opvangen, maar wil ze ook niet laten vertrekken zonder de juiste medische ondersteuning en verzorging, want anders lopen ze het risico dat de patiënten opnieuw bij hen terechtkomen. 

De patiënt wil graag thuis zijn, maar wil vaak ook genieten van een structuur die aangepast is aan zijn medische, psychologische, sociale en financiële situatie. Bijgevolg zijn er heel wat behoeften, afhankelijk van persoon tot persoon, waar rekening dient mee gehouden te worden. 


Een gediversifieerd aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van de patiënt. Maar tegen welke prijs?

De opnamekosten zijn vandaag deels voor rekening van de patiënt. Ziekteverzekeringen kunnen hierbij helpen, maar ze dekken niet altijd de eventuele kosten voor de behandeling buiten het ziekenhuis.

Met het oog op deze verandering van vraag en aanbod en de ondersteuning van deze nieuwe initiatieven zijn de verschillende actoren (waaronder GIBBIS) voorstander van een meer automatische en algemene tussenkomst van de ziekteverzekeringen in de kosten van de medische verstrekkingen en van de opname in de structuren die deze ‘nieuwe’ patiënten opvangen. Net als bij het Franse model geniet men bij een TH van een speciale financiering.


De bijdrage van ING

ING wil zijn maatschappelijke rol vervullen en een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg. Daarom financiert de bank niet alleen onderzoek, maar ook de verschillende professionele actoren (ziekenhuizen, woonzorgcentra, huisartsen enz.) zonder hierbij de patiënt zelf uit het oog te verliezen uiteraard.

Daarom heeft ING dit jaar meegewerkt aan een collectieve denkoefening in samenwerking met verschillende Belgische deskundigen. Dit heeft aanleiding gegeven tot een studie uitgevoerd door ANTARES Consulting.

ING werkt momenteel samen met ANTARES Consulting aan een vervolgstudie. Deze wordt in maart 2019 voorgesteld. De nadruk zal hierbij liggen op de relatie tussen de ziekenhuizen en de actoren die een rol kunnen spelen in het posthospitalisatieproces.

Wilt u meer weten over de gezondheidssector?

> Laat u inspireren op onze speciale pagina

> of neem contact op met uw ING-gesprekspartner.

Meer info over GIBBIS vindt u op gibbis.be.