Innovatie

24 april 2018

Als R&D te breed, te duur en te risicovol wordt

Veel bedrijven beseffen dat hun intern R&D-model 'uit de mode'is, maar hebben het hard om het los te laten. Ooit moeten ze plooien, want multidisciplinair innovatie-onderzoek samen met derde partijen wordt de enige haal- en betaalbare norm.

De R&D-spreidstand tussen fundamenteel en toegepast onderzoek is immers te breed – en te risicovol –geworden om nog op eigen kracht te overspannen. Het internationaal gerenommeerde onderzoekscentrum imec stuwt en ondersteunt coöperatieve en open innovatie.

Einde van het gesloten R&D-model
"Alle verworken, nietconcurrentiële kennis biedt imec aan voor hergebruik", Piet Verhoeve, program director imec

Een intakegesprek bij imec begint vaak als volgt:

- Klant: "Ik wil alle rechten op alle onderzoeksresultaten exclusief voor ons bedrijf!"

- imec: "Akkoord, maar hoe gaat u dat betalen?"

Waarop imec de vraag verfijnt: "Wat zoekt u echt? Wat is het minimum aan intellectual property (IP) waarmee uw bedrijf echt het verschil kan maken?"

Pas als de onderhandelingen dat punt bereiken, kan imec het R&D-project daadwerkelijk en doelgericht starten in de meest optimale samenwerking voor iedereen. De praktijk leert dat zelfs wanneer bedrijven erin slagen om alle IP exclusief voor zich op te eisen, ze maar een fractie van die eigendomsrechten benutten. Ze zitten met andere woorden op een berg kennis waarin ze heel veel resources pompten, maar nauwelijks iets mee aanvangen.

'Not invented here'-syndroom
"Veel bedrijven blijven innovatieblind" Luc Van den hove, CEO imec

Veel bedrijven beseffen wel dat ze hun klassieke, lineaire R&D-benadering (research > development >engineering > manufacturing) moeten vervangen door een open, genetwerkte en multidisciplinaire aanpak. Maar ze blijven innovatieblind. Vreemd genoeg komt de grootste weerstand vaak uit de R&D-afdelingen zelf.

Ze lijden soms aan het 'not invented here'- syndroom' en pikken baanbrekende ideeën of kennis uit de buitenwereld moeilijker op. "Nochtans betekent open innovatie niet per definitie alles delen met de buitenwereld. Het vermogen van een intern R&Ddepartement om externe kennis te absorberen, is minstens even bepalend voor het innovatiesucces", gaat Van den hove verder. "Die fundamentele openstelling naar de buitenwereld moet zich ook vertalen in de bedrijfscultuur en vaardigheden.

We komen uit een 'non-disclosure'-tijdperk waar zelfs strikte geheimhouding heerste tussen interne afdelingen onderling. Vandaag verwacht men net het omgekeerde en moet R&D innoveren over de grenzen van bedrijven en sectoren heen. Zo'n omwentelingvergt een totaal andere mind- en skillset."

De uitdagingen van R&D
  • Wat is cooperatief model?
  • Waarom niet samen met derden (of coöperatief) investeren in R&D tot het moment waarop bedrijven in elkaars concurrentieel vaarwater komen?
  • Hoe ga jij om met IP en waar stopt het gezamenlijk belang?
  • Verschuiving van R&D inspanningen dichter naar het applicatie niveau: heeft toegepast onderzoek zonder instroom van fundamentele inzichten en hoe pak jij dit aan?

Lees antwoorden op die vragen in het diepte interview hier.

Wilt u meer weten over Business 4.0?